Smittevern i Rostenhallen

Postet av Roar Kenneth Følling den 20. Sep 2021

Sist oppdatert 24.09.2021

VIKTIG INFORMASJON: Restriksjonene rundt covid-19 i Norge blir opphevet lørdag 25.09.2021 16:00. Frem til da gjelder reglene nedenfor, selv om datoen 21.09.2021 ikke er forlenget i Trondheim kommune sine retningslinjer (ikke mottatt noen informasjon om at de ikke gjelder etter 21.09.2021)


Rostenhallen er åpen for publikum


Rostenhallen er åpen for publikum. Gjeldende retningslinjer for kommunale idrettshaller ble forlenget 7/9 frem til 21.09.2021.

Gjeldende retningslinjer:
https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/veileder-trondheimsidretten/idrettshaller-publikum


Oppsummering av retningslinjene fra Trondheim kommune for kommunale idrettshaller:
Alle brukere skal registrere oppmøte ved hjelp av QR-kode. Trener/lagleder registrerer oppmøte for sitt lag. Trener/lagleder for en treningsgruppe skal sørge for å ha separat oppmøteliste for sine utøvere. Oppmøtelisten for hver økt må lagres i 14 dager fremover i tid, og må på kort varsel kunne legges frem for smittevernkontoret.

Alle brukere av hallen skal sprite/vaske hender ved inn-/ utgang i hallen.

I kommunens idrettshaller er det påbud om munnbind i situasjoner hvor det ikke kan holdes 1 meter avstand. Det skal brukes munnbind ved inn- og utgang av hallene og i alle fellesarealer i anleggene.  Ved kampavvikling i ishallene skal det være minimum en 15 minutter mellom hver kamp, slik at kohortene holdes adskilt. Det skal gjennomføres nødvendig renhold i garderobene. 

Rostenhallen tillater kamp og arrangement for barn og unge opp til 19 år med inntil 45 deltakere. Alle som er tilstede, inkludert utøvere, trenere og støtteapparat skal inngå i antallet.

Arrangør av konkurranser/kamper/ samlinger er ansvarlig for at arrangementet gjennomføres i tråd med retningslinjer og gjeldende smittevernreglement.

Kiosken i Rostenhallen er stengt og det serveres desverre ikke mat og drikke under kamp eller arrangement.


Mer informasjon om øvrige haller i region Nord:
https://www.handball.no/regioner/region-nord/system/nyheter-midt-og-nord/2020/10/oversikt-over-hallenes-retningslinjer


Tusen takk for at dere følger retningslinjene og velkommen til Rostenhallen! 🙂


Med vennlig hilsen
Sportslig Utvalg og Styret i Tiller Håndball