Sportslig utvalg

< Velges senere >

Leder Sportslig Utvalg
Tlf:
Epost: sportslig-utvalg@tillerhandball.no

Espen Pettersen

Kontaktperson for G2009 - Senior Herrer
Tlf: 907 65 782
Epost: espenhandball@live.no

Ida Marie Bakke

Kontaktperson for J2010 - Senior Kvinner
Tlf: 411 81 905
Epost: idabakke90@hotmail.com

Lars Ove Gunhildsøien

Kontaktperson for G2010/11 - G2014
Tlf: 909 52 109
Epost: larsovegun@wemail.no

Øyvind Aakvik

Kontaktperson for J2011 - J2014
Tlf: 934 58 360
Epost: oyvind.aakvik@gmail.com

Pamela Bjørnevik

Kontaktperson for J/G 2015 og J/G 2016
Tlf: 986 33 393
Epost: pamela.bjornevik@gmail.com