Sportslig utvalg

Pamela Bjørnevik

Leder Sportslig Utvalg
Tlf:
Epost: sportslig-utvalg@tillerhandball.no

Espen Pettersen

Kontaktperson for G2009 - Senior Herrer
Tlf: 907 65 782
Epost: espenhandball@live.no

<Velges senere>

Kontaktperson for J2010 - Senior Kvinner
Tlf:
Epost:

Lars Ove Gunhildsøien

Kontaktperson for G2010/11 - G2014
Tlf: 909 52 109
Epost: larsovegun@wemail.no

Øyvind Aakvik

Kontaktperson for J2011 - J2014
Tlf: 934 58 360
Epost: oyvind.aakvik@gmail.com