Styret i Tiller Håndball

Hilde Gustafson

Leder
Tlf: 900 93 439
Epost: leder@tillerhandball.no

Roar Følling

Markedsansvarlig
Tlf: 908 29 287
Epost: roarkf@yahoo.com

Lina Marie Rimol

Kasserer
Tlf: 
Epost: okonomi@tillerhandball.no

Daniel Montero

Sekretær og webmaster
Tlf: 408 81 763
Epost: daniel.c.montero@gmail.com 

Linda Berglund

Sosiale medier
Tlf:
Epost: th.sosialemedia@gmail.com

Vigdis Stokke

Styremedlem
Tlf:
Epost:

Richard Karlsen

Styremedlem
Tlf:
Epost: