Styret i Tiller Håndball

Roar Følling

Leder
Tlf: 908 29 287
Epost: leder@tillerhandball.no

Daniel Montero

Nestleder, sekretær og webmaster
Tlf: 408 81 763
Epost: daniel.c.montero@gmail.com 

Vigdis Stokke

Kasserer
Tlf: 
Epost: okonomi@tillerhandball.no

Ida Bakke

Styremedlem
Tlf:
Epost:

Linda Berglund

Sosiale medier
Tlf:
Epost: th.sosialemedia@gmail.com

Richard Karlsen

Styremedlem
Tlf:
Epost: