Utmelding i Tiller IL og Tiller Håndball


2 valgmuligheter:

  • Om man ønsker å melde seg ut av Tiller IL, så følger man guiden nedenfor
  • Om man ønsker at barn/seg selv fjernet fra Tiller Håndball, men ikke fjernet fra Tiller IL; kontakt Magnar Granhaug i hovedstyret (https://www.tilleril.no/next/page/hovedstyret)


Guide for å melde seg ut av Tiller IL:

For å kunne se sine egne medlemskap i artikkelen ovenfor, må man logge på Rubic Medlem:

1. Logg på web siden https://app.rubic.no. Benytt din Rubic Connect brukeren og passord for å logge på


2. Gjennomføre utmelding fra Tiller IL

Følg guide på følgende web side for å meldte: https://rubic.zendesk.com/hc/no/articles/115003448834-Avslutte-medlemskap

For Tiller IL ser det slik ut i Rubic Medlem:


NB: Oktober 2021 er det en problem i Rubic Medlem rundt utmelding av egne barn. Dette skal løses i en oppdatering. Om man har problemer med dette, så kan man henvende seg til Magnar Granhaug (kontaktinfo: https://tiller.idrett.no/verv.php)