Rubic Connect 


Informasjon om overgang fra Rubic Lagetmitt:

Rubic har sluttet å videreutvikle Rubic Lagetmitt. Den nye løsningen er Rubic Connect. Overgangen betyr en endring i bruksmønster; Rubic Connect er hovedsakelig basert på bruk av mobil app, der enkelte administrative oppgaver gjøres i web applikasjoner (web sider).


Info til alle:

Info:

  • Det gjøres hele tiden forbedringer i Rubic Connect (ny funksjonalitet blir lagt til), derfor er det viktig å oppdatere mobil app'en jevnlig
  • Om man sender meldinger innad app, påse at man velger riktige mottakere. Det er lett å sende til flere mottakere.


Vi vil holde denne siden oppdatert med info om ny funksjonalitet og nye guider.

Oversikt over siste versjoner og funksjonalitet lagt til/rettet: https://rubic.zendesk.com/hc/no/sections/4407033490962-Rubic-Connect


For foreldre til utøvere og eldre utøvere som spiller i Tiller Håndball (medlemmer:

Første steg å lære seg mer om Rubic Connect, er å lese brukerveiledningen "Rubic Connect for brukere og foresatte":

https://drive.google.com/file/d/19lkj4fGObDBPqKd8oTMkb8MtoNr_b2Fb/view


De viktigste stegene i brukerveiledningen:

  1. Det første foreldre og eldre utøvere må gjøre er å laste ned Rubic Connect applikasjonen på mobilen. Denne ligger i Apple App Store og Google Play.
  2. Gjøre seg kjent med hvordan man melder seg på/av trening (det kan hende laget ikke har lagt ut noen treninger enda)


Øvrige guider som man kan benytte:


For trenere og lagledere (administratorer):

For trenere og lagledere er brukerveiledningen "Rubic Connect for administratorer" nyttig å starte med:

https://drive.google.com/file/d/1C8bwR5MybCY7ra6HS4EHSgL_18J7a9gt/view


Øvrige guider som man kan benytte: