ELEKTRONISK KAMPRAPPORT (LIVE)

Sist oppdatert 20.04.2021

1. For å komme deg til LIVE

Logge inn på TurneringsAdmin

 1. Ta.nif.no
 2. Via Min Idrett (minidrett.nif.no)
 3. Samme innlogging i TA som i Min Idrett
 4. Trykk ”SIGNER” når koden er skrevet inn.
 5. Når koden er bekreftet OK med en grønn ”hake”, trykk ”Tilbake” og ”Avbryt”
 6. Dommere signerer kun etter kampslutt.

2. Når du er klar til å starte kampen

 1. I venstre marg, trykk ”Avdeling”
  • Velg ”(klubbens navn) – Håndball
  • NB: Du MÅ ha riktig funksjon for å få tilgang til LIVE (kampansvarlig klubb/lag og kamper LIVE
 2. Trykk ”Klubb” i venstre marg
  • Velg ”Live-kamper”, husk å velge ”håndballsesongen 2017/2018” øverst på siden.
  • Her kommer kampen som skal føres digitalt opp.
 3. Trykk på kampnr (blå tall som viser at den er trykkbar)
 4. Trykk ”Eksporter kampdata til LIVE” øverst på siden, og vent i ca. 10 sek.
 5. Kampen er nå eksportert, og du kan nå trykke ”Gå til LIVE”

3. Når du er inne i LIVE

 1. Kamptropp kan endres ved å trykke ”SPILLERE”
  • Kun spillere fra spillerstall kan velges.
 2. Når begge lags trenere har godkjent kamptroppen så skal laglederne signere kamprapporten.
  • ”SPILLERE” -> ”SIGNER KAMPTROPP”
  • 4-sifret (eller 3-sifret) kode for lagleder finner man i Min Håndball-appen under Profil.
 3. Trykk ”GÅ TIL LIVE REGISTRERING”
  • Når punkt 6 nedenfor er gjennomført, så kan du føre kampen LIVE i ”offline”-modus.
 4. Trykk ”playtegnet” (grå sirkel m/trekant øverst på siden”
 5. Kamphendelser  registreres fortløpende.
  • Evt. endringer kan gjøres ved å gå til ”Hendelser”(kun siste 10 hendelser som vises), og trykke på den hendelsen som er regitstrert feil.
  • Alternativt så trykker du på ”Vis alle hendelser” nederst på siden over ”Bestrafning”, her kommer alle hendelser opp og du kan både redigere og slette hendelser.
 6. Når omgangen er ferdig.
  • Trykk rød firkant øverst på siden.
  • Velg ”Avslutt omgang”
 7. Trykk ”playtegnet” (grå sirkel m/trekant øverst på siden” for å starte 2. omgang

4. Kampen er over

 1. Trykk rød firkant øverst på siden
  • Velg ”Avslutt omgang og kamp”
 2. Antall tilskuere kan registreres.
 3. Hvem som er sekretær og tidtaker skrives inn i ”Internt notat”, evt. andre beskjeder fra kampen registreres også her.
 4. Trykk ”Signer Kamprapport”– Her MÅ du være ”online” igjen, hvis du har vært ”offline” under kampen.
  • Ny side med kamprapporten kommer opp, og du kaller til deg dommerne.
 5. Dommere ser over kamprapporten, før du trykker ”signer kamprapport”
 6. Dommere signerer med sin pin kode og du trykker ”SIGNER”
 7. Trykk ”FULLFØR OG AVSLUTT KAMP” når begge lagledere og dommere har signert.
 8. Kampen er nå avsluttet, kamprapport og resultatet er levert og registert.
 9. Hvis du ikke fikk tak i dommer rett etter kampslutt og dommeren kommer tilbake til sekretæriatet etter at du har fullført og avsluttet kampen. Så er signering fortsatt tilgjengelig under ”KAMPRAPPORT” i LIVE-menyen. Signering f. Eks. 1 time etter kampslutt er fortsatt mulig.