Styret i Tiller Håndball

Therese Stavø-Gunhildsøien

Leder
Tlf: 916 58 771
Epost: leder@tillerhandball.no

Kent Aasen

Markedsansvarlig
Tlf: 900 11 411
Epost: kent@easyatwork.com

Kari Midjo

Sekretær
Tlf: 404 93 824
Epost: sekretaer@tillerhandball.no

Frøydis Larsen

Kasserer
Tlf: 911 12 661
Epost: okonomi@tillerhandball.no

Roar Følling

Styremedlem og webmaster
Tlf: 908 29 287
Epost: roarkf@yahoo.com

Gry Elisabeth Kaarstad

Styremedlem
Tlf: 920 94 155
Epost: gryekaarstad@hotmail.com

Helle Hoston

Styremedlem
Tlf: 920 87 448
Epost: helle.hoston@gmail.com