Utleirahallen åpner for treninger fra 2. juni

Postet av Utleira IL den 26. Mai 2020

Hovedstyret har i styremøte 25. mai besluttet at Utleirahallen og all aktivitet i Utleira Idrettslag kan re-åpnes, unntatt treningssenter. Driften av anlegg og aktiviteten reguleres fortløpende etter anbefalinger og krav fra myndighetene. Det skal være stort fokus på smittevern og smittesporing så lenge myndighetene krever dette. 

Pr i dag mener vi at det er trygt å åpne for all aktivitet, både innendørs og utendørs, unntatt treningssenter. Dette på bakgrunn av at det generelt i samfunnet har kommet mange lettelser i restriksjonene og utviklingen i smittetallene er positive. Når det gjelder treningssenter vil det komme en veileder for dette innen 15. juni som må vurderes før vi evt kan åpne treningssenteret.

Utleira IL har hatt meget gode erfaringer med smittevern og oppfølging av dette i den perioden det har vært utendørs aktivitet. Det er innarbeidet gode rutiner, og ikke minst er det lagt ned mye arbeid for å informere og legge til rette for godt smittevern.

Her er tiltakene som er gjeldende fra 1. juni.

 1. Smittesporing
  Alle lag/grupper skal ha en smittevernansvarlig som påser at laget/gruppen følger reglementet og anbefalinger for godt smittevern. Smittevernansvarlig skal alltid ha kontroll på hvem som deltok på de ulike treningene og hvem som var på gruppe sammen. De har også ansvar for at det ikke kommer syke personer på trening. Dette gjelder alle symptomer.

 2. Tilsyn
  Det skal være en tilsynsvakt som har kontroll med hvem som kommer inn i bygget og som sjekker at alle lag/grupper har en smittevernansvarlig. Tilsynsvakten skal vaske kontaktpunkter i vestibylen og på toalettene.

 3. Gruppestørrelse
  Det er ikke tillatt å trene sammen i grupper som er større enn 20 personer.

 4. Holde avstand
  Alle på laget/gruppen skal holde en meters avstand til hverandre før, under og etter trening. Når det blir tillatt med kontakt i treningen, anbefaler vi at dette allikevel begrenses og at man opprettholder 1 meters regelen før og etter treningen. Pr i dag er kontakt ikke lovlig.

  Det skal legges inn tidspunkter for når spillerne skal komme og når de forlater hallen. Dette for å hindre at lag kommer og går samtidig. Det skal være et kvarter mellom treningene. Vi må se på løsningen med skohyller, om de kan settes på en annen måte for å opprettholde avstand.

 5. Håndhygiene
  Alle deltakere/spillere skal vaske hender med såpe eller bruke hånddesinfeksjonsmiddel når de kommer og når de drar. Det settes opp ekstra dispensere for å unngå kø.

 6. Syke personer må holde seg hjemme
  Terskelen for å bli hjemme er lav når det gjelder sykdom. Ingen som har noen form for symptomer skal møte på trening, dugnad eller møter.

 7. Utstyr
  Personlig utstyr skal oppbevares på gulvet og gjerne i hver sin bag. Bagene plasseres med 1 meters mellomrom. Det skal brukes personlig drikkeflaske. I håndball skal personlig ball brukes og evt. personlig klister.
  Bokser med tilgjengelig fellesutstyr fra Utleirahallen legges frem. Alt utstyr vaskes etter bruk.

 8. Renhold
   
  Alt utstyr, både personlig og felles, må rengjøres før og etter trening. Målene og gulvet renholdes regelmessig. Det samme gjelder toaletter og øvrige arealer som er i bruk.

 9. Avgrensning av områder som er åpne
  Det er kun sportshallen (uten benker og tribune), vestibyle, toaletter, kiosk og dansesal som er åpent foreløpig. Klubbhus og kontor brukes av ansatte. Garderober med tilhørende toaletter skal ikke brukes. Treningsstudio skal ikke benyttes før vi klarer å tilfredsstille spesifikke krav for åpning.

 10. Møter
   
  Åpner for møter i vestibylen i første etg. I enkelte tilfeller kan møter skje på klubbhuset, men vi ønsker at dette begrenses ettersom dette er ansattes kontorsted.

 11. Kiosken
   
  Kiosken er tilholdssted for tilsynsvakten. Det skal kun selges drikke og mat som er innpakket.

   
 12. Hallen er ikke åpen for allmennheten.
   
  Hallen er ikke åpen for de som ikke skal i møte, på trening eller har dugnad (eller er ansatt).

Behovsprøving for å sette i gang med aktivtet. 
Ber om at alle idretter, ved avdelingstyrene, melder tilbake på utsendt e-post om hvor mye og når de ulike idrettene ønsker halltid. I utgangspunktet blir en hallflate tildelt håndball, hvor klister er lovlig, og en hallflate til alle andre idretterhvor klister ikke er lovlig. Ved behov og ledig plass kan ikke-klisterlag i håndball også trene på klisterfri bane. Viktig at alle bidrar til å skape god aktivitet og viser hensyn til hverandre slik at alle får plass.Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.