Pressemelding fra Trondheim Kommune Nyttsårsaften

Postet av Utleira IL den 31. Des 2020

Utleira IL kommer tilbake til hva som gjelder for Utleirahallen i løpet av mandag 4. januar. 

Her er pressemelding fra Trondheim Kommune nyttårsaften

Kommunedirektøren sender i dag ut sterke anmodninger overfor idretten og kulturlivet i Trondheim som en følge av smittesituasjonen i Trondheim, og innskjerper praksis i kommunale anlegg.

Formannskapet vedtok 26. desember følgende forskrift på vegne av Trondheim bystyre: “Sosiale kontakter skal begrenses til 10 personer per uke. Gjelder ikke kontakter i egen husstand og kontakter i arbeidssituasjoner”. Kommunedirektøren har vurdert denne forskriften i sammenheng med de begrensninger som kommunedirektøren videre anbefaler for idretten.

Følgende begrensninger iverksettes i perioden fram til 1.februar 2021:

Veileder for idretten i Trondheim under Covid-19 vil fra 1. januar bli oppdatert med følgende begrensninger:

 • Det gis ikke adgang til å avholde konkurranser for utøvere over 12 år innendørs i kommunale haller i Trondheim kommune frem til 1.februar. Kommunedirektøren vil sterkt anmode private halleiere og fylkeskommunen om å innføre likelydende føring. Det åpnes fortsatt for nasjonale kamper/konkurranser innen eliteserien/toppidretten, men da i tråd med de ulike særforbunds strenge føringer. Forutsatt en tilfredsstillende “protokoll” åpnes det for publikum på disse kampene.

 • Kommunedirektøren vil sterkt anmode idretten om ikke å reise ut av Trondheim kommune for å spille kamper med utøvere over 12 år i andre kommuner i regionen fram til 1. februar. 

 • Barn og unge kan fortsatt delta i sin definerte treningsgruppe, i tillegg til å ha 10 sosiale kontakter per uke. Dette forutsetter at gruppestørrelsene satt av de ulike særforbundene eller fastsatt av kommunen for det enkelte anlegg følges. Kommunedirektøren vil sterkt anmode idretten om at utøvere ikke spiller på flere lag, trener eller har andre funksjoner på treninger for andre lag. Sosiale kontakter utover idrett og skole/jobb bør reduseres til det minimale.

 • Det gis ikke adgang til breddeidrett for voksne over 20 år i kommunale haller fram til 1. februar. Kommunedirektøren vil sterkt anmode private halleiere og fylkeskommunen om å innføre likelydende retningslinjer.

Kommunedirektøren gjennomførte 28. desember et møte med Trøndelag idrettskrets, Idrettsrådet i Trondheim og flere særkretser der tiltak knyttet til innstilling av konkurranser ble diskutert.

Kommunedirektøren var senest 30.desember i dialog med idrettskretsen og idrettsrådet om at det i perioden fram til 1. februar også vil bli innført nye tiltak overfor breddeidretten for voksne. 

Om smittesituasjonen endrer seg vesentlig i løpet av de nærmeste ukene, vil kommunedirektøren løpende vurdere justeringer.

Treninger i Utleirahallen innstilles

Postet av Utleira IL den 27. Des 2020

Alle treninger i Utleirahallen innstilles t.o.m 3. januar. Dette etter kommunikasjon med kommunedirektøren i dag.  Eneste unntak er Futsal Herrer Elite som forholder UEFA-protokollen og er i sesong med kamper i starten av januar. Trondheim Kommune kommer med oppdatert informasjon om hvordan idretten skal forholde seg til 10 nærkontakter i løpet kommende uke.Utleirahallen treningsstudio stengt til 9. januar

Postet av Utleira IL den 27. Des 2020

Utleirahallen treningsstudio er stengt på grunn av kommunale vedtak som sier at alle ubetjente treningssentre må holde stengt frem til 9. januar.


Musikalsk julegave til deg, fra Utleira IL

Postet av Utleira IL den 21. Des 2020

Utleira IL har laget en musikalsk julegave til alle våre medlemmer og samarbeidspartnere, vår nye supportersang Oransje og svart. 
Vi håper dette blir en hit på alle kamper og arrangementer fremover. Supert å øve på tekst og melodi i julepausen, så smeller det på tribunen på nyåret. Vi ser frem til et nytt år med nye seire, men mest av alt ny utvikling og masse idrettsglede.


https://open.spotify.com/album/6bGyRdST3qfDFQKZfsvRy0?highlight=spotify:track:3iQZ0dwZm4uGJdPMZrPIU0Norsk idrett sier #STOPP til alle former for diskriminering

Postet av Utleira IL den 1. Des 2020

Norsk idrett står sammen når vi sier #STOPP til rasisme, kjønnshets, homohets og alle andre former for diskriminering. For å tydeliggjøre vårt klare standpunkt har vi laget en samleside hvor alle organisasjonsledd i norsk idrett kan laste ned #STOPP-materiell til sine digitale flater.

 

Hensikten med siden er at idrettslag, idrettskretser, idrettsråd og særforbund enkelt skal finne viktig informasjon om #STOPP-konseptet og laste ned digitale trykk som kan brukes på alle digitale flater, inkludert i sosiale medier. Norges idrettsforbund tilbyr også gratis utlån av trykt materiell for arenadressing, som skal bidra til å synliggjøre norsk idretts standpunkt mot alle former for diskriminering ved gjennomføring av våre arrangementer.

– Norsk Toppfotball har vist vei gjennom sin «STOPP rasismen»-kampanje i toppfotballen. Nå er tiden moden for å ta stafettpinnen videre og iverksette vårt tydelige standpunkt mot alle former for diskriminering i hele idrettsorganisasjonen. Vi håper materiellet bidrar til en massiv mobilisering fra utøvere, trenere, foreldre, idrettslag, idrettsråd, idrettskretser og særforbund, sier idrettspresident Berit Kjøll og legger til:

– Skal vi lykkes med å leve opp til vår visjon, «idrettsglede for alle», må vi ha et langsiktig fokus og jobbe systematisk mot alle former for diskriminering på ulike nivå, hver dag. Da er det holdningsskapende arbeidet som foregår ute i klubber og lag, det aller viktigste. Med #STOPP-konseptet kan vi alle bidra til å markere vårt tydelige standpunkt mot alle former for diskriminering, sier Kjøll.

Om #STOPP-materiellet
Alle NIFs redaksjonelle flater vil fra og med i dag, 1. desember, kles med #STOPP-kampanjebannere – med en oppfordring til særforbund, idrettskretser, idrettsråd og idrettslag om å gjøre det samme. Det inkluderer bannere i ulike formater på nettsider og nyhetsbrev og aktuelle bakgrunnsbilder til bruk i sosiale medier, som Facebook, Instagram og Twitter.

NIF har også produsert trykt materiell som beachflagg, bannere, rollups, skilt og duker til gulvflater med #STOPP-budskap, som vil lånes ut gratis til alle særforbund.

#STOPP-materiellet vil være et overordnet rammeverk for å synliggjøre idrettens tydelige standpunkt mot alle former for diskriminering. Samtidig er det viktig at idrettsorganisasjonens systematiske arbeid mot diskriminering og utenforskap styrkes i tiden fremover.

Aktuelle temasider mot diskriminering i norsk idrett:

Nei til massedeponi Bratsberg/Rundhaug

Postet av Utleira IL den 23. Nov 2020

Vi er gjort kjent med saksdokumentet PS 0067/20, om regional utredning av massedeponi i Trondheimsområdet. Vi ber om at det blir gjort betydelige endringer i kommunedirektørens forslag til innstilling, og at anbefalingen om Bratsberg/Rundhaug massedeponi avvises.

Bratsberg/Rundhaug med 12 mill. kubikk over 10 år vil omregnet bli 250 lastebillass pr dag + retur. I tillegg kommer Øvre Bratsberg som et mulig ytterligere deponi, i tillegg til de 4-500 doningene som passerer området i dag, samt buss og annen trafikk.

Kommunesammenslåingen med Klæbu har også ført til trafikkøkning i samme område. Når Bjørka/Gisvold deponier avsluttes, vil dette være ubetydelig i forhold til den enorme økningen en realisering av Bratsberg/Rundhaug vil innebære.

Vi har i flere underskriftsaksjoner og høringsuttalelser vist til den uholdbare mengden tungtrafikk på strekningen Utleir – Risvollan – Bratsbergveien – Bjørkmyr, med fare for barnas sikkerhet rundt Utleirahallen, gang- og sykkelveg som nærmest blir ubrukelig i ettersuget av de store doningene, helseplager, redusert boligverdi og store omkostninger hva angår nedsatt livskvalitet. Traseen omtales med «middels konfliktnivå», på basis av spredt bebyggelse. Men vegene stopper ikke på Bjørkmyrflata, de går gjennom Risvollan og Nidarvoll, faktisk store bydeler. Vegene passerer nært til fire skoler samt at Utleirahallen som brukes av svært mange barn/unge allerede ligger i ei livsfarlig trafikkmaskin.

Det oppleves dypt urettferdig at vår bydel står i fare for å kunne gå fra ille trafikkbelastning til marerittliknende tilstander. Vi ber derfor om at Bratsberg/Rundhaug plasseres i kategori «høyt konfliktnivå» og skrinlegges. Videre at Trondheims administrasjon og ledelse starter en langsiktig tenkning rundt reduksjon av masser, mer resirkulering og gjenbruk, for å redusere den totale kjøringen.


Risvollan borettslag 

Sameiet Utleir Fri (repr. 6 borettslag)

Utleira skole 

Utleira FAU

Nidarvoll skole 

Nidarvoll FAU

Blakli barnehager 

Utleira IL

NKS Kvamsgrindkollektivet AS 

Norske Kvinners Sanitetsforening Trøndelag-Sør

Trondheim fengsel avd. Leira 

Lerflaten Gård

Edru Livsstil Trondheim 

Stendal skole FAU

Bjørkmyr kulturforening 

Stendalflata huseierlagUtleriahallen Treningsstudio åpner igjen fredag 20. november

Postet av Utleira IL den 20. Nov 2020

Hovedlaget har besluttet å åpne Utleirahallen Treningsstudio igjen etter en periode med nedstenging. grunnet økt smittetrykk.  denne uken. Grunnen til at vi stengte ned aktiviteten er at det er mange i risikogruppen som trener hos oss, samtidig som vi ville verne om primæraktivteten for barn og ungdom. 

Det er igjen åpent fra i dag, fredag 20.11. 2020.

I forkant av vår nedstenging var det mange klager om at mange brukere ikke fulgte smittevernreglene og hadde godt nok renhold. Dette må på plass for at vi skal kunne ha åpent. Det samme gjelder at alle brukere må registrere seg på vår smittesporings-app eller registreringsskjema.

Det vil bli stengt igjen fredag 27. november og lørdag 28. november. Dette på grunn av at UEFA ikke ønsker personer i hallen som ikke har akkreditering for UEFA Futsal Champions League-arrangementet disse to dagene. Her er det strengeste tiltak for smittevern og til og med funksjonærer som skal være i nærheten av spillerne skal være testet. Endelig klart for Utleira Julekalender

Postet av Utleira IL den 17. Nov 2020

Her er link til bestillingssiden
https://app.rubic.no/Public/Events/1302

Vi oppfordrer alle familier i Utleira IL til å delta på årets salg av adventskalendere. Hver familie kjøper 10 stk adventskalendere for totalt kr 700,- Hver kalender videreselges til kr 70 pr stk. Dette er ikke en kostnad for familien om man ikke selv ønsker å beholde noen kalendere selv. 

Adventskalenderen består av 24 luker. Hver gang en luke åpnes øker spenningen, fordi det er store vinnermuligheter. Her kan man vinne over 100 flotte premier. 

Vi pakker kalenderne klar til deg slik at du kan hente kalenderne dine i hallen dagen etter bestilling. Vi ser frem til en flott adventstid med mange jubelbrøl rundt omkring i nabolaget.

Utseende er nok det samme, selv om prisen har økt. Når det gjelder premiene er også verdien på de økt betraktelig. Flere og bedre premier enn noen gang tidligere. Klubben i mitt hjerte - Vi trenger din stemme hver dag

Postet av Utleira IL den 12. Nov 2020

Du må hjelpe oss med din stemme hver dag de nærmeste to ukene. Gjerne fra alle nettverk du besøker og mobilenheter dere her. Gjerne fra 3g, 4G og 5G om mulig. Kanskje det fortsatt er mulig å stemme flere ganger om man skrur på og deretter av flymodus for å få ny ip-adresse på mobilnettet. Kort sagt vi trenger alle stemmer vi kan få, hver dag. CSK vinner stort sett hvert år, og det hadde vært fint å få satt dem litt på plass og vunnet over dem. Etter tre gode år, med blant annet en seier havnet vi i fjor utenfor pallen. I år skal vi vise dem hvem som er klubben i mitt hjerte

Håper du også blir med å stemme. Supert om du også legger inn et lite bidrag i spleisen og skriver kort hvorfor Utleira IL er klubben i ditt hjerte.

https://www.spleis.no/project/153369
Åpen brev fra Utleira Håndball

Postet av Utleira IL den 12. Nov 2020

Til medlemmer i Utleira Håndball

Vi står midt i tider vi aldri før har opplevd. Mange som er berørt på forskjellige måter. Vi har derfor fra håndballstyret laget en liten oppsummering av situasjonen og status i klubben så langt i årets sesong. 

Det som har preget oss mest i styret den senere tid er selvfølgelig dødsfallet til styreleder Stein Johnsrud. Ingen ord kan beskrive meningsløsheten ved dette. Livet er til tider urettferdig og det er når slike ting skjer at man får satt ting i perspektiv. Fokus på uvesentlige detaljer blir mindre viktig, og vi skal heller ta en pust i bakken, ta vare på menneskene rundt oss og vise medmenneskelighet i tiden vi er inne i. 

For styret og klubben betyr bortfallet av Stein at en særdeles engasjert og positiv lagspiller med mange baller i luften er borte. Også en del baller for håndballen som vi i styret må få plukket ned og løst på best mulig måte. 

Det er fortsatt ingen tvil om at styret i Utleira Håndball trenger flere ressurser som ønsker å bidra til å utvikle klubben videre inn i fremtiden. Sittende styre har en overvekt av medlemmer tilknyttet de eldre lagene, og som ønsker å fratre på kommende årsmøte. Det er de yngre lagene som er fremtiden i klubben og som må høres bedre enn i dag. Utleira Håndball har derfor et snarlig behov for 4-5 nye styremedlemmer for å få til en kunnskapsutveksling mellom fratredende og nytt styre til våren. 

Fra sommeren og frem til sesongstart har styret brukt mye tid på korona, smittevern og rutiner i denne forbindelse. Vi skulle gjerne vært dette foruten, men har gjort vårt aller beste for å sørge for å opprettholde tilbudet til de aktive. På grunn av forskjellig tolkning av smittevernsregler (håndballforbund vs idrettsforbundet) har vi brukt en del tid sammen med forbundet for å få ting samstemt. Noe som har resultert til at vi har måttet justere tidspunkt på det meste av kamper i vår egen hall for å avgrense folkemengder og samt få mer tid til vask og desinfeksjon. Veileder for trening og kamp i Utleirahallen oppdateres kontinuerlig hvis dette kreves eller man finner bedre måter å løse ting på. 

Vi har så langt hatt 2 tilfeller av smitte i Utleira Håndball, og vi har derfor fått bekreftet at våre implementerte rutiner i Utleirahallen har fungert som forventet. 

Når det kommer til våre lag og deres sesong så langt er disse veldig forskjellig. Våre senior lag i 4.- divisjon herrer og damer og 3.-divisjon damer er definert som senior bredde. Disse er har så langt ikke kunne trene skikkelig med 1-meters-regel, og seriespill er utsatt på ubestemt tid. Vårt lag i 2.- divisjon damer har siden oktober kunnet trene skikkelig, men seriestarten er fortsatt utsatt. Her blir det trolig oppstart i januar, vi krysser fingrene for dette. Tilrettelagt Håndball er i gang med sitt fantastisk smittende gode humør. Våre nye lag i 2013 årgangen har hatt oppstart og er i gang. Så her er det noe positivt. Våre barne- og ungdomslag fra J/G 8 år til J/G 20 år er også godt i gang både med treninger og kamper. Tilbakemeldingene så langt tyder på at dette går fint. Det er nok litt uvant med forskjellige retningslinjer i alle hallene man er i men vil tro at dette går seg til etter hvert. 

Det blir heller ingen håndballkamp uten dommere. Vi har vært så heldige å fått tak i engasjerte Tina Andreassen, som har stilt seg til rådighet til å være vår dommerkontakt. Hun har fått god oversikt og dialog med våre egne dommere, ca. 12 stk. I tillegg har hun klart å organisere og avholde dommerkurs i disse tider for våre yngste dommere som skal begynne sin dommerkarriere med å lede barnekampene. 

Vi oppfordrer til at alle viser respekt ovenfor håndball dommerne der ute, både egne og eksterne. Uten dommere blir det ingen kamper. Selv om man kan være uenig i enkelthendelser på banen, så gjør de faktisk sitt beste. Respekter det! 

Korona situasjonen har bidratt til at flere Idrettslag har fått økonomiske problemer. Utleira idrettslag har god økonomisk kontroll, herunder også Håndballavdelingen. Til tross for bortfall av budsjetterte inntekter vil vi komme oss gjennom denne situasjonen på en god måte. Dette viser viktigheten av å ha god kontroll på økonomi, slik at vi er robuste nok til å håndtere en situasjon ingen kunne forutsi. 

Mer smitte i samfunnet er ingen god medisin for å holde aktiviteten vår i gang. Vi sitter vel alle og håper på at ting skal slippe og at alt skal bli litt enklere. Håndballstyret vil fortsatt ha stor fokus på å holde aktiviteten i gang, dette er svært viktig for alle utøvere, foreldre, frivillige og trenere i Utleira Håndball. Kanskje er dette viktigere enn noen gang? 

Styret vil benytte anledningen til å takke alle som yter en ekstra innsats for Utleira Håndball i form av et verv eller frivillig innsats i disse dager. 

Vi ønsker alle gode og smittefrie dager og ser frem til å treffe samtlige av dere ved første mulige anledning i en fullsatt Utleirahall. 

Utleira Håndball Styret består i dag av følgende ressurser:
Pål Nøst, konstituert leder
Trond Kvam, sportslig leder
Ann Jeanette Østborg, konstituert sportslig leder yngre (ny)
Anita Grønning, arrangement og dugnad
Ivan Espervik, info, web, kurs
Tina Andreassen, dommerkontakt 


Sportslig hilsen
Pål Nøst
På vegne av Styret i Utleira Håndball Bring og Lerøy er avlyst pga korona

Postet av Utleira IL den 11. Nov 2020

Nasjonalt kamptilbud for yngre

Norges Håndballforbund har vedtatt at Bring- og LERØY-serien avlyses i sin helhet for inneværende sesong.

11.11.20

Det har vært et ønske om å få i gang disse kamptilbudene inkludert alternative spilleformer, men dette lar seg dessverre ikke gjennomføre i praksis. Det var en veldig vanskelig avgjørelse, men under de rådende forhold er det svært liten sannsynlighet for at det blir grunnlag for åpning av nasjonalt spill i disse aldersklassene med det første, og dermed faller også grunnlaget for gjennomføringen bort.

For at regionene kan planlegge og tilpasse sine kamptilbud i andre halvdel av sesongen, var det nødvendig med en slik avklaring nå. Med bakgrunn i avlysningen har Norges Håndballforbund nå også nedsatt en faggruppe som får i oppdrag å vurdere hvilke muligheter som eventuelt kan inkluderes i sesongen 2021/2022 for de involverte aldersgrupper i Bring og LERØY-serien.

Norges Håndballforbund sentralt og i de seks regioner jobber nå med å behandle avvik, tilpasse og gjennomføre den aktiviteten som er mulig innenfor de gjeldende retningslinjene. I tillegg fortsetter vi arbeidet med de ulike planverk for kamp- og treningsavvikling i 2. divisjon og nedover, som fortsatt ikke er i gang.

NM junior har fortsatt status som utsatt, og det vurderes fortløpende om det er mulig å få gjennomført dette tilbudet i andre halvdel av inneværende sesong.Ingen mini-håndballkamper i November

Postet av Utleira IL den 11. Nov 2020

Norges Håndballforbund har flyttet alle minihåndballkamper (med 4 spillee på hvert lag for de yngste) til senere i sesongen. Beslutningen er å flytte all minihåndball til senere i sesongen for å opprettholde et bedre smittevern for de kampene som skal spilles i en presset periode på grunn av Covid -19.

Her kan dere lese mer om det regionale kamptilbudet og tilhørende restriksjoner.
https://www.handball.no/regioner/region-nord/system/nyheter-midt-og-nord/2020/11/handballaktiviteten-i-nhf-region-nord/Futsal U20 kanselleres før jul.

Postet av Utleira IL den 11. Nov 2020

Norges Fotballforbund Trøndelag har valgt å kansellere Futsal U20 før jul.

Etter nye retningslinjer fra regjeringen som gjør innendørs idrettsarrangement mye mer krevende ser vi oss nødt til å utsette U20 serien. Det har sammenheng med at det er store krav for innendørs idrettsarrangement på blant annet antall deltakere og renhold og et generelt råd om å begrense antall nærkontakter. Tiden framover er vanskelig å planlegge og derfor tas avgjørelsen nå på at det ikke spilles kamper før jul.

Dere vil bli oppdatert når det er noe nytt å melde på denne fronten. Det er en mulighet for at det kan bli et seriespill i Januar (enten U20 eller senior), men det er usikkert hvordan ting blir. Om det blir seriespill U20 i Januar vil dere få en epost for å bekrefte deltagelse, og dermed stå «fremst i køen».Norges basketballforbund stopper all aktivitet for senior bredde

Postet av Utleira IL den 10. Nov 2020

Norges basketballforbund stopper all aktivitet for senior bredde. Her kan du lese mer om restriksjonene som er innført i basketballen. Alle restriksjoner er foreløpig gjeldende ut november. https://www.basket.no/siteassets/nbbf---dokumenter/veiledere/restriksjoner-november-2020.pdfInngang for brukere av hallflate A på trening

Postet av Utleira IL den 9. Nov 2020

Alle som skal bruke hallflate A (klisterfri) skal gå inn fotballinngang. Der er det skohyller og desinfeksjonsmiddel. Videre går man gjennom garderobe 1 (brukes kun til gjennomgang og ikke omskifting) Inn på tribune med bag for omskift. Lagets spillere sitter på klistremerker på tribunen frem til laget foran har gått av banen. Laget entrer banen når den er ledig. Etter trening skal man forlate hallen via tribune og garderobe 2. Ut fotballinngangen.

Vi gjør dette for å skille lagene i enda større grad enn tidligere. Ber om deres forståelse for situasjonen. Vi ønsker i størst mulig grad å verne om primæraktiviteten. Gi oss gjerne tilbakemelding på det som kan gjøres enda bedre. 

Vennlig hilsen
Pål Wahl
Daglig lederUtleirahallen Treningsstudio er stengt

Postet av Utleira IL den 7. Nov 2020

Hovedlaget har besluttet å stenge Utleriahallen Treningsstudio fra 7. november. Bakgrunnen for dette er innstramminger fra regjeringen på torsdag denne uken. I uttalelsen fra regjeringen peker de på at kommuner med høyt smittetrykk bør

 • Stans i breddeidrett for voksne
 • Vurdere stans i breddeidrett for barn og unge under 20 år
 • To meters avstand ved fysisk aktivitet innendørs
 • Stenge eller begrense virksomheter og aktiviteter som har stort potensial for smittespredning, som for eksempel svømmehaller, treningssentre, idrettshaller, bingohaller, museer, biblioteker, arrangementssteder uten fastmonterte seter og andre offentlige steder der mange møtes innendørs

Utleira IL ønsker å verne om breddeidretten for barn og ungdom i denne krevende tiden. Vi ønsker derfor å prioritere organiserte treninger for barn og ungdom gjennom å stenge ned andre aktiviteter og tilbud. Dette for å gjøre disse aktivitetene så trygge som mulig slik at vi slipper å stenge ned all aktivitet. 

Utleira IL sitt hovedstyre følger utviklingen nøye og ønsker selvfølgelig å åpne sine tilbud igjen når dette er forsvarlig. I dag er det vi viser samfunnsansvar og bidrar i størst mulig grad støtter opp om tiltak for å hindre spredning av smitte. Samarbeidsavtale med Hank Sport

Postet av Utleira IL den 5. Nov 2020


Utleira Il ski/friidrett har inngått en 3 års samarbeidsavtale med Hank Sport. 


Avtalen gir våre medlemmer følgende fordeler:

25 % rabatt på alt av skismurning til nordisk.

25 % rabatt på nordiske ski og bindinger (unntatt fjellski)

20 % på alt av tekstil til nordisk (25% på handlekvelder)

25 - 35 % rabatt ski og sko-langrennsutstyr ved forhåndsbestilling

Fastpris på slip av langrennsski (425 kroner juni 2020)

20 % rabatt på Salomon løpesko og løpebekledning

10-15 % rabatt på øvrige varer med unntak av sykler og elektronikk.


Hank Sport vil holde handlekvelder og smørekurs etter avtale.


Klubbklær blir fra nå av levert til Hank Sport og hentes av medlemmer på butikken på Solsiden.


Hank Sport

Adresse: Dyre Halses gate 1A, 7042 Trondheim

Åpnngstider:

mandag    10–19

tirsdag    10–19

onsdag    10–19

torsdag    10–19

fredag    10–19

lørdag    10–16

søndag    Stengt

Telefonnummer: 73 82 37 00
Nye koronatiltak i Utleirahallen

Postet av Utleira IL den 4. Nov 2020

I takt med økt smittetrend i befolkningen er det viktig at vi gjør tiltak for å hindre at smitte skjer i Utleirahallen, selv om det kan være smittede personer tilstede i hallen fra tid til annen. Administrasjonen har i dag besluttet følgende tiltak

1) Å stenge kiosken i 1. etg..Vi henviser folk til å bruke kioskautomat i 2. etg. 

2) Kioskvakten settes opp som smittevakt i hallen som påser at alle er registrert og følger reglene for bruk av hallen. 

3) Vi vil ikke tillate at det holdes møter i våre lokaler, som kunne og burde vært avlyst eller holdt digitalt. Vi oppfordrer nå folk til å ikke komme i hallen om dette eikke er nødvendig. Vi ønsker med dette å skåne primæraktiviteten som er trening og kampaktivitet.

4) Alle skal registrere seg på registrer.utleira.no eller Sesam-appen. Eneste unntak er barn under 13 som ikke har mobil. Voksne som ikke har med mobil må få andre til å registrere seg ved hjelp av en annen mobil enhet. 

5) Vi oppfordrer alle til å være smarte for å opprettholde trygg aktivitet også på andre arenaer. Vi skal følge våre smittevernregler uansett hvor vi ferdes, holde avstand, godt renhold og håndhygiene, bidra til god smittesporing. Vise forståelse for ulik praksis av reglementet. Ikke ha med unødvendig mange på tur. 

Vi håper med dette å trygge aktiviteten ytterligere og redusere muligheten for at smitte spres i egne rekker og i egen hall. Vi får ta ansvar for oss selv og våre omgivelser. På forhånd takk


2 Kommentarer

Linedans tar koronapause ut November

Postet av Utleira IL den 3. Nov 2020

I første omgang tok linedans koronapause i 14 dager, men dette er nå utvidet til å gjelde resten av november. Vi jobber med løsninger for trygg gjennomføring i desember. Grunnen til dette er at det er økt smitte i samfunnet, samtidig som mange av deltakerne er i risikogruppen. 

Saken oppdateres om perioden utvides.  Avklaring rundt nytt smittetilfelle i Utleira IL

Postet av Utleira IL den 3. Nov 2020

Utleira Il fikk tirsdag 3. november beskjed om at en smiuttet håndballtrener fra Utleira hadde vært i Utleirahallen sammen sitt lag på lørdag morgen 31. oktober. De som har vært i Utleirahallen lørdag morgen bes om å være ekstra varsomme og teste seg dersom det oppstår symptomer. Ber alle følge smittevernsreglene og være ekstra oppmerksomme for å hindre videre utbrudd. Det er tilfeldig hvem som blir smittet av Covid-19, og hvem som helst kan bli utsatt for smitte. Det er derfor viktig at alle tar sitt ansvar og opprettholder alle smittevernregler der dette er mulig. Vi skal holde avstand og redusere antall nærkontakter. Vi skal være nøye med renhold og håndhygiene. Vi skal registrere oss slik at det er lett å få beskjed om smitte oppstår. 

Vi fikk en ny telefon fra smittevernkontoret onsdag 4. november. Vi fikk da vite at den smittedes datter hadde avlagt negativ koronatest. Dette betyr at påventekarantene for motstandere og håndball-laget i Utleira Jentter 9 år opphører. De personer som er kontaktet direkte av smittevernkontoret som nærkontakter av sden smittede håndballtreneren er fortsatt i karantene. Dette gjelder også hennes familiemedlemmer selv om det er negativ test. 

I følge smittevernkontoret  er det ingen grunn til å tro at det har skjedd videre smitte på arrangementet i helga, da den smittedes nærkontakter med tilknytning til aktiviteten i Utleira IL har testet negativt. Utleira IL følger smittevernkontorets anbefalinger, men har samtidig varslet laget om at de kan stoppe planlagte aktiviteter og oppfordre folk til å være ekstra varsomme, men at vi ikke har mundighet eller ønsker om å sette noen i karantene. 

Utleirahallen ble vasket for smitte på fredag med virusdrepende middel, samt at dette ble gjentatt på tirsdag etter at besøk a smittet person ble bekreftet. Dette er en del av våre rutiner, som et tillegg til vanlig renhold som også har ekstra fokus på håndtak og andre berøringspunkter.


Registrering for smittesporing ved Utleira Skole

Postet av Utleira IL den 3. Nov 2020

REGISTRERING AV ALLE BESØKENDE FOR MULIG SMITTESPORING

Fra Mandag 02.11.20 vil vi benytte QR-kode for å registrere besøkende. Dette er pga smittesporing i forbindelse med covid-19. QR-koden vil erstatte dagens ordning med papirlister hvor alle besøkende ved skole/SFO skriver seg inn. Når du kommer til en inngang ved Utleira skole vil det henge en plakat ved inngangsdøra med en QR-kode som du tar bilde av med mobiltelefonen - og følg så videre instrukser på telefonen.

Takk for at du registrerer ditt besøk på Utleira skole. Denne informasjonen vil kun bli brukt dersom det oppstår smitte blant våre ansatte, elever, barn eller andre. De som jobber med smittesporing i Trondheim kommune vil kunne be om denne informasjonen fra oss. Informasjonen slettes rutinemessig etter 14 dager.Minneord for Stein Hestnes Johnsrud

Postet av Utleira IL den 29. Okt 2020

Stein Hestnes Johnsrud (51) døde mandag 26. oktober etter en trafikkulykke i Trondheim. Stein var styreleder i Utleira IL Håndball, og medlem av sportsstyret som har ansvar for sportslig utvikling i Utleira IL på tvers av alle idretter. Han har tidligere bidratt som styremedlem og materialforvalter i Utleira IL Håndball, i tillegg til å være i lagledelsen på et av klubbens jentelag. Vi er meget takknemlig for den innsatsen Stein har gjort for idrettslaget over flere år.

Stein var en meget engasjert, positiv og snill person som var glad i utfordringer og opptatt av å finne gode løsninger. Han var en forkjemper for rettferdig fordeling av ressurser og like muligheter for alle. Han var målrettet og hadde klare meninger i viktige saker. Han var godt likt i idrettslaget med sitt gode humør og morsomme kommentarer.

Stein var opptatt av selve aktiviteten og en god supporter som fulgte med på det som skjedde på idrettsbanen. Han hørtes godt både på fotballbanen og i håndballhallen med sine heiarop. Han var en bidragsyter på alle områder, hvor han støttet opp om utøvere og lag, så vel som idrettslagets verdier og målsetninger. Han bidro også på dugnader og gjorde alltid sitt for å få hjulene til å gå rundt.

Under Euro Youth Camp i januar viste han meget gode evner innen logistikk, arrangement-ledelse og vertskap. Han koordinerte transport, bespisning, overnatting og kampaktiviteter for 20 lag fra hele Norge. Etter lange dager i hallen var han klar for gjentakelse i desember, for dette synes han var artig og givende.

Stein betydde mye for mange. Han var interessert og engasjert i menneskene og aktivitetene som var en naturlig del av hans hverdag. Han var alltid positiv, og ga av seg selv til de rundt seg. Han hadde alltid mange jern i ilden, og ønsket heller å gjøre noe enn å sitte stille.

Han utmerket seg også med å gå i shorts fra påske til langt ut på høsten, uansett vær og vind. Vi vil savne interessen, engasjementet, smilet og alle de fine samtalene. 

I denne vanskelige tiden tenker vi spesielt på familien, hans kone og tre barn. Familien skal vite at Utleira IL og våre medlemmer ønsker å bidra om det er noe vi kan hjelpe til med. Det har allerede blitt avholdt en minnestund for laget til hans datter med prest til stede. 

Hvil i fred, Stein. Du vil bli savnet.

En siste hilsen fra Utleira ILBli med på ski

Postet av Utleira IL den 16. Okt 2020

Velkommen på skitrening for de yngste på torsdag.
Koronasmitte i Utleira IL

Postet av Utleira IL den 15. Okt 2020

Det har i dag kommet en melding om at en utøver i Utleira IL er smittet med Covid-19. Utøveren er en spiller på Håndball gutter 16 (2004). Laget er satt i karantene i 10 dager og deres treninger og kamper er dermed avlyst Utøveren har foreløpig ingen symptomer. Det er ingen personer eller lag som har ansvar for et enkelt smittetilfelle. Dette kan skje alle og enhver. Laget har fulgt de tiltak som idrettslaget har besluttet på bakgrunn av bestemmelser fra Regjering, FHI og idretten selv. Utleira IL ønsker utøver god bedring og håper at både han og laget kan gjenoppta trening i slutten av oktober. 

Håndball gutter 2005 har hatt hospitanter på gutter 2004 sine treninger, samt at det er familiære koblinger mellom lagene, og har derfor valgt å ikke fortsette med treninger og kamper frem til utøverne er testet for Covid-19. Spillerne anbefales til å teste seg på søndag og få svar før evt trening på mandag. 

Det er også vært hospitanter fra G2004 på Gjr20 sine treninger, men etter er god vurdering anses det som ikke grunn til å avbryte aktivitet slik status i saken er pr i dag. 

Laget (gutter 2004) har vært i kontakt med samarbeidsklubb Tiller om situasjonen. Videre har de kontaktet daglig leder, håndballavdelingen og smittevernkontoret. Det er Trondheim Kommune som er ansvarlig for smittesporing og idrettslaget har gitt lister over hvem som har deltatt på ulike aktiviteter. Utleira IL har håndtert situasjonen på en god måte, men ser samtidig at det er viktig at smittetiltaksplan deles med alle avdelinger og lagledere dersom ny smitte skulle oppstå. Dette for å få en raskere og mer effektiv håndtering.

Den smittede har vært i Utleirahallen tirsdag 13. oktober etter klokken 17.00. Dette er det eneste tidspunktet smittede har vært i hallen. Han deltok på trening og deretter fotografering med laget. Personer som har vært i Utleirahallen på dette tidspunktet må være ekstra oppmerksomme i forhold til symptomer. og ha lav terskel for å teste seg. De må opprettholde smittevernregler, men behøver ikke gå i karantene. 

Utleirahallen ble vasket for smitte onsdag og torsdag denne uken. Dette er en del av våre rutiner, som et tillegg til vanlig renhold som også har ekstra fokus på håndtak og andre berøringspunkter.

Ber alle følge smittevernsreglene og være ekstra oppmerksomme for å hindre videre utbrudd.
Oppdatert tidsplan! Informasjon om fotografering av alle utøvere

Postet av Utleira IL den 5. Okt 2020

Informasjon om tidspunkter pr lag

Dersom tidene ikke passer, ber vi om at dere varsler til leder@utleira.no med forslag til ledig tidspunkt som passer bedre. Det er mulig med fot 15.40 også om dette er et alternativ. Tidligere enn dette går ikke. 

Sted for fotograferingen
Laget skal møtes utenfor fotballinngangen på Utleirahallen. Når det er klart skal alle bevege seg inn i garderobe 3 der det blir holdt en kort informasjon for alle sammen. Deretter går en og en spiller inn i garderobe 4 for portrettfotografering. Etter fotografering benyttes utgang fra garderobe 4 og deretter hovedutgangen i hallen. Vi ønsker ikke oppsamling av folk i vestibylen, så ber om at man trekker utendørs etter fotografering. 

Smitteverntiltak
Bruk anti-bac på hender før og etter foto, samt hold god avstand. Viktig at fotograferingen gjør at det blir oppsamling av mennesker inne i vestibylen. 

GDPR og sikkerhet rundt personopplysninger
Alle som skal bli tatt bilde av, skal ta med et skjema som er signert av foresatte. Det er produsert konvolutter med 21 ark i hver konvolutt som ligger til utdeling ved kiosken. Om man trenger flere ark (om man er mer enn 21  personer som skal delta på bilde er det ekstraark i brosjyreskapet ved skohyllene. Viktig at så mange som mulig har fyllt ut skjema på forhånd for å hindre forsinkelser. Arkene er personlige med egen kode pr ark. Man kan derfor ikke kopiere eller sende ut samme ark til alle på laget. 

Kleskode
Alle spillere som har drakt skal benytte denne. Alle på allidrett bruker oransje t-skjorte. De som av ulike årsaker ikke har drakt eller utleira T-skjorte, kan bruke Utleira Treningsdrakt overdel. 

Produktet som tilbys
Det er mulig å kjøpe bildene i ettertid. Det er mulig å kjøpe portrettpakke med portrettbilder, og/eller lagsmontasje. Her blir alle sine portrettbilder montert sammen til et korona-lagbilde. Det er ikke kjøpepress og det er helt greit å ikke kjøpe bilder. 


2 Kommentarer

BI-student med internship i Utleira IL høsten 2020

Postet av Utleira IL den 30. Sep 2020

Her er en artikkel fra Trondheim Kommune om prosjektet
https://steinsakspapir.org/biblioteket/utleira-med-hjerte-for-bydelen/Takk til alle som deltok på Basket shootout

Postet av Utleira IL den 29. Sep 2020

Takktil alle som deltok på basket shootout i Utleirahallen lørdag 26. september. Totalt var det 32 personer som var på arrangementet, som ble avholdt i samarbeid med Nidaros Jets og NTE. Toalettpapirdugnad 24. september

Postet av Utleira IL den 22. Sep 2020

«TOALETTPAPIRDUGNAD HØSTEN 2020 - 24 SEPTEMBER»

 Håndball og fotballavdelingen har felles toalettpapirdugnad.
Utleveringen foregår hos NorEngros AS.

 NorEngros stiller stort lager til disposisjon under dugnaden.
Adressen er Sluppenvegen 10 B.  

Alle familier, uavhengig av antall spillere, bestiller 1 pakke bestående av 5 enheter.

 Det er 3 forskjellige pakker å velge mellom. 

 Produkter:
Toalettpapir:                           Katrin Plus-kvalitet sekk med 7 pk a 6 ruller (36 m pr. rull)
Tørkerull:                               Katrin Plus-kvalitet   sekk med 5 pk a 4 ruller (14 m pr. rull)

                       Et bilde som inneholder toalettmappe
Automatisk generert beskrivelse 

Pakke A:        5 sekker toalettpapir

Pakke B:        4 sekker toalettpapir, 1 sekk tørkerull

Pakke C:        3 sekker toalettpapir, 2 sekker tørkerull

 

Pris pr. pakke                       kr  1.600,-         

Vi håper at alle bestiller på forhånd via Rubic for å lette gjennomføringen av dugnaden

Bestillingsfrist innen 23 september .
Link til bestilling: https://app.rubic.no/Public/Events/1103 

 

Pakkene/produktene leveres ut hos NorEngros 

Torsdag  24 september 

mellom  18 – 20

 

For de som ikke har mulighet til å hente på torsdag, vil det være mulig å hente ut

sekker mandag 21 september, i Utleirahallen mellom 18.00-1900 (begrenset antall)

 

VELKOMMEN TIL DUGNAD

Utleira Fotball

Utleira Håndball

 

Elin I. Blakstad (elin@p-blakstad.no) mob 93458162,   Utleira Fotball

Anita Grønning (anita.groning@ntnu.no), mob 95031817  Utleira Håndball
Gratis Innebandyskole i høstferien

Postet av Utleira IL den 4. Sep 2020

Førstemann til påmeldingen, for her kan det bli fullt. Utleira IL og Midt-Norge Bandyregion inviterer til gratis innebandycamp. Når det er gratis og begrenset med plasser er det fint om alle som melder seg på faktisk kommer og ikke bare opptar en plass som andre kunne brukt.


2 Kommentarer

Velkommen til trener 1-kurs i innebandy

Postet av Utleira IL den 3. Sep 2020

Midt-Norge Bandyregion holder trener 1 kurs 23-25 oktober 2020 i Byneshallen.
Info

Vi ønsker velkommen til trener 1-kurs. Trener 1-kurset belyser mange aspekt med det å ha en trenerrolle. Gjennom kurset får man kjennskap og kunnskap om det å lede et lag, viktigheten av å fremstå som en god rollemodell, tips til øvelser man kan ha med videre i øvelsesbanken, og mye mer. Som trener, uansett lag og aldersgruppe, er nytteverdien av kurset stor.  

Kurssted:
Teori – Møterom, Byneshallen
Praksis – Byneshallen

Tidsplan for kurshelgen:
Fredag:
17.00-19.00 (teori)
19.15-21.00 (praksis)

Lørdag:  
09.00-11.00 (teori)
11.00-13.00 (praksis)
13.00-14.00 (lunsj er inkludert i prisen)
14.00-16.00 (teori)
16.00-18.00 (praksis)

Søndag:
09.00-11.00 (teori)
11.15-13.00 (praksis)
13.00-14.00 (lunsj er inkludert i prisen)
14.00-15.45 (teori)
16.00-18.00 (praksis) 

NB! Viktig info
– Den første kvelden av kurset går man gjennom Trener 1 Del 1 (Velkommen til innebandy kurs). Dette kan man gjøre i lokal klubb gratis, eller så vil det foregå et digitalt VIB 13 oktober kl 17-21 på Teams. Ta kontakt hvis dette er interessant for deg. 

– Hvis du kommer reisende langt ifra, kan dette være aktuelt for deg. VI kan også prøve å få til avslag på hotell om dette er aktuelt. 

Instruktør: Marcus Nilsson og Helge Branting

E-læringskurs: E-læringen er helt gratis! Dette kan brukes som en forberedelse til kurset, eller for å få et innblikk i hva kurset går ut på. E-læringen er også en del av trener 1-kurset og du kan starte med den allerede nå. For e-læring klikk her! (brukernavn og passord er det samme som du bruker for innlogging i Min-Idrett). 

Viktig å huske på: 

– Mat og drikke (lunsj på lørdag og søndag er inkludert i prisen, men ta gjerne med litt ekstra til mellommåltid)
– Treningsklær
– Vannflaske
– Innebandykølle (meld ifra om du trenger å låne dette)
– Noe å skrive med og på (gjerne PC/Mac) 

Pris: kr. 3000,- pr. deltager 

Påmeldingsfrist: 16.oktober 2020 

Spørsmål og påmelding rettes til:
Sandra Grande (Utviklingskonsulent, Midt Norge Bandyregion):
Tlf.: +47 47089561
E-post: sandra.grande@nbfutvikling.no

Vi ønsker velkommen, og vi gleder oss til kurs!Til ledere i klubbene
I Midt-Norge, som i de fleste andre plasser i Innebandy Norge, sliter vi med at det er få ressurspersoner i klubbene. Ofte styres klubber av 1-3 nøkkelpersoner, og vi opplever ofte at når disse forsvinner, må ting ''bygges opp på nytt''. Det er helt essensielt at man får med flere personer som kan bekle ulike roller i en klubb, og spesielt viktig er det med trenere. Derfor håper vi at dere som sitter som ledere i klubbene, og får denne mailen, aktivt deler denne informasjonen både med deres ulike lag, og i tillegg prøver å nå aktuelle personer i egen klubb til et slikt kurs.
Ofte har vi sett at praksisen er slik at klubbene dekker påmeldingsavgift til deltakerne, eller deler av den. Dette kan være nyttig info å dele, for å få flere med på et slikt kurs, hvis dette er praksis i deres klubb.

Jeg håper at ved et godt samarbeid mellom klubber og oss i MNBR, med faglig/praktisk påfyll på kurs og engasjement både fra oss og dere med å få med aktuelle kandidater på Trener 1 kurs, vil vi få mange nye trenere den kommende sesongen!

Hilsen oss i Midt-Norge Bandyregion


Aktivitetslederkurs barneidrett Sjetnehallen – oktober 2020

Postet av Utleira IL den 2. Sep 2020

Trøndelag Idrettskrets arrangerer aktivitetslederkurs barneidrett (14 timer) i Trondheim. Kurset går over tre kvelder, hvorav 2 timer E-læring (selvstudium). Kurset er første del av idrettens trenerstige, og deltakerne får kursbevis. Kurset gjennomføres i tråd med gjeldende Korona smittevernregler og har plass til maks.16 personer. Målet med kurset er å tilegne seg kunnskaper, holdninger og ferdigheter som gjør en i stand til å tilrettelegge og gjennomføre god og hensiktsmessig trening for barn. Det er både praktiske og teoretiske økter alle kvelder. Kurset gir en god forståelse av det spesifikke med å trene barn, hvor tema som trenerrollen og barneidrettens verdier blir grundig behandlet. I tillegg får man massevis av idéer til leiker, stafetter, øvelser og aktiviteter som gir mestringsopplevelser og fremmer barns motoriske utvikling og bevegelsesglede! 

Målgruppe: Aktivitetsledere/trenere og foreldre i allidrett/idrettsskoler/særidretter som arbeider med barn 5-10 år, skole- og SFO-ansatte, andre interesserte 

Sted: Sjetnehallen, Parallellen 18, 7081 Sjetnemarka 

Tid: Onsdag 14. oktober Onsdag 21. oktober  Onsdag 28. oktober ALLE DAGER FRA KL 18-22 

Innhold: Hva er god barneidrett? Fokus på barneidrettens verdigrunnlag Barns utvikling og læring - fysisk, motorisk, psykisk og sosialt Hva kjennetegner en god barneidrettstrener? Fokus på trenerrollen, god organisering og tilrettelegging Praktiske og nyttige tips til barneidrettstreneren

Invitasjon til kurset finner du her
https://www.utleira.no/storage/Preview?id=531845cd-a22c-4e14-9fbf-1512df755995

Utleira IL dekker kursavgiften til medlemmer.

Påmeldingsfrist er snarest og senest 4. oktober. Kun 16 plasser, så her er det mulig at det blir fullt.Det nærmer seg Burger King Cup 11. og 12. september

Postet av Utleira IL den 1. Sep 2020

Samarbeid mellom Utleira IL og Othilienborg IL.
Utleira Fotball på påberegne å ha alle dugnadsvakter på de seks banene på Utleira Kunstgress, samt to sekretariat og to kiosker. Vi ser frem til å arrangere fotballcup igjen og skape idrettsglede.

Det er fotsatt mulig å melde seg på cupen. Over 100 lag er allerede påmeldt, mend et er plass til flere. Påmelding til innebandy er åpnet

Postet av Utleira IL den 1. Sep 2020

Utleira Innebandy tilbyr aktivitet for 2.-6.trinn, torsdager fra 17-19
- Første gruppe (Oransje), kl.17-18, er for de yngste og de som ikke har spilt så mye innebandy før.
- Andre gruppe (Svart), kl.18-19, er for de litt eldre, som gjerne har spilt innebandy eller annen lagidrett tidligere.

Det er viktig for oss å kunne gjennomføre en trygg og god aktivitet under gjeldende retningslinjer og forutsetninger. For treningsaktiviteten gjelder følgende:

 • Treningene kan foregå med nærkontakt mellom spillerne.
 • 1 metersregelen gjelder før, etter og i pauser/opphold i treningen
 • Maks 20 deltagere pr gruppe
 • Anbefaler bruk av egen kølle og beskyttelsesbriller, men kan lånes fra Utleira (blir rengjort etter hver trening)

Påmeldingen er nå åpnet og aktivitet starter 10. september.
Link til påmelding: https://app.rubic.no/Public/Events/874 Smittevern-avtale Utleirahallen

Postet av Utleira IL den 31. Aug 2020

Vi trenger at alle lag signerer denne avtalen for å benytte hallen til trening og etterhvert kamper. 

Vi er ansvarlig for at alle regler satt av helsemyndigheter, idrettsforbund, særforbund og kommune overholdes. Det gir ingen mening å sammenligne med skole, barnehage, reiseliv eller uteliv. Vi må gjøre det idretten er forpliktet til for å ha åpent. Vi må vise at vi klarer dette slik at resten av idretten også etterhvert kan åpne. 

Viktig at dere informerer alle og at alle er med på denne dugnaden. 

Det er veldig strenge regler for å ha kamparrangementer og vi må derfor ha god kontroll rundt treningene før vi kan ta på oss å gjennomføre kamparrangementer i Utleirahallen. 

Ser frem til et godt samarbeid.
Håper vi slipper lokale utbrudd som setter aktiviteten i fare. 

Dokumentet finnes her.
https://www.utleira.no/storage/Preview?id=fe303574-d73d-41b6-acf8-f7b9535822e1

Signeres og legges i postkasse utenfor kiosken.

Avtaler ligger også i brosjyrestativet ved skohyllaPåmelding til allidrett er åpnet

Postet av Utleira IL den 25. Aug 2020

Vi beklager at dette har tatt lang tid, men det har vært viktig for oss å få avklart hallfordelingen i Idrettslaget og gymsalene fra Trondheim Kommune før vi kan legge ut påmelding. Det har også vært viktig å vurdere oppstart i forhold til smittevern og ulike tiltak som må gjennomføres for å ha en trygg og god aktivitet under uvanlige forutsetninger. Påmeldingen er nå åpnet og aktivitet starter 9. september.
Link til påmelding: https://app.rubic.no/Public/Events/1031 STOPP - Registrer deg før du kommer inn på våre anlegg

Postet av Utleira IL den 24. Aug 2020

Alle skal nå registrere seg for å benytte våre anlegg, uansett om man er aktiv eller kun besøkende. Eneste unntak er barn opptil 12 år som slipper å registrere seg om de er sammen med en ansvarlig voksen som er registrert. 

Slik registrerer du deg

1) trykk inn registrer.utleira.no i din nettleser og skriv deretter inn navn, epost og telefonnummer. 

2) Etter førstegangsregistrering får du en melding om å laste ned en app (SESAM). Denne kan brukes enkelt ved neste besøk. Det er tre enheter som benyttes for å registrer bruk av appen via bluetooth. Det er samme hvilken som brukes. 

All innsamlet info makuleres automatisk etter 14 dager. Alle må bidra - dugnaden er ikke over!

Postet av Utleira IL den 20. Aug 2020

Kjære medlemmer

Å starte en ny sesong midt i en pågående pandemi er krevende og ikke minst noe ingen av oss har gjort tidligere. Fortsatt er det mange utøvere som ikke får fravike 1 meters regelen i sin aktivitet, og det er forbudt ved forskrift å utøve kamper. I yngre aldersklasser hvor det er lov å spille kamper er det geografiske begrensninger. For at Utleira IL skal klare å holde anlegg med treninger og kamper åpne, må alle bidra med godt smittevern og god smittesporing.   

Vi vet at dere var veldig gode på dette i vår, når idretten så smått åpnet, men vi ser nå at mange i løpet av sommeren har sluppet taket. Det er nå på tide å stramme opp og få alle til å bidra for å holde et smittefritt nærmiljø. Ved lokale smitteutbrudd står vi i fare for å stenge ned idrettshallen, treningsrom og ulike aktiviteter. Dette er noe vi absolutt ikke ønsker. Vi vil heller at idretten skal anstrenge seg i kampen mot Covid-19, og være de beste rollemodeller for godt smittevern og god smittesporing. Vi ønsker å være så gode at alle får utføre sin idrett på trening og i kamp. 

Barn og ungdom blir kanskje ikke så syke av korona, men hverdagen blir ikke den samme om aktiviteter og anlegg må stenge ned. Man kan være smittebærer uten symptomer og dermed smitte andre, som kan bli syke.  

Det er nå viktig at alle i Norsk idrett tar smittevern på alvor og følger myndighetenes anbefalinger. Vi ønsker at alle skal få oppleve en trygg idrett der vi begrenser smittefaren og har gode rutiner for smittesporing om smitte oppstår. Dersom idretten ønsker å komme tilbake til normalen må vi ta vårt samfunnsansvar og kreve at alle deltar i dugnaden.
1) Hold deg hjemme om du er syk
2) Hold en meters avstand, gjerne mer. Unntaket fra regelen gjelder kun i dueller, ikke før, under og etter trening/kamp. Ikke i pausen heller. Hold avstand i oppvarming, i sirkeltrening, osv. Hold avstand alltid det det ikke er nødvendig å ha kontakt. Vi må oppføre oss som noen er smittet, eller at vi selv kan være smittet uten å vite dette.
3) Ha god hånd og hostehygiene. Ta dine forholdsregler. Dette er enda viktigere når det er lov med kontakt under trening/kamp. Gjør dette så ofte at det blir automatikk. Dette kravet kommer til å gjelde i lange tider fremover. Viktig med desinfeksjon før og etter aktivitet, men gjerne før og etter man bruker håndholdt utstyr. 
4) Vask utstyr før og etter bruk.
5) Digitale møter fungerer fortsatt. Ikke samle folk om det ikke er veldig nødvendig. Om mulig bruk uterom fremfor innerom. Store rom heller enn små rom.
6) Vi ønsker ikke at folk oppholder seg unødvendig i hallen. I hallen er man på korte møter med god avstand, trening/kamp, på do eller handler i kiosken. Vi ønsker ikke at hallen er et sosialt møtested slik situasjonen er.
7) Lag som venter på å starte trening må ikke stå i veien for lag som avslutter trening. Vi må bruke ventearealer ute (eller inne) slik at det ikke oppstår opphopning av mennesker. Om ikke vi klarer dette må vi tilbake til 10-15 min mellom hver trening. Vi kan bruke tribune til venteareal, så fremt til smitte ansvarlig vasker/desinfiserer tribunedelen som er brukt, når laget starter trening. Sitt på klistre/avstandsmerker.
8) Smittesporing er viktig. Alle som benytter anlegget skal benytte registreringsskjemaet på http://registrer.utleira.no. Skriv inn navn og tlf. Dersom det er lag som skal på trening eller kamp og har oversikt over laget i annet digitalt media som Fiks, Rubic eller Spond kan de kun registrere laget med idrett.kjønn.årsgang og tlf til person ansvarlig for lagslisten på digitalt media.
9) Treningsstudio vil bli stengt igjen om brukerne ikke klarer å forholde seg til gjeldende regler.
Se her for å repetere reglene: https://www.utleira.no/blog/post/160516/utleirahallen-treningsstudio-er-apent-igjen?ispage=true 


Vi må alle bidra til å opprettholde et trygt idrettstilbud for alle. Vi som jobber på anlegget ønsker også en trygg arbeidsplass. 

Sportslig hilsen
Pål Wahl
Daglig leder Utleria IL


Minneord for æresmedlem Atle Ivar Jakobsen

Postet av Utleira IL den 15. Jul 2020

Æresmedlem Atle Ivar Jakobsen døde torsdag 9. juli etter lang tids sykdom. Det er trist å miste en hedersmann som Atle Ivar. Han ble 78 år gammel.

Atle deltok på stiftelsesmøtet i Utleira IL tilbake i 1972. Allerede som 30-åring var han svært engasjert i idrettslaget. Seks år senere i 1978 ble han valgt inn i hovedstyret i Utleira IL og senere i 1982 ble Atle Ivar forfremmet til nestleder. På bydelsfesten sommeren 2019 ble Atle æresmedlem i Utleira IL etter lang og tro tjeneste. En som alltid tenker og jobber for fellesskapet og vil klubbens beste til enhver tid. En som er trofast og følger med på alle idretter. En som er interessert og ønsker alle godt.  

I barnas barne og ungdomsår var Atle en aktiv del av deres idrettsliv. Han støttet opp om sønnens skikarrière som ble en suksess med blant annet bronsje på NM-stafett for senior. Atle var også svært delaktig som lagleder og programskriver for datterens suksesslag i håndball som overrasket de fleste i Norge med godt spill og mange seire. Det endte med gull i NM for junior etter seier over selveste Larvik i finalen. 

Atle likte å snakke om sport, og ville gjerne vise frem bilder og ikke minst avisutklipp fra gamle dager. På en måte fremhevet han seg selv ved å skryte av alle de andre. Han var ikke opptatt av sin egen rolle, men av laget og fellesskapet. 

Dugnadsånden har alltid vært god. Helt til Atle ble alvorlig syk, var det han som gjorde de usynlige arbeidsoppgavene som å plukke søppel og pante flasker. Oppgaver ingen hadde spurt han om å gjøre, men oppgaver han sa at han kunne ta for det var ikke så mange andre som ville gjøre slikt. 

Selv mens Atle var syk den siste tiden kom han gjerne med tips om forbedringer, og muligheter for å skaffe penger. Han kom med forslag til mål-lotto for seniorlagene i klubben der deltakerne skulle tippe på antall mål pr sesong og ikke minst betale for hvert mål som ble skåret. Den som til slutt var nærmest fikk premien, mens resten av pengene skulle gå til laget. Dette er spennende tanker for hvordan underbygge artig og underholdende fotball med at laget tjener ekstra penger for hvert mål. 

Atle fikk også prøve teppecurling i voksen alder. Han debuterte som 77-åring og selv om han var i dårlig form synes han det var veldig moro. Da merket vi også at konkurranseevnen og lysten til å vinne fortsatt var til stede. Han sa etterpå at det var lenge siden har har følt seg så levende.

På årsmøtet for kort tid siden var Atle til stede. I forkant av dette hadde han et stort engasjement for at det burde utvikles en seremoniplass med flaggstang og blomsterdekorasjoner. Hovedstyret har sagt at dette skal planlegges i forhold til oppgraderinger frem mot idrettslagets 50-års jubileum i 2022. 

Fra sykesengen skrev han brev til oss, om at han savnet oss og lengtet hjem til Utleirahallen, sitt andre hjem. Det er ingen tvil om at Utleira IL har hatt en stor plass i Atles hjerte. Han har også en viktig plass i Utleira IL sin historie og ikke minst en hedersmann vi kommer til å savne. 

Vi er takknemlig for det Atle har bidratt med for Utleira IL gjennom et helt liv. Vi vil savne interessen, engasjementet, smilet og ikke minst alle de fine samtalene. 

Hvil i fred, Atle. Du vil bli savnet.
En siste hilsen fra Utleira IL
Åpen hall sommeren 2020

Postet av Utleira IL den 30. Jun 2020

Vi holder åpent i sommer med masse morsomme aktiviteter. Vi har allerede hatt åpent noen uker og dette er en suksess, men vi ønsker flere besøkende.  Åpningstiden er 11.00-14.30. Vi har åpent følgende dager

13. juli-16. juli
20. juli-23. juli
27. juli - 30. juli
3. august - 4. august
10. august - 14. august

Hver åpningsdag tilbyr vi i Utleirahallen: Hoppeslott, teppecurling, boccia, bordtennis, sjakk, sjoelbak, høydehopp/fristil, innebandy, badminton, fotball, basket, håndball. Utenfor hallen tilbyr vi slak line, fotball-tennis, løkkefotball, hinderløype og skatepark. Stort spenn i aktiviteter som passer for barn og ungdommer i alle aldre. Vi ønsker også at foreldre deltar i aktivitetene. Åpent for barn, ungdom og voksne. Gjerne hele familier. Vi har masse giveaways og premier.

Den ene hallflaten holdes av til storbane-spill, evt tre småbaner.
Mandager: Ungdommene bestemmer selv
Tirsdager: Basketball
Onsdager: Fotball
Torsdager: Håndball

Utleira Idrettspark og Utleriahallen finner du i Utleirveien 99. 
Buss 11 til Risvollan Senter. 

Pris pr dag er kr 30, inkl saft og kaffe. Man betaler med vipps i døra. Vi tar også kontant betaling og kort. Alle besøkende må betale inngang, også voksne. Vi ønsker at barn under 10 år har med en voksen. Maks 120 personer pr dag. Vi er opptatt av at alle skal ha det bra hos oss og at alle smittevernsregler følges

Påmelding, registrering og betaling skjer ved oppmøte i Utleirahallen. Alle må registrere fullt navn og e-post/tlf, 


Takk for alle søknader

Postet av Utleira IL den 16. Jun 2020

Vi har mottatt nesten 40 søknader på sommerjobb og har valgt ut sju personer som har startet i jobben som aktivitetsledere i sommer. Takk til alle søkere. Det er uttrolig mange kjekke og flinke ungdommer der ute og vi skulle ønske at vi kunne gitt jobb til så mange flere. 

----------------------------------------------------------------------------

Utleira IL er på jakt etter ungdom i alderen 17-25 år som ønsker sommerjobb hos oss.  Utleira Il er et fleridrettslag på Stubban/Risvollan med åtte forskjellige idretter og ca 2200 medlemmer.  I sommer ønsker vi å ha åpen hall for at barn og ungdom skal få muligheten til et rimelig, sporty og morsomt aktivitetstilbud.  Vi trenger 6 aktivitetsledere (sommerhjelpere). Det er pr i dag litt usikkert når hallen blir åpnet, men vi ser for oss at det blir 3-4 dager pr uke gjennom sommeren. Det er ønskelig med sommerhjelpere som har mulighet til å jobbe store deler av sommeren.

Aktivitetsleder (Sommerhjelp)
Vi søker etter ungdommer mellom 17 og 25 og er sosiale og omgjengelige. Erfaring med servicehåndtering, salg av varer og tjenester og kundebehandling er ønskelig. Må være strukturert og opptatt av at alle oppgaver utføres på best mulig måte. Viktig å se menneskene og hva som skal til for at besøkende har det bra hos oss.
Det er en fordel med ung leder, aktivitetsleder- og/eller trenerkurs.

Oppgaver
- Ønske velkommen og ha kontroll på hvem og hvor mage som er inne i hallen til enhver tid.
- Selge billetter og kioskvarer.
- Rydde og vaske (smittevern).
- Aktivitetsleder som passer på at alle har det bra og setter i gang aktivitet.
- Lærer bort og viser ulike aktiviteter.
- Tilrettelegger for trygg og god aktivitet.
- Får alle til å opprettholde smittevernet.

Vi tilbyr 
- Lønn etter avtale
- Sporty og godt arbeidsmiljø
- God opplæring
- Minst tre uker sommerjobb
- Arbeidskontrakt og attest.

Kort søknad og cv sendes til leder@utleira.no
Fint om dere skriver hvilke uker dere kan jobbe i søknaden.
Utleirahallen Treningsstudio er åpent igjen

Postet av Utleira IL den 16. Jun 2020

Utleirahallen treningsstudio har åpnet igjen. Treningssenteret har vært stengt siden mars på grunn av Covid-19. Vi åpner igjen for våre medlemmer, men vil samtidig minne om at dere må følge strenge retningslinjer for bruk av treningsstudio. Håper vi sammen unngår at det blir nødvendig med ny nedstenging. 

Smittevern og smittesporing
- Er du syk, hold deg hjemme.
- Alle må registrere seg ved ankomst og når man forlater rommet.
- Alle må minimum bruke Anti-bac eller vaske seg med såpe ved ankomst og når man forlater rommet.
- Det skal ikke være mer enn 20 personer i rommet samtidig.
- Det skal kun være maks en person i hvert merket område og alle skal alltid holde minimum 1 meter avstand.
- Vask hender med Anti-bac før og etter bruk av manualer.
- Alle treningsapparater skal vaskes etter bruk, men gjerne også vask før bruk.
- Host/nys i papir evt. i albuekroken.
- Garderobene er åpne, men
- Anbefaler alle å ha med håndkle for bruk under treningen.
- Ansatte og frivillige vil vaske regelmessig
- Ansatte og frivillige vil ha kontroller med hvordan ordningen fungerer.

Ordensregler
- Medlemskortet ditt er personlig. Ved overskridelse av dette vil både eier og bruker av kortet miste muligheten for videre trening hos oss.
- Av sikkerhetsårsaker har barn ikke tilgang til treningsstudioet og skal heller ikke tas med når du som foresatt er på trening. For foreldre med sovende småbarn anbefaler vi at barnevogn settes i gangen med baby call. Dersom det er mye aktivitet i gangen, kan barnevogna settes inne i treningsstudioet
- I treningsstudioet er det ikke lov å slippe inn personer uten medlemskap, selv om de ikke aktivt skal trene.
- Aldersgrensen for fullverdig og personlig medlemskap er 15 år.
- Ungdomsmedlemskap kan benyttes av ungdommer fra det året de fyller 13 år. Dette medlemskapet genererer ikke eget medlemskort, da en voksen over 18 år (medlem med treningskort) skal være tilstede under treningene.
- Utstyr skal desinfiseres etter bruk. Løst utstyr skal ryddes på plass og papir skal kastes i søpla.
- Av hygieniske årsaker og sosiale grunner ønsker vi at alle bruker anstendig treningstøy (eks. t-skjorte, treningstights), samt rene sko (sko til innendørsbruk).
- Vi har eget anlegg for musikk. For å skifte musikk, se egen manual på dør til anlegget. Det er ikke lov å spille musikk fra medbrakt høyttaler i treningsstudioet.
- Garderobene følger hallens åpningstider og ligger i 1. etasje til høyre for inngangen.
- Utleira IL fraskriver seg ansvaret for skader på personer, eller gjenstander som oppstår under eller som følge av opphold i senteret.
- Hos oss har vi null toleranse på bruk av dopingmidler. Se liste på www.rentsenter.no Dersom det er mistanke om bruk av doping kan vi kreve dopingprøver. Dersom man nekter for dette eller at det fremkommer positive prøver vil du bli utestengt for trening i Utleira IL. Medlemskapet ditt vil da bli hevet.
- Tap av treningskort meldes snarest til drift@utleira.no. Tapt eller ødelagt kort erstattes mot en avgift på kr. 100.- 

Påmelding for trening august-desember 2020
https://app.rubic.no/Public/Events/1024

Aktivering av kort evt. henting av nytt kort.
Vi trenger 0-3 virkedager for å aktivisere ditt treningskort. Om du har kort fra tidligere er det dette kortet som blir aktivisert. Om du ikke har hatt kort tidligere vil ditt nye kort kunne hentes i kiosken i Utleirahallen på ettermiddag/kveld/helg, eller på dagtid ved å ringer driftsleder. 

Kompensasjon for tapt treningstid. 
Dere kan velge mellom følgende alternativ i skjemaet under.
1) Utvide treningsperioden slik at den gjelder fra 12. august til 30. november
2) Ønsker å få innbetalt treningsavgift for perioden det holdes stengt tilbakebetalt.
3) Ønsker ikke noen av løsningene over, men å støtte idrettslaget i en økonomisk vanskelig tid.

Fyll ut skjema for kompensasjon her.
https://www.utleira.no/p/53153/kompensasjon-treningsstudio
Fristen er 31. august 2020
Utleira løpeuke - resultater og loddtrekning

Postet av Utleira IL den 9. Jun 2020

Takk til alle som deltok i Utleira løpeuke! Vi er kjempe imponerte over at hele 125 personer tok turen rundt Utleirahallen og nærmiljøet via våre oppmerkede løyper.

Loddtrekningen ble utført med 2 vitner.

Den heldige vinneren av Hoka joggesko ble Aksel Wormdahl.

Vinner av Northug Performance Gold briller ble Vidar Magne.

*Hoka sko og Northug briller hentes hos Sportshuset Melhus. Ta kontakt med Heiki Haugland og stikk innom butikken.


40 heldige vinnere av A-derma soothing foaming gel.  Disse premiene hentes i kiosken i Utleirahallen mellom 16:30-20:00 fra 10. juni. 

Vinnerne er: 

Mari Langaas

Magnus Kjenner

Aleksander Sagen

Ingrid Berg Uv

Linus E. Remseth

Wenche Flønes

Ingrid Fjellstad

Irene Wormdahl

Malin Brokhaug Moe

Tora Aune

Marthe Storrødsæther

Filip Tveit

Marius Nordlie Norum

Lone Stolpen

Skule Osmoen Haagensen

Kent Stensås

Stig Nilsen

Maren Høvde

Trygve Bjarkøy

Lars Nord

Frøydis Kvithyll Eriksen

Wilmhelmine Magne

Klara Høvde

Stine Finserås

Nina Flytør

Trine Magne

Håvard Høiaas

Henrik Næss

Stine T. Jensen

Anja Rønningen

Per Kristian Norddahl

Svein Erling Norum

Julian Dodig

Erle Vullum-Bruer

Andreas Stolpen

Inge Stene Olsen

Jonas Fuglseth

Jon Slørdal

Thomas Rønningen

Jorid Sunnset

Resultatliste Utleira løpeuke 2020.pdfSe opptak fra Sunn Idrett konferansen

Postet av Utleira IL den 5. Jun 2020

Del 1: Organisasjonsnivå – anerkjennelse, forankring og samarbeid.

Arrangert live 13. mai 2020.


Del 2: Betydningen av gode forbilder i idretten

Arrangert live 27. mai 2020.Ros-Mari slutter i Utleira IL

Postet av Utleira IL den 4. Jun 2020

Ros-Mari Emilsen har vært ansatt som prosjektleder siden 1. januar 2019. Hun er formelt ansatt hos oss frem til 31. juli, men på grunn av ferieavvikling er hennes siste arbeidsdag 26. juni. Vi ønsker å takke Ros-Mari for godt arbeid, masse engasjement, gode samtaler og en god latter. Vi ønsker henne alt godt når hun nå vender hjemover til Helgelandskysten, og kommer til å savne henne i tiden fremover. 

Takk Ros-Mari, for at du ville bruke din tid på å utvikle Utleira IL videre. Vi skulle ønske at du ville vært med på laget lenger, men i idrettens verden vet vi at overganger kan forekomme når man minst venter det. Lykke til på ditt neste stoppested.

Sluttord fra Ros-Mari
Utleira IL er et fremoverlent idrettslag med en veldig viktig rolle i nærmiljøet. Utleirahallen og idrettsanlegget ute er et naturlig møtested for veldig mange, både aktive i idrettslaget og andre. Det å skape idrettsglede og tilrettelegge aktivitet for barn, unge og voksne er et privilegium, både for oss ansatte og alle frivillige i idrettslaget. Det sosiale, fellesskapet, inkluderingsarbeidet og det å aktivt kunne delta i utviklingen i idrettslaget er givende på så mange måter, og jeg er takknemlig for muligheten jeg fikk i årsskiftet 2018/2019. Jeg velger å tro at jeg har vokst sammen med idrettslaget og at begge parter har hatt fordeler av samarbeidet. Jobben som prosjektleder er både utviklende, utfordrende og givende, og jeg har hatt stor glede av å delta på mange nye arenaer. Stoltheten av å bære Utleira logoen og representere et idrettslag som etterlever både sine verdier og sin visjon kommer jeg til å savne når jeg flytter heim. Lengselen etter familie og Helgeland ble for stor, og jeg har derfor valgt å si opp stillingen som prosjekt leder. Endringer kan være både gode og utfordrende, og jeg satser på at min avslutning gir både meg og min fremtidige etterfølger nye muligheter til utvikling og glede.

Jeg vil benytte anledningen til å takke alle dere frivillige som daglig stiller opp for barn, unge og voksne. Dere utgjør en stor forskjell og bidrar til et fantastisk miljø både i idrettslaget og i lokalmiljøet.

Takk til Pål, Vidar, Knut og Wenche for godt samarbeide og fine stunder. Takk til alle avdelinger, til ungdomsstyret og ikke minst, takk til hovedstyret som ga meg muligheten til å jobbe her.

Ros-Mari
Friidretten oppfordrer lag til deltakelse i Utleira løpeuke

Postet av Utleira IL den 3. Jun 2020

Tirsdag 2. juni byttet Friidretten den ordinære treningsøkten ut med deltakelse i Utleira løpeuke. Ungdomsgruppen og deler av barnegruppen gjennomførte 5 km løpet sammen, og de konstaterer at det var ei god treningsøkt og at det var kjempe gøy!

I Utleira løpeuke kan du gå eller løpe 2 km, 5 km eller 10 km, og alt du trenger er å ta din egen tid når du gjennomfører gåturen eller løpet. Alle distansene har skiltet start på gangstien ved innkjørselen til Utleirahallen (Utleirvegen) og målstreken er markert mellom kunstgressbanen og Utleirahallen. Underveis i løypene er det godt oppmerket hvor du skal gå/løpe for din valgte distanse.

Utleira friidrett utfordrer alle lag i Utleira IL til å flytte treningsøkta ut i løypa. Alle som deltar er med i loddtrekningen om Hoka løpesko, Northug Gold performance briller og A-derma produkter.

Mer informasjon om deltakelse finner du her: https://www.utleira.no/blog/post/159845/utleiralopeuke-1.juni-tom-7.-juni?ispage=true 


 


Utleiraløpeuke 1.juni tom 7. juni

Postet av Utleira IL den 28. Mai 2020

Alle kan delta - gå eller løp 2 km, 5 km eller 10 km akkurat når det passer deg i uke 23!

Flotte premier via loddtrekning: Hoka løpesko (valgfri sko/ Sportshuset Melhus), Northug Gold performance briller (valgfri farge/ Sportshuset Melhus) eller A-DERMA soothing foaming gel (40 stk). 

Deltakelse i Utleiraløpeuke kr. 50. Beløpet vippses til 504373. Etter at du har vippset, sender du en skjermdump til utleiralopeuke@gmail.com

Distansene vil bli oppmerket og skiltet til 1. juni. Start og målområde er ved Utleirahallen. Når du har utført din distanse er det viktig at du sender en skjermdump/bilde av tiden din (stoppeklokke, Strava, runkeeper o.l.) til utleiralopeuke@gmail.com før 8.juni (for å være med i trekningen av premier). I samme epost oppgir du dine personlige opplysninger: navn, fødselsår, klubb og din distanse. Si fra om du ikke ønsker at din deltakelse skal off.gjøres.

Heldige vinnere trekkes 9. juni. Vinnere kontaktes og off.gjøres på Facebook.

Utleirahallen åpner for treninger fra 2. juni

Postet av Utleira IL den 26. Mai 2020

Hovedstyret har i styremøte 25. mai besluttet at Utleirahallen og all aktivitet i Utleira Idrettslag kan re-åpnes, unntatt treningssenter. Driften av anlegg og aktiviteten reguleres fortløpende etter anbefalinger og krav fra myndighetene. Det skal være stort fokus på smittevern og smittesporing så lenge myndighetene krever dette. 

Pr i dag mener vi at det er trygt å åpne for all aktivitet, både innendørs og utendørs, unntatt treningssenter. Dette på bakgrunn av at det generelt i samfunnet har kommet mange lettelser i restriksjonene og utviklingen i smittetallene er positive. Når det gjelder treningssenter vil det komme en veileder for dette innen 15. juni som må vurderes før vi evt kan åpne treningssenteret.

Utleira IL har hatt meget gode erfaringer med smittevern og oppfølging av dette i den perioden det har vært utendørs aktivitet. Det er innarbeidet gode rutiner, og ikke minst er det lagt ned mye arbeid for å informere og legge til rette for godt smittevern.

Her er tiltakene som er gjeldende fra 1. juni.

 1. Smittesporing
  Alle lag/grupper skal ha en smittevernansvarlig som påser at laget/gruppen følger reglementet og anbefalinger for godt smittevern. Smittevernansvarlig skal alltid ha kontroll på hvem som deltok på de ulike treningene og hvem som var på gruppe sammen. De har også ansvar for at det ikke kommer syke personer på trening. Dette gjelder alle symptomer.

 2. Tilsyn
  Det skal være en tilsynsvakt som har kontroll med hvem som kommer inn i bygget og som sjekker at alle lag/grupper har en smittevernansvarlig. Tilsynsvakten skal vaske kontaktpunkter i vestibylen og på toalettene.

 3. Gruppestørrelse
  Det er ikke tillatt å trene sammen i grupper som er større enn 20 personer.

 4. Holde avstand
  Alle på laget/gruppen skal holde en meters avstand til hverandre før, under og etter trening. Når det blir tillatt med kontakt i treningen, anbefaler vi at dette allikevel begrenses og at man opprettholder 1 meters regelen før og etter treningen. Pr i dag er kontakt ikke lovlig.

  Det skal legges inn tidspunkter for når spillerne skal komme og når de forlater hallen. Dette for å hindre at lag kommer og går samtidig. Det skal være et kvarter mellom treningene. Vi må se på løsningen med skohyller, om de kan settes på en annen måte for å opprettholde avstand.

 5. Håndhygiene
  Alle deltakere/spillere skal vaske hender med såpe eller bruke hånddesinfeksjonsmiddel når de kommer og når de drar. Det settes opp ekstra dispensere for å unngå kø.

 6. Syke personer må holde seg hjemme
  Terskelen for å bli hjemme er lav når det gjelder sykdom. Ingen som har noen form for symptomer skal møte på trening, dugnad eller møter.

 7. Utstyr
  Personlig utstyr skal oppbevares på gulvet og gjerne i hver sin bag. Bagene plasseres med 1 meters mellomrom. Det skal brukes personlig drikkeflaske. I håndball skal personlig ball brukes og evt. personlig klister.
  Bokser med tilgjengelig fellesutstyr fra Utleirahallen legges frem. Alt utstyr vaskes etter bruk.

 8. Renhold
   
  Alt utstyr, både personlig og felles, må rengjøres før og etter trening. Målene og gulvet renholdes regelmessig. Det samme gjelder toaletter og øvrige arealer som er i bruk.

 9. Avgrensning av områder som er åpne
  Det er kun sportshallen (uten benker og tribune), vestibyle, toaletter, kiosk og dansesal som er åpent foreløpig. Klubbhus og kontor brukes av ansatte. Garderober med tilhørende toaletter skal ikke brukes. Treningsstudio skal ikke benyttes før vi klarer å tilfredsstille spesifikke krav for åpning.

 10. Møter
   
  Åpner for møter i vestibylen i første etg. I enkelte tilfeller kan møter skje på klubbhuset, men vi ønsker at dette begrenses ettersom dette er ansattes kontorsted.

 11. Kiosken
   
  Kiosken er tilholdssted for tilsynsvakten. Det skal kun selges drikke og mat som er innpakket.

   
 12. Hallen er ikke åpen for allmennheten.
   
  Hallen er ikke åpen for de som ikke skal i møte, på trening eller har dugnad (eller er ansatt).

Behovsprøving for å sette i gang med aktivtet. 
Ber om at alle idretter, ved avdelingstyrene, melder tilbake på utsendt e-post om hvor mye og når de ulike idrettene ønsker halltid. I utgangspunktet blir en hallflate tildelt håndball, hvor klister er lovlig, og en hallflate til alle andre idretterhvor klister ikke er lovlig. Ved behov og ledig plass kan ikke-klisterlag i håndball også trene på klisterfri bane. Viktig at alle bidrar til å skape god aktivitet og viser hensyn til hverandre slik at alle får plass.
Utleiraløpet 2020 er avlyst

Postet av Utleira IL den 22. Mai 2020

Utleiraløpet var terminfestet til søndag 7. juni 2020, og på bakgrunn av smittevernsregler og koronasituasjonen er familieløpsdagen avlyst. 

Deltakere som har forhåndspåmeldt seg vil bli automatisk overført til neste års arrangement. For de som ønsker startkontingenten tilbakebetalt, vil det bli trukket et gebyr fra påmeldingssystemet EQTiming.

Vi håper at dere blir med oss videre til Utleiraløpet 2021!Hvordan legge til utøver/støtteapparat i Laget mitt

Postet av Utleira IL den 19. Mai 2020
Utøver/foresatt: kom i gang med Rubic Laget Mitt

Postet av Utleira IL den 19. Mai 2020

 1. Last ned Rubic LagetMitt fra Google Play for eller AppStore
 2. Ved første gangs oppstart blir du bedt om å logge på med din personlige bruker:
  • Dersom du har en personlig bruker kan du logge inn direkte
  • Dersom du mangler personlig bruker, følg veiledningen under.

Aktiver din bruker

For å kunne ta i bruk LagetMitt er du avhengig av at støtteapparat for laget eller klubb har registrert deg:

 1. Trykk Aktiver bruker under påloggingsseksjonen
 2. Skriv inn din epostadresse og trykk Send
 3. Du vil nå motta en epost på oppgitt epostadresse:
  • Dersom epostadressen er registrert på flere personer vil du se en seksjon med aktiveringslink for hver person. Dersom du er foresatt bør du aktivere din egen foresattbruker slik at du får tilgang til alle utøverne i din familie.
 4. Skriv inn ønsket brukernavn / passord og trykk "Lagre"
 5. Nå kan du gå tilbake til appen og logge deg på

 

Etter innlogging vil nå få oversikt over aktiviteter for utøvere som du har tilgang til.
Dersom du er over 16 år kan du redigere personer i din familie (Meny -> Min profil).
Se denne veiledningen for detaljer.Utleira linedans (utendørs)

Postet av Utleira IL den 15. Mai 2020

Det blir utendørs linedans fra onsdag 20. mai kl.12.00. 

Fra uke 21 blir det utendørs linedans mandager kl. 12.00-13.00 og onsdager kl .12.00-13.00.  

Dans er helsefremmende, gøy og sosialt.  Berit lærer ut linedanskoreografien på en pedagogisk og fin måte som bidrar til at alle deltakere (dansere) mestrer trinnene og opplever stor danseglede.

For utendørs Linedans er det maks 40 deltakere, da 20 på hver gruppe. Dansegruppene møtes på baksiden av Utleirahallen (mot Akka Bakka). Utleira idrettshall er per tiden stengt, og fasiliteter som toalett og garderobe er dessverre ikke tilgjengelig. 

Vi følger smittevernsregler og koronavett, og danser med minst 1 meters avstand. Vi ber alle om å benytte antibac stasjonene som er satt opp langs kunstgressbanen.

Linedans i Utleira ligger under avd. Fleridrett (alle dagtid aktiviteter) og har en deltakeravgift på kr.  500.- pr. halvår. Inneværende periode gjelder fra 1. januar- 1. juli d.å.  Beløpet blir fakturert i månedsskiftet mai/juni.

Link til påmelding Linedans: https://app.rubic.no/Public/Events/854


For å delta i Utleira Linedans må du være medlem i Utleira IL.  Om du ikke er medlem, kan du bli det ved å gå inn via denne linken: https://app.rubic.no/Account/signup?organizationID=9676#/form/profile 


Oppstart av utendørs basistrening

Postet av Utleira IL den 14. Mai 2020

Vi starter utendørs basistrening mandag 25. mai!

Basistreningene vil avholdes mandager kl 20.00-21.00 fra 25. mai til og med 22. juni. Basistreningen i Utleira IL har fokus på styrke, bevegelighet, hurtighet, prestasjonsfremmende- og skadeforebyggende trening. Instruktørene fra Sør-Trøndelag Bedriftsidrettskrets skreddersyr et treningsopplegg som passer alle deltakere. Det blir oppdeling i 2 nivåer, et for nybegynner og et for de bedre trente.

Maks antall deltakere er 40 (20 i hver gruppe) og nedre aldersgrense er 13 år.

Meld deg på i dag: https://app.rubic.no/Public/Events/852 

Det er viktig for oss at alle følger smittevern- og koronavett regler, og benytter seg av antibac stasjonene ved Utleirahallen. Hold avstand- minst 1 meter. Ta med egen matte.

Deltakeravgift for alle økter kr. 100.-

For å delta på basistreningen må man være medlem i Utleira IL.
Ikke-medlemmer kan melde seg inn i idrettslaget: https://app.rubic.no/Account/signup?organizationID=9676#/form/profile 

Meld deg på løpetrening

Postet av Utleira IL den 14. Mai 2020

Løpetreningen starter torsdag 28. mai og holder på til og med torsdag 25. juni (uke 22 tom uke 26). Alle treningene avholdes kl. 18.30-19.30. 

Maks 40 deltakere (20 i hver gruppe), så meld deg på i dag: https://app.rubic.no/Public/Events/851 

Vi deler som vanlig inn i 2 nivåer; et nivå for nybegynnere og et nivå for de med litt mer erfaring.
Instruktørene er fra Sør-Trøndelag Bedriftidrettskrets.

Det er viktig at alle følger smittevernsreglene og holder god avstand- minst 1 meter. Det finnes flere antibac stasjoner ved Utleirahallen og vi ber om at disse benyttes.

For å delta på løpetreninger må man være medlem i Utleira IL. 

Ikke medlemmer kan selvfølgelig meld seg inn i idrettslaget i forkant av påmeldingen: https://app.rubic.no/Account/signup?organizationID=9676#/form/profile 

Deltakelse (alle økter) kr. 100.-

Gratis web-kurs i mai

Postet av Utleira IL den 14. Mai 2020

Trøndelag idrettskrets ønsker alle hjertelig velkommen til web-kurs.

Alle digitalekurs er inspirert av de ordinære kursene og er komprimert & tilpasset for digital gjennomføring. 

Alle web-kurs avholdes via plattformen Microsoft Teams som også gjør det mulig for alle å delta (selv om du ikke har lastet ned programvaren).


Web-kursene i mai har påmeldingsfrist 24 timer før kursets start.

Påmelding til: trondelagidrettsforbundet.no


Web-kurs, mai 2020:

18. mai, kl. 19-21: Digitale årsmøter.

19. mai, kl.19-21: Styrearbeid i praksis.

27. mai, kl. 19-21: Innføringskurs i medlemsadministrasjonen i Klubbadmin.

28. mai, kl.19-21: Innføring i fakturering i Klubbadmin.


Mer informasjon om kursene finner du her: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/trondelag/utdanning/webkurs-og-e-laring/ Bildekonkurranse med fete premier

Postet av Utleira IL den 11. Mai 2020


Bilder av "Utleira aktivitet" er alt fra deltakelse i 17.mai tog med Utleira flagg til egenøkter i Utleira treningsdress, kamper og andre aktiviteter.

Bildene kan være gamle, nye eller arrangert for anledningen. Innsender av bilde får et lodd for hvert innsendte bilde og er da med i trekningen om hovedpremie og 5 ekstra premier. Alle kan vinne i en loddtrekning!

Alle innsendte bilder offentliggjøres på selveste 17. mai klokken 09.00 på vår facebookside, og vinneren offentliggjøres 18. mai.

Hovedpremie er ei spesialøkt med Bedriftsidretten! Vinner og hele laget får og bestemme dag og tidspunkt for økta. Maks 40 stk. kan delta sammen med de 2 dyktige instruktørene fra Bedriftsidretten.

De 5 ekstra premiene er foreløpig hemmelige.


FRIST FOR INNSENDING AV BILDER ER TORSDAG 14. MAI.

Bilder sendes til: prosjekt@utleira.no


-vi forventer at alle bilder følger personvernreglene og at bildeinnsender har rettigheter til bildene.

Status for aktivitet i Utleira IL (Oppdatert 15. mai)

Postet av Utleira IL den 8. Mai 2020

Her kommer en status for aktiviteter i Utleirahallen

1) Alle sportslige aktiviteter for alle aldre kan starte opp igjen, forutsatt at aktiviteten gjennomføres utendørs og følger Utleira IL sin plan for smittevern, basert på koronavettregler fra idretten og lover fra myndighetene. Når hovedlaget åpner for aktivitet, betyr dette at det er opp til hver sportslige avdeling å iverksette aktivitetene etter deres bestemmelser om hvordan, for hvilke grupper og når oppstart skjer.  Avdelingene forholder seg også til samarbeidsavtalen mellom idrettene om at idrett i sesong som prioriteres. 

2) Utleirahallen holdes foreløpig stengt til 1. august, men Hovedlaget vil ta opp dette til ny vurdering 25. mai. . 

3) Det er laget et utemøterom som det er fint at lagene benytter før trening eller uavhengig av treningen.  Det er aktuelt å merke tribune på samme måte for å få et sosialt møtepunkt før trening. Vi ønsker ikke fellesmøter etter trening. 

4) Vi ser på muligheten for å flytte årsmøtet fra digital plattform til idrettshallen.  Hovedlaget tar stilling til dette på hovedstyremøtet 25. mai.

5) Det vurderes om selskapslokalet kan benyttes til dans, utenfor Utleira iL sin regi. 


Når skjer oppstart?


10. mai: Infomøter med håndball og fotball
11. mai: Oppstart i fotball for 11 og 12-åringer, oppstart i håndball for 11 år og eldre.
15. mai: Nye koronavettregler henges opp på Utleira Kunstgress og Stordalen. Oppdatert koronavett-info fra Utleira IL - https://www.utleira.no/storage/Preview?id=11b41e06-7508-42a1-8846-ef56dfb702ed
18. mai: Oppstart i fotball 7-10 år. All håndball flyttes til Stordalen. Barnefotball flyttes til Utleira KG.
19. mai: Oppstart Gågruppe
20. mai: Oppstart Linedans
25. mai: Oppstart Basis-treninger
28. mai: ÅRSMØTE, Oppstart Løpetreninger

Listen oppdateres fortløpende i samarbeid med de ulike avdelingene i Utleira IL

Dugnadsoppgaver
Vi trenger dugnadsfolk til mange oppgavr i tiden fremover. Vi ser for oss følgende oppgaver utført i mai/juni
- Henge opp skilt
- Gummigranulat
- Fjerne ugress langs gangstiene i parkanlegget
- Legge gulvbelegg på tribune i hallen
- Plukke stein i gresset ved Utleirveien
Vi trenger også dugnadshjelp i august/september
- Fjerne kunstgresset i Stordalen.

Treningsavgifter for våren.
 Treningsavgifter for våren 2020 i fotball og basketball blir sendt ut i løpet av mai1 Kommentar

Smittevernet er viktigst!

Postet av Utleira IL den 23. Apr 2020

Håper alle er enig i at hensynet til liv og helse kommer først. Da må vi terpe smittevernregler hver eneste dag. Noe av det viktigste med å starte med organiserte fotballtreninger er å lære hverandre at det er mulig å leve tilsynelatende normalt med godt smittevern. Her skal klubb, avdeling og lagledelse gå foran som gode forbilder og fortelle hvor viktig smittevernet er. Akkurat nå er smittevernet viktigst av alt, for å få samfunnet til å fungere selv om vi fortsatt skal leve med Korona i måneder og kanskje i et helt år enda. 

Slik skal prioriteringen være
1) Smittevern, både på og utenfor banen.
2) Å møtes og være en del av et fellesskap
3) Et tilbud til alle
4) Å være i aktivitet
5) Å utvikle ferdigheter.

Alle vil tilbake til den hverdagen som vi hadde før pandemien. Det er ikke sikkert at alt blir slik på en lang stund, og det er derfor ikke vits i late som alt er over. Vi kommer fortest tilbake til hverdagen om vi følger smittevernsreglene, slik at at neste smittebølge ikke blir så stor at samfunnet må stenges ned på nytt. Vi må sammen sørge for at færrest mulig blir smittet og enda viktigere at færre dør. 

Vi kan ikke være tjent med at vår aktivitet setter mange mennesker i smittefare, i neste fase i karantene eller sykdom. Vi ber derfor alle om å følge reglene.

Hva betyr dette?
5 gode tips for å få bedre smittevern.

1) Smittevernet må taes på alvor og alle lag bør repetere reglene før hver trening. Det bør også forklares at dette er enkle regler som også gjelder utenfor fotballbanen, for å unngå sykdom og i verste fall død.  Vi må være ansvarlige voksne som hjelper alle til å forstå at dette er viktig og riktig å gjøre om vi ønsker oss tilbake til hverdagen med nærdueller og fotballkamper. 

2) Vi må tørre å si i fra til hverandre. Det er mange regler og mye å forholde seg til. Det gjør at mange vil gjøre feil og da skal det også være greit at vi minner hverandre på de reglebrudd som gjøres og finne gode måter å løse aktuelle problemstillinger på. Sammen blir vi sterkere og hjelper hverandre til å få best mulig aktivitet innenfor de regler som finnes. 

3) Gruppene skal aldri være større enn fem personer og det skal være de samme fem personene gjennom hele treningen, både før under og eter økten. Dersom det er fem spillere på en gruppe må treneren gi instruksjoner fra avstand. Utøvere skal ikke samles på tvers av gruppene, før, under eller etter økten. Trenerne skal altid ha kontroll på hvem som har vært sammen på de ulike gruppene. Dette for å ha kontroll på hvem som har vært sammen om et smittetilfelle oppstår. 

4) At vi holder 2 meters avstand både på og utenfor banen. Det virker som denne reglen bare gjelder på banen. Der fungere det fint. Men det gjelder også før og under trening. Om alle opprettholder mest mulig avstand, så utsetter man seg selv for minst mulig fare for å bli smittet, og man unngår isolasjon og muligheten til å smitte andre. 

5) At all organisert aktivitet er innenfor treningssonen, etter at man har benytter hånddesinfeksjonsmiddel. Vi ønsker ikke organiserte treninger utenfor de sonene som er tilrettelagt for aktivitet. Friidrett har sine områder, fotball andre områder. Det er viktig at den organiserte fotballtreningen inkludert oppvarming og avslutning skjer innenfor treningssonen og ikke i fellesarealene rundt banen. Dette gjelder også for grupper som er for store i forhold til de fire arealene som er tildelt gruppen. Vi ønsker heller at dere booker et område på 7'er banen enn at dere har treninger utenfor banen.  De som trenger lengre treninger ettersom de ikke får ha oppvarming utenfor banen må melde inn behov for mer treningstid. 

Utleira IL har en visjon om å skape idrettsglede. Det skal vi gjøre i størst mulig grad også i denne perioden. Men enkelte ganger blir til å med idrettslagets øverste visjon tilsidesatt for en periode. Vi er inne i en slik periode nå, der smittevernet, liv og helse er viktigere enn både aktiviteten og idrettsgleden. Allikevel ser vi at det er gode muligheter til å få til begge deler. 

Må tilslutt berømme trenere, lagledere og andre frivillige som gjør sitt beste. Uten dere ville det ikke vært mulig å gjennomføre aktiviteten i en så krevende tid. Sammen må vi gjøre hverandre bedre, for å få aktiviteten både så god som mulig og ikke minst så trygg som mulig. Takk for innsatsen, dette skal vi klare sammen. 

 Endelig er vi igang med organiserte treninger igjen!

Postet av Utleira IL den 18. Apr 2020

I koronatiden er smittevern det aller viktigste og vi skal fokusere mye på dette i tiden fremover. Videre er det å ta vare på hverandre og tilrettelegge for trygge arena der vi kan møtes innen smittevernet for å bli sett og si hei til hverandre. Den sportslig aktiviteten kommer i tredje rekke, men også den er viktig for å komme tilbake til det livet vi savner. Det blir ingen kamper før til høsten, så det er et annet fokus på treningene nå. Vi skal leke, finne idrettsgleden i en rar tid uten nærkontakt. Vi skal bli bedre, skyte av hverandre, bygge hverandre opp og ta vare på hverandre. Alt dette innenfor et godt smittevern og god kontroll fra idrettslaget. 

Endelig er vi i gang igjen. 19. april gjenåpner organiserte fotballtreninger i Utleira IL. Vi får glede oss over alle skritt på veien med å ta hverdagen tilbake.

Her er reglene som gjelder for smittevern og aktivitet på Utleira Kunstgress.
https://www.utleira.no/storage/Preview?id=1178641c-b01c-4be9-9408-261e4d38512e

Loppeinnsamling 18. og 25. april.

Postet av Utleira IL den 14. Apr 2020

Utleira IL og Utleira Skolekorps samarbeider om å arrangere loppemarked i september. I den forbindelse ønsker vi at du rydder i boder og skap, for å finne alle de tingene som dere ikke lenger bruker og som vil kunne få et nytt liv hos noen andre. Status og påskehilsen fra Utleira IL

Postet av Utleira IL den 11. Apr 2020

God påske alle sammen.
Håper dere har det fint og tar vare på hverandre i en annerledes tid. Så lenge man tar forhåndsregler og følger rådene fra FHI, Norges Idrettsforbund og særforbund er det mulig å trene. Vi håper derfor alle er aktive og holder seg i form.

Både påsken og idrettsåret 2020 er av det uvanlige slaget. Vi får stå sammen i krigen mot viruset, samtidig som vi må lære å leve med smittevern og komme tilbake til en så normal hverdag som mulig. Vi ser i denne vanskelige tiden at idrettslaget et solid bygget og vi takker alle våre medlemmer for at dere hjelper oss gjennom dette. Vi har allerede mistet store utleieinntekter og flere arrangementer. Tilsammen utgjør dette store inntektstap, men vi er ikke bekymret for idrettslagets eksistens etter denne krisen. Vi har stor tro på at vi skal få til god aktivitet og et ok økonomisk resultat selv om omstendighetene gjør dette langt mer krevende enn i en normalsituasjon. 

Fortsatt er alle ansatte, unntatt daglig leder Pål Wahl og banemester Knut Rønne, permittert.

Utleira kunstgress er gjenåpnet for aktivitet, med klare begrensninger og regler for aktiviteten som utføres. Det viktigste er sikkerheten og dermed ha klare regler for å opprettholde godt smittevern. Vi ser at reglene følges og det er meget gledelig, men vi ber samtidig at alle utøvere skal repetere reglene hver gang de bruker anlegget. Dette også for å fange opp eventuelle endringer som kan bli nødvendig.  Det er satt opp over 40 plakater med regler rundt og på anlegget. Det er også satt opp fem stasjoner med håndrens. Banene er delt inn i 12 soner, hvor det kan være 4 spillere og 1 voksen i hvert område.

Idrettslaget har en viktig rolle med å lære bort smittevern og få alle til å forstå at dette er viktig for å unngå smitte. Ikke alle barn og ungdommer kommer fra hjem som tar dette like alvorlig. Videre er det viktig at vi skaper trygge møteplasser med god voksentetthet.  Vi mener dette tiltaket er meget viktig for barn og ungdommers sosiale liv og psykiske helse. Vi skal ikke undervurdere hvor godt det kjennes å bli sett og hilse på andre mennesker. 

Hallen er ikke åpen, og det vil nok gå en stund før dørene åpnes.  I mellomtiden jobbes det med en del vedlikehold, sesongrengjøring og organisering. Vi regner med at det kan bli mer aktivitet i sommerferien i år enn i vanlige år. Flere kommer til å være hjemme og det vil derfor være mer aktuelt å ha mer aktivitet. Vi skal i alle fall sørge for at anlegget er klart den dagen det er forsvarlig å komme tilbake til normal aktivitet. 

Hovedstyret har styremøte rett over helga, og vil da vurdere videre fremdrift for organiserte treninger. I første omgang gjelder dette fotball og friidrett som er i sesong. Å komme i gang med organiserte treninger vil være positivt da kontrollen med aktiviteten blir enda bedre, alle utøvere får et tilbud om trening og dermed får et sosialt treffpunkt. I tillegg mener vi at aktiviteten kan organiseres på en måte som gir bæde morsomme og nyttige treninger med ferdighetsutvikling. Selvfølgelig med fullt fokus på sikkerhet og smittevern.

Vi håper alle gjør det beste ut av påsken 2020, selv om den ikke ble slik vi hadde tenkt. Viktig å kose seg og ta vare på hverandre. Vi ønsker alle være medlemmer,  ansatte og samarbeidspartnere en god påske. 
Permitteringer og status for aktivitet i Utleira IL under Covid19

Postet av Utleira IL den 23. Mar 2020

Det har 23. mars blitt gjennomført et digitalt hovedstyremøte i Utleira IL, der situasjonen rundt Covid19 i Utleira IL har blitt drøftet. Hovedstyret ble enig i møtet om å informere om status rundt aktivitet i Utleira IL og Covid19 (Korona-pandemien).

Permittering av ansatte
Administrasjonen og driftspersonell er permittert, med unntak av daglig leder. Alle ansatte trenere og aktivitetsledere er også permittert. Bakgrunnen for permitteringene er at aktiviteten og inntektsgrunnlaget i stor grad har forsvunnet som følge av at all idrettslig aktivitet er stoppet. Hovedstyret vil også kontinuerlig vurdere å permittere daglig leder. Vi vil takke de ansatte for god forståelse for at idrettslaget må iverksette tiltak når situasjonen er blitt slik den er. Vi håper pågående situasjon blir kortvarig og at folk kan komme tilbake til jobb i løpet av våren.

Kontaktpunkt for hele administrasjonen
Daglig leder blir i denne tiden kontaktpunkt for alle henvendelser til Utleira IL. Unntaket er idrettspesifikke spørsmål som kan rettes direkte til avdelingsstyret innen den idretten. Daglig leder treffes på tlf 93045500 og leder@utleira.no

Utsettelse av årsmøte
Årsmøte var i utgangpunktet planlagt til 26. mars 2020. I forbindelse med pålegg fra myndigheten ble årsmøtet utsatt til 16. april 2020. Det vurderes fortløpende om årsmøtet skal flyttes til mai. Styret er innstilt på å rette seg til anbefalinger fra myndighetene og vil ta en avgjørelse omkring dette i løpet av uken. Norges idrettsforbund har kommet dispensasjon om at årsmøte kan avholdes innen 15. juni 2020. Lovnorm for idrettslag beskriver at årsmøte skal avholdes innen mars året etter.

Aktivitet
Styret forholder seg til anbefalinger fra sentrale myndigheter og  pr. 23.03.2020 vurderer at aktivitet tidligst kan starte opp igjen 1. mai 2020. Dette betyr at Utleira IL har stengt Utleira Kunstgress, Utleirahallen og Stordalen kunstgress i denne perioden, i tillegg til at alle aktiviteter som treninger og kamper er innstilt. Treningsstudio vil heller ikke åpne i april slik utsiktene er pr i dag.

Kioskvarer
Det vil innen kort tid bli mulig å kjøpe kioskvarer til rabattert pris. Dette er varer som går ut på dato i løpet av april/mai.  Vi ønsker å arrangere et utsalg av disse varene slik at idrettslaget ikke går i store tap på varer som burde være lette å omsette.

Økonomi
Utleira IL har store tap på bakgrunn av stopp i all aktivitet., men er nok samtidig ikke blant de idrettslagene som er hardest rammet. Utleria Il er i en god økonomisk situasjon med god likviditet, men har også store forpliktelser i forhold til ansatte og lån. Utleira IL ved daglig leder og hovedstyret jobber med å kartlegge de tap som er reelle både på kort og lengre sikt. 
Klubben måkte snøen ut på fotballbanen. To grunner til det uvanlige grepet.

Postet av Utleira IL den 23. Mar 2020

I over én uke har idrettslaget måkt snøen ut på fotballbanen. 

På Utleira har de sørget for å måke snøen ut på den vinteråpne 11-er banen siden tirsdag i forrige uke. Med det oppnår Pål Wahl, daglig leder i Utleira IL to ting: 

Les mer på Adresseavisen
https://www.adressa.no/100Sport/fotball/Klubben-makte-snoen-ut-pa-fotballbanen-Her-er-de-to-grunnene-til-det-uvanlige-grepet-289044b.html Felles salgsdugnad 22. april

Postet av Utleira IL den 16. Mar 2020

«TOALETTPAPIRDUGNAD VÅREN 2020»

Håndball og fotballavdelingen har felles toalettpapirdugnad denne våren. Utleveringen foregår hos NorEngros AS, onsdag 22. april kl. 17.00-19.00. Adressen er Sluppenvegen 10 B. 

Alle familier som med utøver(e) i fotball og/eller håndball skal kjøpe 1 pakke bestående av 5 enheter, uavhengig av antall spillere i familien og om noen er med i flere idretter. 1 pakke pr familie uansett. Det er også mulig for andre å kjøpe varer selv om man ikke har familiemedlemmer som deltar på håndball eller fotball i Utleira IL.

Det er forskjellige pakker å velge mellom. I tillegg kan det bestilles flere enheter toalettpapir og /eller tørkerull. Vi tilbyr også sokker og undertøy med god kvalitet.

Produktoversikt

Toalettpapir: Katrin Plus-kvalitet, sekk med 7 pk a 6 ruller (36 m pr. rull)
Tørkerull: Katrin Plus-kvalitet, sekk med 5 pk a 4 ruller (14 m pr. rull)
Brannskapepakke som inneholder 5 stk gelposer og 1 kompress, til sårbehandling og brannskader.
Link til mer info om brannskadepakker, sokker og undertøy

Pakkene du kan velge
Pakke A: 5 sekker toalettpapir
Pakke B: 4 sekker toalettpapir, 1 sekk tørkerull
Pakke C: 4 sekker toalettpapir, 2 stk brannskadepakker
Pakke D: 3 sekker toalettpapir, 1 sekk med tørkepapir og 2 stk brannsadepakker
Pakke E: 3 sekker toalettpapir, 2 sekker tørkerull
Pakke F: 3 sekker toalettpapir, 4 stk brannskadepakker

Pris pr. pakke    kr 1.600,-
Pris pr enhet i tillegg    kr 320,-

Vi håper at så mange som mulig bestiller på forhånd via Superinvite for å lette gjennomføringen av dugnaden. Bestillingsfrist innen 21. april

Her er link til bestillingssiden: https://www.superinvite.no/?fbclid=IwAR3HN01Y4bdHtF7rgPhnWDSl2xPsb9GMzrYU7YzOvgvCblmW58Hgx7oSBu0#/invitation/966aad8981dcc75b5b8ab04427a833b2 

Utleira IL har stort fokus på å gjøre dugnadene så overkommelig som mulig for våre medlemmer. Vi samkjører derfor dugnadene mellom flere avdelinger, for å hindre økt belastning på de som deltar i flere idretter. Videre har vi lik belastning pr familie, som vil utjevne dugnadsbelastningen mellom familiene. 

Det er meget viktig at alle i både håndball og fotballavdelingen støtter opp om denne dugnaden. Grunnen til dette er at kostnadsnivået i både fotball og håndballavdelingen har økt de siste årene. Bakgrunnen for dette er flere eksterne trenere, mer banetid, mer halltid, mer utstyr og et generelt bedre tilbud. Om alle bidrar med dugnad, vil vi klare å opprettholde en lav treningsavgift.Oppdatert: Informasjon angående aktivitet og smittefare koronavirus

Postet av Utleira IL den 11. Mar 2020

Informasjon oppdatert 11. mars 2020. Nye tiltak vurderes fortløpende og ny informasjon vil komme innen noen dager.

Ledelsen i Utleira IL har ingen spesialkompetanse på håndtering og forhindring av smittespredning. Vi forholde oss til allmenninformasjon på lik linje med øvrige medlemmer og henter informasjon fra Folkehelseinstituttet,Norges idrettsforbund, kommuneoverlegen i Trondheim, Trondheim kommune og særforbund. Vi anbefaler våre medlemmer til å følge generelle råd fra helsemyndighetene.

Dere må varsle idrettslaget dersom det blir påvist korona-smitte i husstanden. Dette for at vi kan gjøre ytterligere tiltak. Varsling skjer til daglig leder. 

TILTAK

1.      Treninger
Treninger avholdes som tidligere, men det vil bli fokus på å redusere antall personer som er til stede i hallen. Hallen vil bli stengt for personer som ikke er deltaker i en bestemtaktivitet. Personer som er ilagt karantene eller har symptomer til smitte skal ikke møte på trening, eller oppholde seg på Utleira Idrettspark. Alle lag og treningsgrupper skal sørge for god hygiene blant sine spillere.

2.      Kamper
Utleria IL deltar i offisielle kamper som det er bestemt fra særforbund at skal gjennomføres. De samme bemerkninger i punktet for trening gjelder også ved kamper. Det er ikke ønskelig at det gjennomføres ytterligere treningskamper enn det som allerede er avtalt. Foreløpig har det kommet informasjon om at BRING-serien og alle regionale kamper, samt minikamper i håndball avlyses. Det samme skjer med basketballkamper resten av sesongen. Det vil også være aktuelt å flytte enkeltkamper på grunn av smite/karantene hos spillere eller deres familie.

3.      Cuper og arrangementer
Det er allerede mange cup-arrangementer som er avlyst. Kvik Cup førstkommende helg er avlyst. De to neste helgene er håndball kamparrangement avlyst. Vi vurderer andre arrangementer i eget anlegg kontinuerlig. Her vil det komme en oppdatering innen kort tid. Følg også med i banekalenderen.

4.      Reisecuper og overnatting på skole etc.
Det er mange som skal på ulike  reisecuper i april, mai og juni. Det er ikke anbefalt å reise mer enn nødvendig og heller ikke overnatte i fellesskap som f.eks på en skole, ut fra dagens anbefalinger. Her må dere forholde dere til arrangøren, som er forpliktet til å følge FHI og kommuneoverlegens anbefalinger. Status for hva som er anbefalt kan endre seg og det er derfor arrangørene venter med å evt. Avlyse arrangementer som ikke er i nær fremtid. Hvert lag må vurdere helserisiko og smittefare ved å delta på disse arrangementene om de ikke blir avlyst.

5.      Senioraktiviteter på dagtid
Fra og med 11.03.20 er alle aktiviteter for seniorgruppen avlyst: teppecurling, linedans, danseglede, yoga og sterk & stødig.  Seniorer (65+) er kategorisert som en risikogruppe. 

6.      Øvrige tiltak i hallen
Nedvask av kiosk og kafeområdet.
Hengt opp flere dispensere for hånddesinfeksjonsmiddel.

7.      Informasjonsarbeid
Informasjon på nettside.
Informasjon på facebook.
Informasjon sendt til alle medlemmer på e-post.Informasjon på skjermer og viaplakater i hallen.
Informasjon i garderober og påtoaletter.
Informasjon i treningsstudio.          

MER INFORMASJON OM KORONAVIRUSET
Ved mistanke om smitte skal du først ringe din fastlege.Dersom du ikke når din fastlege, ring legevakt på telefon: 116 117

HelseNorge - https://helsenorge.no/sykdom/infeksjon-og-betennelse/sporsmal-og-svar-om-koronaviruset-og-sykdommen-covid-19

Folkehelseinstituttethttps://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/  Telefon 815 55 015

Trondheim kommune informasjonstelefon: 9050 90 52 (åpen på hverdager mellom 08.00-19.00) Epost: korona.smittevern@trondheim.kommune.no

Norges idrettsforbundhttps://www.idrettsforbundet.no/

Varsling og spørsmål til idrettslaget: Daglig leder Pål Wahl, mobil 930 45 500, leder@utleira.no
Treningsstudioet- hvordan forhindre spredning av koronaviruset.

Postet av Utleira IL den 10. Mar 2020

I Utleira følger vi myndighetenes anbefaling for hvordan vi skal håndtere koronaviruset og vi har iverksatt flere tiltak for å begrense spredningen. Vi anbefaler at medlemmer som bruker treningsstudioet følger disse anbefalingene for egen og andres helse:

•Er du ikke i form, hold deg hjemme.

•Vask hendene ofte og grundig.

•Bruk papirhåndkle når du skrur av vasken.

•Vask utstyret etter bruk. Spray på papiret og tørk av.

•Kondisjonsapparater anbefales vasket før og etter bruk. 

•Begrens kroppskontakt og håndhilsen/high-five.

•Host og nys i papir, evt. i albuekroken.

•Unngå å ta deg i ansiktet under treningsøkten.

•Vask telefonen din med jevne mellomrom.
Vaskedugnad i kiosken og kafeområdet.

Postet av Utleira IL den 9. Mar 2020

En stor takk til alle seniorer som stilte opp på vaskedugnaden!

I Utleira IL er vi så heldige at vi har dugnadsfolk tilgjengelig på dagtid. Denne gjengen møttes i 10-tiden mandag 9. mars og vasket kiosk, kafeområdet og skohyller. Med unntak av en kaffepause sto gjengen på i godt og vel 3 timer og gjorde en god innsats for at det skal være rent og sterilt i Utleira.
Kurs i Rubic tirsdag 10. mars kl 20.00

Postet av Utleira IL den 7. Mar 2020

Tirsdag 10. mars kl 20.00 blir det kurs i bruk av Rubic.
Kurs avholdes i dansesalen i Utleirahallen.

Rune fra Rubic kommer og vil gi dere en innføring i hvordan Rubic fungerer.
Her vil vi spesielt gå gjennom hvordan lagleder og støtteapparatet bruker app'en og hvordan app'en ser ut for foreldre spillere.
Rubic jobber i disse dager med å forbedre app'en og dee er også mottakelig for tilbakemeldinger som gjør app'en bedre.

Hovedsaklig ønsker vi lagledere på dette møtet, men det er også nyttig å ha med trenere eller andre i støtteapparatet som kommer til å bruke app'en aktivt. Alle lag og treningsgrupper bør minimum stille med en person på dette møtet. 

Det er stort engasjement rundt Rubic og vi gleder oss til å presentere dette for lag og treningsgrupper.

Velkommen på kurs på tirsdag.Aktivitetslederkurs barneidrett

Postet av Utleira IL den 6. Mar 2020

Trøndelag Idrettskrets arrangerer aktivitetslederkurs barneidrett (14 timer) i Sjetnehallen. Kurset går over tre kvelder (18-22), pluss 2 timer E-læring (selvstudium). Kurset er første del av idrettens trenerstige, og deltakerne får kursbevis. Målet med kurset er å tilegne seg kunnskaper, holdninger og ferdigheter som gjør en i stand til å tilrettelegge og gjennomføre god og hensiktsmessig trening for barn. Det er både praktiske og teoretiske økter alle kvelder. Kurset gir en god forståelse av det spesifikke med å trene barn, hvor tema som trenerrollen og barneidrettens verdier blir grundig behandlet. I tillegg får man massevis av idéer til leiker, stafetter, øvelser og aktiviteter som gir mestringsopplevelser og fremmer barns motoriske utvikling og bevegelsesglede! 

Målgruppe: Aktivitetsledere/trenere og foreldre i allidrett/idrettsskoler/særidretter som arbeider med barn 5-10 år, skole- og SFO-ansatte, andre interesserte 

Sted: Sjetnehallen, Parallellen 18.

Når: Onsdag 15.april, onsdag 22. april og onsdag 29. april. Alle dager fra kl.18-22.

Innhold: Hva er god barneidrett? Fokus på barneidrettens verdigrunnlag Barns utvikling og læring - fysisk, motorisk, psykisk og sosialt Hva kjennetegner en god barneidrettstrener? Fokus på trenerrollen, god organisering og tilrettelegging Praktiske og nyttige tips til barneidrettstreneren 

Kursavgift: Idrettslaget dekker deltakeravgiften for Utleira IL medlemmer, inkludert boka Barneidrettstreneren.

Påmelding for Utleira IL medlemmer er til prosjekt@utleira.no innen 31. mars.

For andre interesserte, følg linken: https://www.idrettsforbundet.no/siteassets/trondelag-idrettskrets/kurs/aktivitetslederkurs/invitasjon---aktivitetslederkurs-sjetnehallen---april-2020.pdf Flere avganger til og fra trening!

Postet av Utleira IL den 6. Mar 2020

 

Visste du at flere linjer har fått flere avganger på kveld og i helger, som igjen gjør det enklere å velge grønt til og fra trening? Last ned appene våre AtB Reise og AtB Mobillett. Da kan du enkelt planlegge reisen og kjøpe billett på forhånd.

Du finner også reiseinformasjon på atb.no/reise og om dine billettalternativer på atb.no/billett.

Med gyldig billett går du rett om bord i AtBs grønne busser og på trikken i Trondheimsområdet, uten å vise billett.

Spørsmål?

Kontakt oss på atb.no eller ring 02820.

Velkommen om bord!Viktig informasjon vedrørende Coronavirus

Postet av Utleira IL den 6. Mar 2020

Norges idrettsforbund har god dialog med norske helsemyndigheter og vurderer Coronavirus-situasjonen både i Norge og i resten av verden fortløpende. Vi oppfordrer våre organisasjonsledd om å følge de rådene og retningslinjene som oppdateres jevnlig fra Folkehelseinstituttets hjemmesider og Utenriksdepartementet generelle reiseråd til utlandet.

Folkehelseinstituttet har også en oppdatert temaside med anbefalinger ved store arrangementet knyttet til koranasmitte. Norges idrettsforbund anbefaler våre organisasjonsledd og arrangører av idrettsarrangementer om å holde seg oppdatert på denne siden. Følg myndighetenes hygieneråd.

For utøvere følger Norges idrettsforbund ved Olympiatoppen de råd og anbefalinger som blir gitt fra nasjonale og internasjonale myndigheter. Rådene blir oppdatert på Olympiatoppens hjemmesider.

Ved reise til utlandet
I tillegg bør man følge Utenriksdepartementet reiseråd for alle landene i verden. 

Områder med vedvarende spredning av Corona-viruset
Folkehelseinstituttet skriver på sine hjemmesider at spredningen av viruset regnes å være utbredt i fastlands-Kina. Spredningen regnes å være lokalisert eller lavgradig, men vedvarende, i Hong Kong, Singapore, Japan, Iran, Sør-Korea og regionene Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna og Veneto i Italia. 

I andre land hvor det er påvist smitte, er det ingen eller svært begrenset smittespredning innenlands og disse regnes derfor ikke som områder med vedvarende spredning.

Les mer om Corona-viruset på Folkehelseinstituttets hjemmesider

Utenriksdepartementet utsteder reiseråd basert på en samlet vurdering av situasjonen for reisende i landet som følge av virusutbruddet. Reisende bør følge med på UDs reiseinformasjon og nyheter, da situasjonen kan endre seg raskt. 

Forebyggende råd på reisen

 • Unngå kontakt med syke personer, spesielt personer med luftveissymptomer.
 • Som ved alle infeksjoner er god håndvask med såpe og vann et viktig forebyggende tiltak, både på reisen og for å avgrense videre smitte.
 • Alkoholbasert hånddesinfeksjon kan være et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig. 

Ta kontakt med helsepersonell ved symptomer på lungebetennelse (feber, hoste og pusteproblemer). Unngå å hoste på andre, vask hendene hyppig og grundig og unngå å reise hvis du er syk.

Råd etter reisen

Hvis du har kommet hjem fra et område med vedvarende smittespredning i løpet av de siste 14 dagene, og du får symptomer på luftveisinfeksjon (feber, hoste, brystsmerter eller pustevansker), ber vi deg straks holde deg innendørs og unngå nærkontakt med andre mennesker samt ringe fastlegen eller legevakta og fortelle om din reise og dine symptomer.Utleira Innebandy inviterer til cup - UTLEIRA OPEN - 18/4

Postet av Utleira IL den 3. Mar 2020

Påmelding:
Lag meldes på her: https://utleiraopen.cups.nu/nb/j/reg
Påmeldingsavgift: Voksne: 800 kr pr. lag. Barn: 500 kr pr. lag.
Påmeldingsfrist: 31. mars 2020
Klasseinndeling:
Voksne spillere (fra 16 år) melder seg på i klassen Voksen Mix.
(4 spillere på banen uten målvakt)
Barn spiller i klassene Mikro, Mini, Lille, G/J13 eller G/J15
(4 spillere og 1 målvakt).
Kampene spilles på liten bane - 1/3 håndballbane.
Annet:
Vi har åpen kiosk med salg av kaffe, brus, vafler m.m
Informasjon om turneringen finnes på: https://utleiraopen.cups.nu/
Spørsmål ang turneringen sendes til innebandy@utleira.no

Veklommen til en trivelig dag i Utleirahallen!Innkalling til åpent styremøte (Årsmøte) i Utleira Basketball 8. mars kl 20:00

Postet av Utleira IL den 26. Feb 2020

Møtet avholdes i klubbhuset i Utleirahallen søndag 8. mars kl 20:00

Saksliste

1. Valg av møteleder og referent
2. Årsberetning
3. Regnskap
4. Budsjett
5. Årshjul
6. Sportsplan
7. Fastsette treningskontingent
8. Evt. innmeldte saker

9. Status nytt basketballstyre

Saker meldes inn til staale.sandvik@gmail.com Takk for godt årsmøte. Her er referatet.

Postet av Utleira IL den 26. Feb 2020

Takk for årsmøte
Her finner du protokollen
https://www.utleira.no/storage/Preview?id=7966ece8-5996-442a-a9c1-78c21331e73f

Agenda for årsmøtet.

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge dirigent(er).
3. Velge protokollfører(e).
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne saklisten.
7. Godkjenne forretningsorden.
8. Behandle idrettslagets årsberetning.
9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets- og revisors beretning.
10. Behandle forslag og saker.
11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
12. Vedta idrettslagets budsjett.
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
14. Foreta følgende valg:
a) Styre med leder, nestleder, tre styremedlemmer og ett varamedlem.
b) Kontrollutvalg med en leder, ett medlem og to varamedlemmer.
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
d) Valgkomité med leder, tre medlemmer og ett varamedlem. Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra hovedstyret.
e) Øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.
15. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap

Frist for innmelding av saker var 8. mars. Dersom det er saker som bør vurderes til årsmøtet kan disse sendes til leder@utleira.no

Sakspapirer til årsmøtet blir lagt ut på denne linken kontinuerlig. Alle filer ble publisert i løpet av 14. mai. Dersom det er filer som blir endret etter 14. mai blir det kommentert i en endringslogg under denne linken. https://www.utleira.no/storage/files?uid=1100128935&pfi=46313

Alle dokumenter er publisert. Endringslogg for dokumenter endret etter 14. mai

28. mai: Valg - Oppdatert ungdomsstyret.
28. mai: Revisjonsberetningen er nå signert.
27 mai: Årsmelding fra Utleira IL signert
26. mai: Årsregnskapet 2019 med noter signert
26. mai: Fullstendighetserklæring fra daglig leder signert.
20. mai: Budsjettoppdatering totalbudsjett
15. mai: Endring i ski sin årsmelding for å få mer om det sportslige som skjedde i 2019.

 
Innkalling til åpent styremøte (Årsmøte) i Utleira IL Håndball 3. mars kl 19.00

Postet av Utleira IL den 26. Feb 2020

Møtet avholdes i klubbhuset i Utleirahallen tirsdag 3. mars kl 19.00

Saksliste

1. Valg av møteleder og referent
2. Årsberetning - fra avdelingen og alle lagene
3. Regnskap
4. Budsjett
5. Årshjul
6. Sportsplan
7. Fastsette treningskontingent
8. Innmeldte saker
9. Status nytt håndballballstyreGågruppa i Utleira tester Leirfossrunden

Postet av Utleira IL den 26. Feb 2020

Tirsdager kl.11.00 kan alle møte opp utenfor Utleirahallen og være med på gåtur i nærmiljøet. Gågruppa passer for alle og det tas alltid hensyn til vær, føre og deltakere. Turmål blir bestemt sammen og er av ulik lengde og i ulikt terreng. 

I går testet gågruppa den nye turløypa, Leirfossrunden, som ble åpnet 9. februar d.å. Denne runden er den 6. nærtur runden i Trondheim kommune og er et resultat av samarbeid mellom Trondheim kommune og Trondheim turistforening. Langs Leirfossrunden finner du seks informasjonstavler med lokalhhistorie som er knyttet til området. Turen er 5,2 km lang og man passerer begge Leirfossene, Kroppanmarka, Okstadgårdene og Sjetnemarka. 

Deltakerne denne tirsdagen var meget fornøyde med turen og tok seg en velfortjent kaffepause i Leira gartneri.

Bilder: Morten Wold.

For mer info om Leirfossrunden: https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/naertur/n%C3%A6rturer/leirfossrunden 
Innkalling til åpent styremøte (Årsmøte) i Utleira fotball 24. februar kl 19.00

Postet av Utleira IL den 19. Feb 2020

Saksliste

1. Valg av møteleder og referent
2. Årsberetning - fra avdelingen og alle lagene
3. Regnskap
4. Budsjett
5. Årshjul
6. Sportsplan
7. Fastsette treningskontingent
8. Innmeldte saker
9. Status nytt fotballstyre

Ønsker du å melde inn en sak til møtet, må denne sendes på epost til styreleder Odd Einar Landsem, fotball-leder@utleira.no innen søndag 23.februar. REPRESENTASJON:
Alle lag i Utleira Fotball må stille med minimum en representant på åpent styremøte. Det er ønskelig at det er stor deltakelse fra både ungdommer og voksne som er engasjert i Utleira Fotball.

Vi ønsker alle velkommen til åpent styremøte Utleira på pallen i Tyrvinglekene

Postet av Utleira IL den 10. Feb 2020

Utleira IL friidrett var i helga for første gang representert under Tyrvinglekene i Bærum Idrettspark.  Malin (12), Aksel (14) og Kristine (13) deltok for Utleira. Speakeren på stevne la merke til den nye friidrettsklubben og annonserte vår første deltakelse over høytaleranlegget. 

Lørdag ble det  personlige rekorder på Aksel og Kristine. Aksel hoppet i dag 5,01 meter i lengde og kapret en 4. plass. Kristine med ny personlig rekord i 60 meter med 8.75 sek, noe som var bare 2 hundredeler unna finaleheatet.


Malin Brokhaug Moe viste lørdag at hun er av landets beste høydehoppere i klassen jenter 12 år og kapret en bronsemedalje. Malin har personlig rekord på 1.36 meter. I dag ble det 1.30 etter et hårfint riv på 1.35.Søndag sørget Aksel Wormdahl for 2 nye pallplasseringer for Utleira IL Friidrett. Med 1.55 meter i høyde ble det sølvmedalje. Bare en time før, hadde han også satt personlig rekord i tresteg med 11.01 meter og ble belønnet med bronsemedalje. 
Påmelding til Utleiraløpet 2020 er åpnet

Postet av Utleira IL den 7. Feb 2020

I dag åpnet påmeldingen til Utleiraløpet 7. juni 2020. Reduserte priser/earlybird i perioden 7.-  14. februar.

Meld deg på via www.utleiraløpet.no

Utleiraløpet er et mosjonsløp for hele familien og alle distansene har start og mål ved Utleirahallen. Barneløpene er på 600 m og 2 km og alle får premie! For unge og voksne er det mulighet å velge mellom gågrupper (2km/5 km), trim (5 km)  og konkurranse klasser (5 km/10 km). Fine premier til vinnere i konkurranseklassene! I Utleiraløpet er det også mulig å melde seg på plogging (gratis).

Gjennom dagen vil det være masse aktiviteter, åpen hall og kiosk/ servering av mat. 

Velkommen til familiedag og Utleiraløpet! 


Betal medlemskontingenten i Utleria IL i dag

Postet av Utleira IL den 6. Feb 2020

Endelig er det lett for alle å betale medlemskontingent i Utleira Idrettslag. Her finner du en manual som enkelt viser hvordan du går frem for å komme i gang med Rubic for deg og din familie.

Viktig at alle bruker folkeregistrerte personopplysninger da medlemsdatabasen er koblet opp mot folkeregisteret. Nye medlemmer kan også registreres via denne linken. Vi anbefaler alle familier med to eller flere aktive å registrere hele familien uten tillegg i prisen. En familie kan bestå av maks bestå av to voksne og fem barn opptil 25 år.

Her finner du manualen for hvordan dette gjøres
https://www.utleira.no/storage/Preview?id=e79d241c-c769-41da-b260-843e2c7b41ca 

Her er linktil registreringsside
https://app.rubic.no/Account/signup?organizationID=9676#/form/profile 

Vi nærmer oss 2300 medlemmer i Utleira IL og det er flere som vil være med. Helt fantastisk.

Pr i dag hjelper Rubic oss med medlemsregister og betalinger, men i løpet av våren vil Rubic bli et kommunikasjonsverktøy, banekalender, dugnadsadministrasjon, politiattester, roller, hospitering, klubbdommerverktøy og liknende. Vi vil kontinuerlig fylle på med ny funksjonalitet etterhvert som vi har kontroll på medlemmer og betalinger som er hovedfokus i første omgang.

Kom gjerne med tilbakemeldinger på hvordan dere opplever systemet og hvordan det fungerer for dere å koble til familie og betale medlemskapet. Sendes til leder@utleira.noTakk for innsatsen, Wenche.

Postet av Utleira IL den 4. Feb 2020

Onsdag 22. januar hadde Wenche sin siste arbeidsdag som ansatt i Utleira idrettslag.  

Wenche ble ansatt som kjøkkenansvarlig i Utleira IL i september 2016, og da spesielt med tanke på hennes bakgrunn som kokk.  Gjennom prosjektet "Inkluderende idrett" har Wenche skapt gode og barnevennlige måltider, og hun ble fort favorittkokk og en viktig omsorgsperson for barna. Wenche har også vært ansvarlig for drift av dagtidskafeen og gjennomført andre ulike oppgaver. 

Wenche har et godt humør og innehar en egen evne til å se alle, og det er nok derfor hun kommer til å bli dypt savnet av både små og store. Godt er det at hun fremdeles er aktiv både i dugnader, på kamper og gjennom egen trening i studio, slik at vi fremdeles får møtt henne.


Vi ønsker Wenche masse lykke til på den nye arbeidsplassen og takker for fine samarbeidsår her i Utleira IL.


Grethe Liatun fra Utleira IL er utnevnt til æresmedlem i NFF

Postet av Utleira IL den 2. Feb 2020

Grethe Liatun har over 50 års fartstid i Norsk Fotball, som trener, lagleder og trener, samt utillige verv i NFF. PÅ fotballkretstinget i helga ble hun utnevnt til æresmedlem i NFF.  Vi gratulerer Grethe med utnevnelsen.


Utleira Futsal Damer ble hedret under fotballkretstinget

Postet av Utleira IL den 2. Feb 2020

Utleira Futsal damer ble hedret under fotballkretstinget i helga. Laget ble sluttspillmester i Norge i 2019. Utleira IL Fotball - årets fair play klubb i Trøndelag

Postet av Utleira IL den 2. Feb 2020

Utleira IL Fotball er kåret til årets Fair Play klubb i Trøndelag i 2019. I helga fikk vi det synlige beviset under Fotballkretstinget for Trøndelag fotballkrets. Vi gratulerer!Medlemskontingent 2020 blir sendt ut i løpet av januar

Postet av Utleira IL den 3. Jan 2020

Utleira IL holder på med en større omlegging til nytt medlemsregister og det er derfor medlemskontingenten for 2020 ikke er sendt ut enda. Hovedfokuset så langt har vært å få 100% kontroll på medlemsdata og medlemstall til idrettsregistreringen. Medio januar vil dere motta en e-post hvor dere oppdaterer din families medlemsdata og knytter familiemedlemmer sammen. Når dere har oppdatert denne informasjonen vil vi sende ut medlemskontingenten. Alle som er i aktivitet i Utleira IL i 2020 skal betale medlemskontingent.

Utleira IL har valgt Rubic som vår samarbeidspartner for medlemsregister, betalingssystem, banekalender, kommunikasjonsplatform, dommer- og dugnadsadministrator, osv. Vi har valgt Rubic da dette programmet har langt flere funksjoner enn konkurrentene og gir oss et komplett klubbvertøy som vil være 100% i drift til fotballsesongen 2020 med alle funksjoner. Rubic og Utleira IL vil sammen jobbe med å implementere funksjonene fortløpende etter at medlemskontingentene er sendt ut og alle våre medlemmer får tilgang til å bruke Laget mitt som er Rubic sin app.

Vi er svært optimistisk og tror dette vil løfte Idrettslaget ytterligere. Vi har i tre år ikke hatt et medlemsregister, men kun betalingsløsning. Dette har sine svakheter da medlemmene er idrettslaget viktigste ressurser. Vi gleder oss til å samle administrasjon av alle de viktigste ressursene i et system (medlemmer, økonomi, anleggsfordeling, dugnad og dommere)

En gruppe på seks personer har deltatt i prosessen og jobbet frem en innstilling til valg av medlemsregister. Gruppen er først og fremst valgt ut i fra et stort engasjement for saken, samt bred kompetanse innenfor klubb og lagsdrift, samt IT, kommunikasjon- og økonomikompetanse. Vi takker gruppen med Toril Dahl Hjelseth, Pål Nøst, Vebjørn Skjærvold, Runar Holte, Raymond Bergesen og Pål Wahl for innsatsen. Innstillingen fra gruppen ble vedtatt av hovedstyret før jul.

https://rubic.no/