Bedre sent enn aldri - Høstdugnaden er nå utbetalt

Postet av Utleira IL den 28. Des 2016

I starten av september ble det gjennomført en støøre vedlikeholdsdugnad hvor dugnadsarbeiderne kunne donere penger til valgfritt lag eller avdeling. Her finner du en oversikt over hvor mye hvert lag har mottatt på sin konto etter dugnaden. Totalt ble det utbetalt kr 19200,-

Basis kr 900
Fotball D Junior kr 900
Fotball G01 kr 750
Fotball G02 kr 1000
Fotball G03 kr 450
Fotball G04 kr 450
Fotball G05 kr 600
Fotball G06 kr 250
Fotball G08 kr 1150
Fotball G09 kr 600
Fotball Herrer Junior kr 300
Fotball J00/01 kr 2250
Fotball J02 kr 900
Fotball J04 kr 450
Fotball J05 kr 1050
Fotball J06 kr 600
Fotball J07 kr 150
Fotball J09 kr 300
Håndball Avd kr 300
Håndball Damer 2. div kr 300
Håndball G02 kr 1200
Håndball G04 kr 300
Håndball G05 kr 300
Håndball G06 kr 600
Håndball G08 kr 150
Håndball J00/01 kr 600
Håndball J04 kr 150
Håndball J05 kr 900
Håndball J06 kr 150
Håndball J08 kr 750
Ski Avd kr 450

Dugnaden satte sine spor og det var stor innsats fra de fremmøtte. Humøret var på topp og lysten til å bidra var absolutt til stede. Været var av type fire årstider i løpet av noen dager, men det la ikke demper på arbeidslysten. Takk for innsatsen. Spesiell takk til pensjonistgruppa som bidro i forkant av dugnaden med en en betydelig innsats med oppretting av tribune og diverse arbeider.

Vi fikk utrettet:

 • Hengt opp skrufester for reklameskilt på både 11’er og 7’er banen og inne i hallen.
 • Ryddet bort søppel og ting og tang som ikke lenger er mulig å få brukt.
 • Vi fikk malt Innbytterbenkene innvendig, å det som manglet utvendig.
 • Vi fikk malt brakkeriggen borte blant fotballbanene.
 • Vi har fått rettet opp tribunen og halvt kledd denne igjen.
 • Vi har fått byttet råtne bord og tettet hull, på brakkene våre før maling.
 • Vi har fått laget en carport mellom containerne på baksiden, for utstyret til traktoren.
 • Vi har montert 4 nye 7’er mål, slik at vi kan spille flere 7’er kamper samtidig.
 • Vi har malt rekkverket på Tribunen, + at vi har fått opp nytt rekkverk på sidene.
 • Vi har fått borret opp hull til brøyte pinner.
 • Vi har fått ryddet lagrene i hallen, og lager-containerne på baksiden av hallen.
 • Vi har fått vasket, ryddet, merket kjøkkenene og plassert utstyret på riktige plasser.
 • Vi har fått systematisert lagrene våre.
 • Vi har fått merket Idrettsutstyret, slik at det er større muligheter for at vi skal kunne få dette lagt tilbake på rett lager etter bruk.
 • Vi har fått plassert noen av premiene våre i nyanskaffede premieskap.
 • Vi har montert garderobeskap ved fotballinngangen.
 • Hengt opp diverse bilder.
 • Diverse annet arbeid inne og ute.

Takker også serveringsgjengen som har servert dugnadsarbeiderne i løpet av arbeidsøkten.
Utleira IL bytter til Superinvite for medlemsbetaling i 2017!

Postet av Utleira IL den 24. Des 2016

Superinvite er medlemsbetaling på nett, via Utleira sine nettsider. Dette vil gi lag, avdeling, trenere, lagledere og medlemmene selv mye bedre oversikt enn tidligere. Infoen i vår database vil være oppdatert og det blir mye mindre administrasjon. Tid vi kan bruke på utvikling i stedet.

Allerede nå kan du gå inn å kjøpe medlemskap for alle familiemedlemmerfor 2017. Makspris pr familie er 700,- Jeg anbefaler alle familier som har to aktive eller potensielt aktive familiemedlemmer om å kjøpe familiemedlemskap med en gang. Det er også mulig å kjøpe medlemskap til kr 400,- Man må være medlem i Utleira IL for å være med i organisert aktivitet som klubben arrangerer. Frist for betaling av medlemskontingent settes til 1. februar. https://www.superinvite.no/#/invitation/a012869311d64a44b5a0d567cd20de04

Treningsavgifter for våren 2017 er lagt ut (foruten fotball). Pr i dag kan man bestille vårens treningsavgift i håndball, treningsstudio, basis/allidrett, innebandy (inkl. innebandyskole) ski, basketball. Det er også lagt ut for futsal (sesongen 2016/2017) og friidrett for sommeren 2017. Alt finner du her. https://www.superinvite.no/#/invitation/52dbb0686f8bd0c0c757acf716e28ec0

Her er litt info om de ulike treningsavgiftene og frister.

Treningsstudio:

I stedet for å øke prisen, selges nå trening i bolker slik at man bestler for pr halvår. 594 tilsvarer kr 99 pr mnd for seks måneder. Prisen vil reduseres for hver mnd som går, men det er ikke mulig å melde seg ut i perioden. Frist for innbetaling uten å miste tilgang til treningsrommet er 12. januar.

Fotball:
Det er foreløpig ikke mulig å kjøpe treningsavgifter for fotball. Dette blir klart etter avdelingens åpne styremøte i februar. Snarest etter dette blir treningsavgiftene tilgjengelige. Frist for innbeteling er 1. april.

Håndball:
Samme priser som tidligere. Ber om at denne betales snarest. Senest innen 20. februar.

Allidrett:
Her har du nå mulighet til å velge gruppe/tidspunkt ved innbetaling. Begrenset med plasser pr gruppe. Pris kr 400 for våren. Frist innen 20. januar, men oppstart basis er allerede 11. januar.

Innebandy:
Alle barn som blir påmeldt vil få innebandyskole i fem uker fra 20. januar. Kr 400 for hele våren. Innbetalingsfrist før du starter aktiviteten. Håper flest mulig vil være med på innebandyskole. Håper flest mulig er med 20. januar.

Futsal:
Kun for de som er registrert på 1. divisjonslaget i senior. Betaler ut i fra hvor mye dugnad de har bidratt med. Denne gjelder for hele sesongen i stedet for kun våren. Får beskjed fra Torgeir Kråkenes om hvilken sum de skal betale. Betalingsfrist 20. januar.

Ski:
Innbetalingsfrist er satt til 20. januar.

Friidrett:
Innbatalingsfrist er satt til 1. mai.Takk for innsatsen!

Postet av Utleira IL den 21. Des 2016

Eksamensperioden går mot slutten og julen nærmer seg. Onsdag 21. desember avslutter Fotball jenter 19 med årets siste dugnad i forbindelse med eksamensavvikling i Utleirahallen. Selv om det har vært tidlige ettermiddager og sene kvelder har vi fått mange tilbakemeldinger på at dette er en kortreist, sosial og bra dugnad for lagene. På den andre siden har vi fått gode tilbakemeldinger fra NTNU. Vi har gjennom perioden vært opptatt av at eksamen ikke skal gå utover sportslig aktivitet, og har enda til gode å få klager på grunn av konflikt mellom idrett og eksamen.

Vi er meget godt fornøyd med innsatsen til lagene, og alle lagene har nå mottatt sine dugnadspenger på konto. vel fortjent. Uten lagenes innsats ville ikke dette vært mulig. Takk for hjelpen!

Vi viste ikke helt hva vi gikk til når vi takket ja til å ha eksamen i hallen, men nå har vi mye erfaring som vi kan bygge videre på. Frem mot neste eksamensperioden skal vi evaluere, og lage bedre rutiner for gjennomføringen av eksamensperioden. Dette for å få enda bedre kvalitet for sport, ved å tilrettelegge for gulvvask oftere. I tillegg ønsker vi å tilrettelegge dugnadene enda bedre slik at det blir enda lettere for lagene.

I løpet av januar vil det bli lagt ut søknadsskjema for å få vakter til neste dugnadsperiode. Vi vil fordele dugnadene best mulig når søknadsfristen utløper. Eventuelle ledige dugnader vil bli lagt ut på nytt. Vi ser frem til videre samarbeid med lagene. Takk for denne gang.


Basis og Innebandy tar juleferie

Postet av Utleira IL den 19. Des 2016

Da er alle førjuls treninger gjennomført og vi ønsker alle en riktig god jul og nytt år.

Oppstart etter jul blir for Basis 11. og 12. Januar, Innebandy 13. Januar.

Hilsen avdelingsstyret for Utleira Basis og InnebandyInnebandy-skole for 1. -4. trinn i januar/februar

Postet av Utleira IL den 16. Des 2016

Innebandyskolen arrangeres fem fredager kl. 16.00-17.30 fra 20. januar. Det er plass til opptil 40 barn. Åpent for 1.- 4. klasse.

Skolen arrangeres som et samarbeid mellom Bandyregion Midt-Norge og Utleira IL. Johannes (en fremadstormende ung leder) fra Nyborg Innebandyklubb blir hovedtrener. Han vil få hjelp fra Martin som er utviklingskonsulent i Bandyregionen og mulig flere dyktige trenere. Fra Utleira IL vil Anatoli bidra som trener.

Etter fire uker spiller man minirunde. En sosial og lavterskel turmeringsform for barn. Alt dette i tillegg til videre innebandytrening på fredager frem til sommeren for kun kr 400,-Bandyregionen ønsker også å besøke Steindal og Utleira Skole for skolebesøk i gymtimene, slik at ungene blir kjent med aktiviteten.

Påmelding gjøøres via superinvite treningsavgifter vår 2017.
Ungdom i fokus

Postet av Utleira IL den 13. Des 2016

Infomøte torsdag 15.12 kl. 20.00 i Utleirahallen

Dette er for ungdommer som er aktive i Utleira IL, er født i 1999-2002 og har lyst å utgjøre en forskjell, i Utleira IL og bydelen vår.

Vi vil informere kort om mulighetene for ungdom til å bestemme, ta lederkurs innen idretten, bidra i lokalmiljøet, på laget, i avdelingen eller i hovedlaget. Vi vil invitere jentene spesielt til å bli med på en jentesamling i NIF for jenter som kan, vil og tør.

Vi vil utfordre ungdommen til å si det dere mener, vi vil lytte til det dere har å si, Ungdommen er fremtiden. Det er dere som skal styre idrettslag og idrettsorganisasjonene i fremtiden. Nå har du muligheten til å få kurs, lederopplæring, få kontaktnett, få erfaring gjennom arbeid, skape kule greier som ungdom bryr seg om.

Torsdag kl 20.00
Jeg kjøper pizza, dere står selv for drikken.

Si i fra om du kommer i kommentarfeltet. Må vite hvor mye pizza som skal bestilles.Det er forbudt å kjøre på Hoeggens skole skolegård!

Postet av Utleira IL den 10. Des 2016

Vi minner om at det er forbudt å kjøre på Hoeggen skoles skolegård, uansett om bommen står åpen. Under ser dere en melding som kom fra rektor Lars Kvendbø angående saken. Ber om at alle våre lag som trener på Hoeggen aksepterer dette.

«Hoeggen skole har i det siste hatt problemer med at sikringen i bommen går (gjerne i forbindelse med litt våtere vær). Det har derfor vært nødvendig å la bommen stå åpen inntil vi finner ut av problemet. Dette gir imidlertid ingen tillatelse til å ignorere de to store motorkjøretøy forbudt-skiltene, og kjøre inn på skolens område uten særskilt tillatelse. Det skal mao. ikke under noen omstendigheter kjøres inn på området om det ikke er gitt eksplisitt tillatelse til det. Veien ned fra skolen er gang- og sykkelsti, og det fører til trafikkfarlige situasjoner at det blir kjørt på området, uansett tid på døgnet. Om dette ikke blir overholdt, er det å betrakte som mislighold av vilkårene for lån av gymsal. Bruk parkeringsplassen og ta hensyn til alle barn vi har i nærområdet vårt.»Behov for fosterhjem og husverter til enslige mindreårige flyktninger

Postet av Utleira IL den 10. Des 2016

Alle enslige mindreårige flyktninger trenger trygghet og omsorg fra voksne. Barna som kommer til Norge har flyktet fra krig og uroligheter. De har ofte reist fra hjemlandet med søsken, eller blitt sendt på flukt med voksne som ikke er foreldrene deres. I 2017 skal Trondheim kommune bosette over 60 enslige mindreårige flyktninger, og rundt 20 av disse vil være under 15 år.

Vi håper du er en av de som kan gi disse barna de omsorgsrammene de trenger ut fra alder og individuelle behov. Det er viktig at vi jobber sammen, slik at barn og unge som kommer neste år kan få en best mulig start på livet sitt her i Trondheim.

Hva trenger barna?

Fosterhjem: Fosterhjem til enslige mindreårige flyktninger er et privat hjem på lik linje med andre fosterhjem. Fosterhjemmet følges opp av den kommunale barneverntjenesten, og mottar gruppeveiledning første året fra fosterhjemstjenesten i Bufetat.

Ta kontakt med Bufetat for nærmere informasjon om kurs og hva som kreves for å være fosterhjem.
Mer informasjon om fosterhjem til enslige mindreårige flyktninger

Husvert: Å være husvert innebærer å leie ut en hybel eller leilighet i din private bolig til enslige mindreårige flyktninger mellom 16-18 år. Husverten skal sammen med Trondheim kommune delta i oppfølgingen av ungdommen ved å skape trygghet og trivsel i bosituasjonen. Det er Omsorgsenheten i Trondheim kommune som rekrutterer og godkjenner husverter.
Mer informasjon om husvertordningen til enslige mindreårige flyktninger

Besøkshjem/avlastningshjem: Dette kan være en familie som kan tenke seg å ha besøk av en enslig mindreårig innimellom, eller som kan ha fast avtale om besøk for eksempel 1 gang i måneden. Vi trenger også familier med språk- og kulturkompetanse fra barnas ulike hjemland til slike oppdrag. Det er Omsorgsenheten i Trondheim kommune som rekrutterer og godkjenner besøkshjem. Mer informasjon om besøkshjem

Ekstra støtteperson: Du kan melde deg som frivillig – både til enkelte barn og unge, eller bidra inn mot våre tiltak. Du kan være frivillig inn mot fellestilbudene våre – diverse kurs, språkcafe eller leksehjelptilbud i skolen eller i tiltaket el.l.. Du kan være frivillig gjennom Redd Barna, Røde kors, eller til vår Enslig mindreårige-base på Isak kultursenter.

Flyktningeguide og vennefamilie for enslige mindreårige: Dette kan du verve deg til gjennom Røde kors. Mer informasjon om flyktningeguide og vennefamilie

Ta kontakt for mer informasjon eller om du har spørsmål.

Astrid Ellard Jorunn Øyum
Fagutvikler Fosterhjemstjenesten i Trondheim
BFT Omsorgsenheten Bufetat region Midt-Norge
Tlf. 95263695 Tlf. 4661763209.12 Dagens innebandy trening avlyst

Postet av Utleira IL den 9. Des 2016

Må dessverre avlyse dagens innebandy trening grunnet manglende trener. Det er mulig å bruke hallflate til annet aktivitet men det blir ingen organisert trening.

Hilsen AnatoliLederkurs for ungdom - kun få plasser.

Postet av Utleira IL den 7. Des 2016

Årets viktigste kurs for ungdommene selv, og for Utleira IL. Det er superviktig at vi utdanner unge ledere som senere kan definere hvordan morgendagens idrett skal se ut, og fortelle oss hva som er viktig for ungdommene i idrettslaget. Gamlingene har jo egentlig ikke peiling på hva som er bra ungdomsidrett!

Vi utdanner unge idrettsledere som VIL, KAN og TØR bidra i eget idrettslag.

Sør-Trøndelag idrettskrets (STIK) arrangerer Lederkurs for engasjert ungdom mellom 15 og 19 år som er medlem av et idrettslag. Kurset avholdes årlig, vanligvis i januar, med oppfølgingshelg i april.

Lederkurs for ungdom 2017 - Invitasjon.pdf

Neste kurs er i februar 2017

Hva er Lederkurs for ungdom?

"Lederkurset kan ikke beskrives det må oppleves! Man lærer å ta ansvar, og får motivasjon til å gjøre noe for sin egen klubb. Man bygger selvtillit og lærer mye av andres erfaringer! Kurset var helt fantastisk!" (tidligere deltaker)

Lederkurs for ungdom skal gi deltakerne innblikk i og forståelse for ulike deler av klubbarbeidet i norsk idrett. Samtidig vil de få lære mer om kommunikasjon og ledelse, med mål om å utvikle seg som ledere.

Kurset tar for seg temaene

• teambuilding

• selvtillit og selvfølelse

• jeg som rollemodell

• medlemmet i sentrum

• ungdom som ressurs

• fra mål til handlingsplan

• kommunikasjon

• presentasjonsteknikk

Lederkurs for ungdom 2017 - søknadsskjema.pdfNorges Idrettsforbund inviterer til samling for jenter!

Postet av Utleira IL den 7. Des 2016

Vi anbefaler alle engasjerte jenter mellom 15 og 20 år til å delta. Her blir du inspirert og møter andre jenter som vil, kan og tør. Dette er verdifull læring for engasjerer, inspirerer og gir motivasjon. Etter dette kan du bidra til et bedre idrettslag og en bedre hverdag i din bydel.

Sted: Comfort Hotel Park, Prinsens g 4A. – like nedenfor Prinsen kino
Start: 21.01.2017 11:00 Slutt: 21.01.2017 17:00

Samling for jenter som vil, kan og tør. Norsk idrett trenger flere jenter/kvinner som ledere, trenere, dommere. Norsk idrett vil at DU skal være med å påvirke idretten, slik at flere jenter og ungdommer blir med lenger. Norsk idrett trenger akkurat DEG – en engasjert jente mellom 15 og 20 år

Invitasjon - Jentesamling 21 januar 2017 - utkast uten klokkeslett.pdf

Facebookevent for samlingen:

https://www.facebook.com/events/2054255051467461/Nor-Contact har stand i Utleirahallen lørdag 10. desember

Postet av Utleira IL den 6. Des 2016

Spesialtilbud: Adidas bag, ord. 300.-, kun 50 bager - kr. 100.- pr. stk.

Prøving og bestilling av Utleirakolleksjonen. Ved forhåndsbetaling kan varene hentes i Utleirahallen før jul, så fremt til at dette er lagervare. Se kolleksjonen: http://www.fotballsko.no/utleira-il

Vi sees i Utleirahallen lørdag 10. desember kl. 10.00-12.00
​ Vil du bli med på laget?

Postet av Utleira IL den 6. Des 2016

Barn som vokser opp på Utleira har gode muligheter til å oppleve idrettsglede, fellesskap og mestring. Vi har et flott idrettsanlegg, ivrige unger og engasjerte voksne som bidrar til å skape et godt oppvekstmiljø. Slike forhold kommer ikke av seg selv, vi trenger også deg med på laget.

Gjennom samarbeid og engasjement har vi bygd et flott anlegg, vi har en god økonomistyring og fantastisk medlemsvekst.

Mye har skjedd de siste årene, og mye er på plass foran en ny runde med rekruttering til styreverv i de sportslige avdelingene. Vi kan trygt si at verv i Utleira IL byr på spennende oppgaver i et veldrevet idrettslag. Utleira IL har 2 ansatte, daglig leder og driftsleder gjør mange oppgaver og legger til rette for at avdelingene kan ha fokus på den enkelte idrett.

Foreldres engasjement er imidlertid den viktigste suksessfaktoren for å videreutvikle klubben. Med verv i Utleira IL blir du bedre kjent med store og små i nærmiljøet. Når mange deler på oppgavene blir det mindre belastning på den enkelte. Det er en morsom oppgave å ha tillitsverv, du vil komme inn i et miljø med mange ressurspersoner. Et miljø som ønsker akkurat din kompetanse og ditt engasjement for ungene våre.

Vi søker personer med gode verdier, et ønske om å bidra til utvikling av idrettslaget. Personer som er opptatt av å skape idrettsglede. Vi søker etter vanlige folk som ønsker å bidra til klubben sin. Dette er mye viktigere enn spesialkompetanse.

Interessert i en plass på laget og et ekstra pluss på din CV?

Hvis du har spørsmål eller rett og slett vil vite litt mer, kan du ta kontakt med valgkomiteens leder Per Hangerhagen: per.hangerhagen@gipling.noSiste mulighet for fotografering

Postet av Utleira IL den 6. Des 2016

Onsdag 7. desember er siste mulighet for fotografering. alle som ikke har tatt portrettbilde kan møte i hallen mellom 17.00 og 20.00.

Det er satt av tid til følgende lag og treningsgrupper for gruppebilde

17.00 Hovedlaget
17.20 Basis gruppe 1 - 2009/2010
18.00 Basis gruppe 1 - 2009/2010
18.20 Innebandy Barn
18.40 Innebandy Voksen
19.00 Basketball
Velkommen til MalvikCup

Postet av Utleira IL den 30. Nov 2016

Her kommer invitasjon til Malvikcupen 2017.
j/g 11.år og 12.år spiller 13.-15.januar i Abrahallen.
j/g 13.år til 16.år spiller 20.-22.januar i Abrahallen.
Påmelding gjøres via: www.malvikcupen.no
Velkommen til Puma-cup 2017

Postet av Utleira IL den 30. Nov 2016

Velkommen til Puma-cup 2017. Skal ditt lag delta?Velkommen til førjulsstemning på NardoCenteret

Postet av Utleira IL den 30. Nov 2016

Det blir førjulsstemning på NardoCenteret lørdag 3. desember fra kl 12.00.Lagring av mål for vintervedlikehold

Postet av Utleira IL den 30. Nov 2016

Det er viktig at alle lag etter endt treningsdag på Utleira Kunstgress plasserer målene på anvist sted på bildet. Dette for å effektivisere vintervedlikeholdet av banen.Invitasjon til Friidrett for barn - trenerkurs

Postet av Utleira IL den 24. Nov 2016

Sør-Trøndelag friidrettskrets har gleden av å invitere til friidrett for barn kurs i Ranheimshallen. Kurset vil inneholde både praksis og teori.

Dato: 11. desember. Oppmøte klokken 0900 i Ranheimshallen. Ta med treningsklær, matpakke og godt humørJ

Mål for kurset:
- Å rekruttere aktivitetsledere til friidrett gjennom teoretisk og praktisk skolering, idèutveksling og aktiv egeninnsats.
- Å gi kunnskaper, ferdigheter og inspirasjon til å skape gode aktivitetsmiljøer for barn og stimulere til utvikling og trivsel.

Treneren skal ved fullført kurs ha kunnskap om:
- Idrettens verdigrunnlag
- Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barnefriidrett
- Organisering av hensiktmessig aktivitet i forhold til barns utvikling

Målgruppe: Alle som ønsker å trene eller trener barn i friidrett i alderen 6-12 år. Nedre aldersgrense for å delta på kurset er at man fyller 14 år kursåret.

Omfang og gjennomføring:


- 6 timer er med kurslærer, der tre timer er teori og fem timer er praksis.
- 1,5 timer er e-læring om Barneidrettens verdigrunnlag https://kurs.idrett.no/enrol/index.php?id=15. Innlogging med minidrett profil.

Link til kursplanen her.

Kursholder er Ola Sakshaug

Påmelding på mail:
ola.sakshaug@friidrett.no eller på minidrett.no innen 7.12.2016.

Kurset er gratis, men hver deltager må betale 200kr i egenandel for pensumlitteratur. Dette dekkes av Utleira IL for medlemmer som ønsker å bidra som trenere/aktivitetsledere i friidrett eller annen aktivitet i Utleira IL.
Gikk fra å eie en krittmaskin til å drifte idrettsanlegg for 100 millioner kroner på få år!

Postet av Utleira IL den 18. Nov 2016

Bydelsklubben Utleira IL i Trondheim har på få år gått fra å leie en grusbane i et sandtak, eie en krittmaskin, en rive og en spade - til å drifte et stort idrettsanlegg for 100 millioner kroner. På samme tid har medlemsmassen skutt i været for foregangsklubben som i dag kan skilte med over 40 sponsorer!

Tekst: Geir Owe Fredheim

- Alt dette har vært mulig gjennom at vi har fått spillemidler, tilbakebetalt momsen på idrettsanleggene vi har bygget, ulike søknader og støtte i idretten og ikke minst politisk støtte. Vårt løft har både vært sportslig, anleggsmessig og ikke minst organisatorisk gjennom målrettet strategi, sier en stolt Pål B. Wahl, daglig leder i Utleira IL.Surftet på en medgangsbølge
Siden 2010 har bydelklubben sør-øst i Trondheim surfet på en medgangsbølge. I 2012 åpnet idrettslaget to kunstgressbaner.
- Vi hadde en strategi om at det var viktig å skape en økonomi rundt klubben og ikke ha så mange små økonomier ute i de ulike lagene. På denne måten klarte
vi å skape en egenkapital på rundt 3 millioner kroner. I 2010 ble det enormt engasjement med folkemøter og fakkeltog, samt masse avisskriverier som førte til at vi fikk en tomt til å bygge to kunstgressbaner. Gjennom å selge såkalte «baneandeler» for 250 kroner, som fungerer som ren støtte til anlegget, klarte vi i bydelen å skaffe 700.000 kroner, sier Wahl.

Les også "Slik realiserer idrettslaget anleggsdrømmen"

En lang vei
Bare tre år seinere er også Utleirahallen en realitet. Den ble bygget ved siden av fotballbanene. Arbeidet med å få på plass en flerbrukshall startet faktisk helt tilbake i 2001.
- Det har vært en lang vei å gå, men alt arbeidet har verdt slitet når man ser idrettsgleden som skapes, sier han og forteller om hvordan det hele falt på plass:
- Vi fikk 19,5 millioner kroner gjennom støtteordninger fra Trondheim kommune, tippemidler på 18,7 millioner, tre millioner kroner i storbymidler og gjennom salg av hallandeler fikk vi inn 350.000 kroner. Totalt kostet hallen 66 millioner kroner. Nå har vi en søknad inne for å få tilbakebetalt hele momsbeløpet på anlegget som vil være på 13,5 millioner kroner, forteller Wahl.

Verdistyrt klubb
Foruten fotballbanene og hallen er det opparbeidet en skatepark, opp mot 100 parkeringsplasser og Trondheim kommune har fullbekostet et stort parkanlegg med turstier til 43 millioner kroner. Det enorme løftet har bidratt til at klubbens medlemstall har gått fra 820 til 1460 de to siste årene.
- Vi er en veldig verdistyrt klubb som har som mål å ha et tilbud til absolutt alle uansett hvilket ambisjonsnivå de ønsker å legge seg på. Derfor rekrutterer vi spesielt mange ungdommer fra andre klubber. Det skal også være lov å være med selv om man kun ønsker å trene én gang i uka og det skal også være mulig å
delta selv om familier har dårlig råd, forteller han.

Dette har også virket meget positivt inn på interessen for å sponse idrettslaget.
- Det har vært svært vanskelig å jobbe i sponsormarkedet i Trondheim, og for noen år tilbake hadde vi kun noen skiltsponsorer. Det ble nedsatt en markedsgruppe som jobbet med klubbens verdisett og som så nærmere på hvem vi var – og hva vi hadde å selge. Den jobben har betydd utrolig mye for oss. Vi har blitt tatt veldig godt imot i nærmiljøet og folk har ønsket å være med på våre aktiviteter på grunn av våre sunne verdier. Sponsorene som vi har i dag har tenkt det samme – de har vært ute etter å sponse bredden og grasrota gjennom å nå barnefamilier og ikke kun toppen.


Foto: Pål B. Wahl, Utleira IL

Over 40 sponsorer
- Derfor har vi i dag åtte hovedsponsorer som går inn med fra 50.000-250.000 kroner, og rundt 30 mindre sponsorer som går inn med alt fra 5-25.000 kroner.
Måten Utleira IL har lyktes på har skapt interesse fra andre idrettsklubber både lokalt og nasjonalt.
- Vi har faktisk holdt foredrag for ganske mange idrettslag om hvordan vi har lyktes. Det var også en gruppe på 12 mennesker fra Fet IL som tok turen opp
hit en lørdag for å se og høre om vårt prosjekt. Dessuten har Håndballforbundet hatt sin anleggskonferanse her hos oss. Vi har hatt dialog med 15 klubber i Trondheim som har stilt spørsmål om hvordan søknaden deres bør se ut, hvordan finansieringsplaner vi brukte og hva slags kravspesifikasjoner vi hadde. Vi stiller mer enn gjerne opp slik at andre kan unngå å gå i de samme fellene som oss, forteller Wahl.

Foto: Pål Wahl, Utleira ILFredagens innebandy trening 18.11 Avlyst

Postet av Utleira IL den 18. Nov 2016

Innebandy trening 18.11.2016 avlyst grunnet manglende trener ressurs. Vi sees igjen neste uke.

Hilsen Innebandy StyretTiller IL inviterer til Fjernvarmecupen 2017

Postet av Utleira IL den 15. Nov 2016

Futsalturnering som arrangeres 6. - 8., 13. - 15. og 20. - 22. januar i Kotenghallen (Vestre Rosten) og KVT-hallen (Østre Rosten)

Tiller Idrettslag Fotball og Statkraft ønsker hjertelig velkommen til Fjernvarmecupen 2017.
Den tradisjonsrike turneringen toppet antall lag i 2016 med hele 465 påmeldte lag og derav
over 3000 spillere fordelt på tre helger med tidligste kampstart kl.08.00 (kl.17.00 fredag) og
siste kampstart kl.23.00.

Alle vil motta kampoppsett minimum 7 dager før turneringsstart slik at det er god tid til
forberedning. Som i de to foregående årene kan vi også tilby overnatting på hotell med
fullpensjon i nærheten av hallene.

Klasseinndeling:
6. - 8. januar G/J 9/12/15/19
13. - 15. januar G/J 7/11/14
20. - 22. januar G/J 8/10/13 G16/J17

Påmelding
http://www.profixio.com/reg/fjernvarmecupen2017/no

Ytterligere informasjon om turneringen finnes på vår hjemmeside www.tillerfotball.no
Ved spørsmål ta kontakt: Tlf 476 40 299 eller fvcup@tiller.idrett.no

Arrangeres av Tiller IL i samarbeid med Statskraft.
Mang ei hærlig stund - Historien om Utleira fotball i bokform

Postet av Utleira IL den 14. Nov 2016

I disse dager utgir Petter Helland sin bok om den Trondheimske fotballhistorien som Utleira IL er en del av. . Her kan du lese et sammendrag av Utleira IL i et historisk perspektiv med hovedfokus på fotball. Boka "Mang ei hærlig stund" er nå å få kjøpt i bokhandleren. Her kan du lese om hva som står om Utleira IL i boka.


Utleira Idrettslag
Stiftelsesdato: 6. oktober 1972.

Utleira idrettslag spiller fotball i orange trøyer med svart besetning, svarts shorts og orange strømper. Det var klubbens stifter, Hans-Aksel Graarud, som ønsket disse fargene siden ingen annen klubb i området brukte dem.

Utleira idrettslag har sitt nedslagsfelt i området Utleira, Stubban og Risvollan. Idrettslaget sokner til
Utleira barneskole, Steindal barneskole og Hoeggen ungdomsskole.

Utleira idrettslag ble stiftet 6. oktober 1972 på et møte i Øvre Stubban barnehage. Hans-Aksel Graarud var stifter av idrettslaget, og formålet var å tilby barn, ungdom og voksne i området idrettsaktiviteter som kom lokalmiljøet til gode. Utleira idrettslag ble etablert med avdeling for fotball og ski, og disse to avdelingene har eksistert gjennom alle år. Etter hvert tok Utleira også inn friidrett, men denne aktiviteten er i dag en del av skiavdelingen.

Det hadde vært idrettsaktivitet i området før Utleiras tid. Opstrinda idrettslag hadde eksistert siden tidlig på 1900-tallet, med både ski og fotballaktivitet, men det var lite aktivitet igjen i dette laget på starten av 1970-tallet. Men det var likevel Opstrinda som hadde leieavtale på idrettsplassen på Bjørkmyr, som het Opstrinda idrettsplass. Banen ble framleid til Utleira inntil starten på 1980-tallet. Også utenfor idrettslaget var det sportsaktiviteter på Utleira, og gatestafetten, som ble arrangert av beboerne i området, var berømt.

Utleira idrettslag har bare sporadisk hatt seniorlag i fotball, men aldersbestemte lag for gutter har gjort det godt. Utleira er idrettslaget i Trondheim som har rekruttert flest spillere som senere har tatt steget opp i øverste divisjon. På 1980-tallet satte en talentfull gjeng gutter preg på Utleira idrettslag, og det ryktes at to av de aldersbestemte spillerne ble lokket med proffkontrakt fra en annen klubb i byen. Betalingen skulle være et årsabonnement på Donald Duck. Generasjonen fotballspillere som ble født i siste halvdel av 1960-tallet og første halvdel av 1970-tallet, gjorde det godt i kretsmesterskap og Norway cup, uten at de nådde helt til topps.

På starten av 1980-tallet fikk idrettslaget egen håndballavdeling, og spesielt jentelaget fra klubben gjorde det godt på slutten 1980- og begynnelsen av 1990-tallet.

Strinda idrettslag gikk inn i Utleira omkring 1990, og fotballaget het en periode for Utleira/Strinda, men engasjementet fra Strinda var såpass dårlig at laget ble ekskludert, og Strinda idrettslag forsvant ut av historien.

På 1990-tallet etablerte Trondheim fengsel, avdeling Leira, en egen fotballbane. Fengslet og Utleira inngikk et samarbeid om denne banen, og seniorspillerne trente en periode sammen med innsatte som spilte fotball. Utleira idrettslag har aldri hatt et seniorlag i fotball som har spilt høyere enn i femtedivisjon, til tross for stor rekruttering av fotballspillere på aldersbestemt nivå.

På 1980-tallet hadde også klubben en orienteringsavdeling, men denne gikk sammen med orienteringsavdelingene i Strindheim, Charlottenlund og Othilienborg i klubben Nidarøst orienteringsklubb.

Utleira IL spilte fram til 2012 sine hjemmekamper på Bjørkmyr. Sommeren 2012 åpnet Utleira kunstgress, etter et stort engasjement i mer enn 10 år for å få realisert et eget anlegg. Utleira Kunstgress har en 7-bane og en 11-bane, i tillegg til nærmiljøanlegg for friidrett. I september 2015 åpnet Utleirahallen, like ved Utleira kunstgress.

Utleira idrettslags visjon er å skape idrettsglede, og verdiene er respekt, inkludering, mestring og engasjement. Klubben ble i 2016 nevnt med en egen artikkel i Norges Idrettsforbunds årsmelding, på grunnlag av klubbens verdier, utvikling og vekst.

Utleira idrettslag er en breddeklubb som ønsker å tilby aktivitetstilbud og skape idrettsglede basert på sunne verdier i alle aldersklasser, uavhengig av ferdighetsnivå og ambisjoner. Selv om breddeidretten er hovedområde, kan det tilrettelegges for toppidrett så lenge den ikke går på bekostning av breddeidretten. Utleira idrettslag tilbyr i dag fotball, håndball, ski, friidrett, innebandy og allidrett.

Utleira IL er et av de trondhjemske idrettslagene med størst vekst i antall medlemmer.
I perioden 2014–2016 har idrettslaget doblet sin medlemsmasse, fra 820 til 1640 medlemmer.
A-laget i fotball spiller i sjettedivisjon, og har en uttalt ambisjon om opprykk for å sikre større utfordringer for rekruttene i klubben. Utleira IL har også et futsallag, som startet i 2015. I sin første sesong vant laget førstedivisjon, men tapte play off for spill i eliteserien.


Lagbilde fra Norway cup i 1978 eller 1979. Bak (f.v.): Espen Hoøen, Jan Tore Skogstad,
Roald Pettersen, Gunnar Jacobsen, Per Kåre Jacobsen, Lars Krogh og Rune Sletner. Foran:
Arild Nordfjern, Kåre Ingebrigtsen, Dagfinn Green, Ståle Gjengset, Svein Jensen og Morten
Sørensen. Trener Bjørn Strand bakerst.


Semifinalistene i skolefotballen i 1978 var Utleira og Byåsen, her representert ved f.v.
Fredrik Bye (Byåsen), Dagfinn Green (Utleira), Arild Nordfjærn (Utleira) og Øystein
Bertheussen (Byåsen). Utleira vant 6–0, og Nordfjærn scoret tre ganger.

Kjente utøvere som har startet sin karriere i Utleira IL:

Kåre Hedley Ingebrigtsen (f. 1965) har spilt for Rosenborg, Lillestrøm og Strømsgodset,
for Manchester City i England og har 23 landskamper. Han har trent
Bodø/Glimt, Ranheim og Viking, før han i 2014 tok over som hovedtrener for
Rosenborg.
Bjørn Tore Kvarme (f. 1972) har vært seriemester med Rosenborg fem ganger, og
har én landskamp. Han har spilt for Liverpool FC i England, AS Saint-Etienne
i Frankrike, Real Sociedad og Bastia i Spania.
Øyvind Storfl or (f. 1979) har spilt eliteserie for Rosenborg, Moss og Strømsgodset.
Med Godset ble han norgesmester i 2010 og seriemester i 2013. I sesongene
2011–2013 toppet han listen over spillere med fl est målgivende pasninger. Han
har fi re landskamper.
Bjørn Otto Bragstad (f. 1971) gikk fra Utleira til Rosenborg. Der ble han serie-
mester ni ganger og tok tre NM-gull. Han har 15 landskamper, spilte i Derby
County i England og SW Bregenz i Østerrike.
Steinar Sørlie (f. 1975) var keeperen fra Utleira som spilte eliteserie for Strindheim,
Rosenborg, Vålerenga og Fredrikstad. Han ble norgesmester med Fredrikstad
i 2006.
Arild Nordfjærn (f. 1965) har spilt eliteserie for Strindheim og Rosenborg.
Helge Aune (f. 1973) har spilt eliteserie for Bodø/Glimt og Rosenborg.
Tor Trondsen (f. 1976) har spilt eliteserie for Rosenborg, Moss og Fredrikstad.
Øyvind Skaanes (f. 1968) startet sin langrennskarriere i Utleira før han gikk til
Strindheim. Han har VM-gull fra stafetten i Val di Fiemme i 1991.
Marte Eliasson (f. 1969) har spilt håndball for Utleira og Sverresborg. Hun har 145
landslagskamper, tok sølv i OL i 1988 og bronse i EM i 1994.Begrenset tilgang til garderober på lørdager når det er kampdag i hallen

Postet av Utleira IL den 12. Nov 2016

Lørdag 12. november er det kampdag i Utleirahallen. Alle garderober brukes til håndball-lagene som deltar. Brukere av treningsstudio henvises til dommer/instruktørgarderober. Dette vil gjenta seg på lørdager fremover da det er stor kampaktivitet i hallen, og man trenger alle 8 garderobene for å ivareta lagene.

Det er to instruktør/dommergarderober som kan brukes for de som bruker treningsstudio. Følg skilting.Klubben i mitt hjerte starter lørdag 12. november. Stem hver dag på Utleira IL

Postet av Utleira IL den 11. Nov 2016

I fjor ble vi blandt de 7 klubbene i Norge med flest stemmer i denne konkurransen, Vi vant flere tusen i premiepenger og fikk omtale i media. Tør vi drømme om førsteplass? Vi oppfordrer alle om å stemme hver dag, gjerne fra flere enheter. Sammen kan vi vinne denne konkurransen, som CSK har vunnet to år på rad.

Årets Klubben i mitt hjerte-kampanje er den 13. i rekken. Norges beste mannlige svømmer – Henrik Christiansen - er ambassadør for Klubben i mitt hjerte. 400.000 kroner skal deles ut til idrettslag over hele landet! Norges idrettsforbund, Nordea, P4 og Dagbladet står sammen om kampanjen Klubben i mitt hjerte.

Stem på: http://klubbenimitthjerte.no/ fra og med lørdag 12. november.

Les mer her: https://www.facebook.com/idrett/Lyst å spille innebandy i Utleira IL?

Postet av Utleira IL den 9. Nov 2016

For de som er ivrig på innebandy så finnes det følgende muligheter i Utleira IL:

Tilbud for barn
Gutter 2007 - Fredag 16.30-17.15 Utleirahallen A
Gutter 2008 - Fredag 16.30-17.15 Utleirahallen A
Gutter 2009 - Fredag 16.30-17.15 Utleirahallen A
Jenter 2007 - Fredag 16.30-17.15 Utleirahallen A
Jenter 2008 - Fredag 16.30-17.15 Utleirahallen A
Jenter 2009 - Fredag 16.30-17.15 Utleirahallen A

Barn, født i 2010, som deltar på basis kan også delta på trening fredag 16.30-17.15 i Utleirahallen A.
Basis 2009/2010 spiller allerede innebandy ca hver fjerde uke. Det vil bli kamptilbud med minirunder for alle. Deles opp i mini og micro. Neste kamp er 22.-23. novebmer i Klæbuhallen. De som ønsker å bli med på det ta kontakt med Anatoli Jernakov, Epost: anatoliy_j@yahoo.no

Tilbud for voksne og eldre ungdom
Utleira IL har også innebandy for voksne (fra 15 år) på torsdager mellom kl. 21:30-23:00. Åpent for begge kjønn.

Alt av utstyr finnes i hallen både for barn og voksne. Alle velkommen til å prøve tilbudet før innmelding.Stubban Vel støtter Fargerik Idrett med kr 25000

Postet av Utleira IL den 9. Nov 2016

Stubban Vel ønsker å støtte prosjektet Fargerik Idrett med kr 25000,- Dette er et viktig bidrag for å sikre at prosjektet har god kvalitet, bra mat, gode treninger, gode transportsløsninger, har mulighet til utstyrsstøtte til deltakere, innkjøp av felles utstyr og hjelpe utøvere fra økonomisk vanskeligstilte familier med å betale treningsavgiften når barnet/ungdommen er klar for å delta i det ordinære aktivitetstilbudet.

Vi takker for støtten!Klubbfotografering

Postet av Utleira IL den 9. Nov 2016

Hei!

Det skal arrangeres klubbfotografering for alle lag og treningsgrupper i Utleira IL. Se info på hovedlagets nettside her.


Våre tidspunkter:

Onsdag 16/11-16 KL 17:45-18:15 Friidrett ungdom

Onsdag 16/11-16 KL 18:15-19:00 Ski ungdom


Onsdag 23/11-16 KL 16:00-16:30 Ski 2007-2009
Onsdag 23/11-16 KL 16:30-17:15 Friidrett barn

Onsdag 23/11-16 KL 17:15-18:00 Ski 2004-2006
Søknad refusjon av treningsavgift for utøvere i flere idretter. (fra 13 år)

Postet av Utleira IL den 7. Nov 2016

På årsmøtet i mars 2016 ble det vedtatt at utøvere fra 13 år som deltar i flere idretter kan søke om å få tilbakebetalt 25% av alle treningsavgifter gjennom året. Dette forutsetter at utøveren minimum er 13 år eller blir 13 år i søknadsåret, har deltatt i idretten gjennom hele året, og at alle treningsavgifter er betalt.

Målsetningen med ordningen er tilrettelegge for at flere kan delta i flere idretter lengre. Vi ønsker ikke at økonomi skal være grunnen for at utøvere slutter i en idrett. Utøvere fra 13 år vil ikke kunne benytte treningsopplegget i alle idretter 100% gjennom hele året. Dette forsvarer også at de får en rabatt i de ulike idrettene.

Hovedlaget støtter dette prosjektet og påtar seg kostnadene ovenfor avdelingene.


Fyll ut dette søknadsskjemaet
http://www.utleira.no/p/23635/refusjon-for-utovere...Oversikt over alle eksamensdugnader.

Postet av Utleira IL den 4. Nov 2016

Den siste vakta er tatt. Det er nå ingen ledige vakter tilgjengelig på registreringsskjema.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0PSYHZQ...

Det blir ny eksamensdugnad mellom 14. mai og 10. juni. Vi ser frem til nye påmeldinger når den tid kommer.

Den siste ledige vakten ble kapret av Fotball J17, som skal ha dugnad mandag 19. des kl 15.00.

Listen under oppdateres når ny vakter er tildelt. De sist tildelte vaktene er uthevet.
Følgende vakter er nå fordelt til lagene. Vaktene er sortert etter idrett/kjønn/alder.

Fotball Futsal Torgeir Kråkenes
Onsdag 14.des kl.23.00

Fotball Sr/Jr Ole Mo
Søndag 27.nov kl.23.00
Søndag 18.des kl.23.00

Fotball G16 Lisbeth Firmland
Onsdag 15.des kl. 15.00

Fotball G2003 Bjørn Tore Krohg
Mandag 28.nov kl.23.00
Mandag 12.des kl.23.00

Fotball G2004 Stian Furuhaug/Knut Brauteset/Asle Skauge
Fredag 09. des kl 15.00
Fredag 16. des kl 15.00

Fotball G2006 Vibeke Remseth
Mandag 19.des kl 23.00

Fotball J19 Sølvi Aasen
Onsdag 21. des kl. 15.00

Fotball J17 Gry Stokkaune
Mandag 19.12 kl. 15.00

Fotball J2005 Andreas Nordbø
Tirsdag 20. des kl 15.00

Fotball J2004 Norun Aune
Torsdag 8.des kl 15.00

Fotball J2007 Elisabeth Siem
Tirsdag 20. des kl. 23.00

Håndball G2002 Eli Dahl/Camilla Larsson
Torsdag 01.des kl.23.00
Mandag 05.des kl.23.00
Tirsdag 06.des Kl 15.00
Tirsdag 13.des Kl 15.00
Torsdag 15.des Kl 15.00

Håndball G2005 Janne A. Øien
Onsdag 30.nov Kl 15.00
Fredag 02. des kl. 15.00
Onsdag 07.des Kl 15.00

Håndball G2006 Vibeke Remseth
Tirsdag 29.nov kl.23.00
Torsdag 08.des kl.23.00
Tirsdag 13.des kl.23.00
Torsdag 15.des kl.23.00

Håndball Damer 5.div Trine Bjarkøy
Søndag 11.des kl.23.00

Håndball J2002 Camilla Larsson
Tirsdag 29.nov Kl 15.00
Søndag 04.des kl.23.00
Mandag 12.des Kl 15.00

Håndball J2003 Marius Hellem
Mandag 28.nov Kl 15.00
Mandag 05.des Kl 15.00

Håndball J2004 Norun Aune
Torsdag 1.des kl. 15.00

Håndball J2005 Kari Viken
Tirsdag 6. des kl. 23.00

Håndball J2007 Marius Hellem
Onsdag 30.nov kl.23.00
Onsdag 07.des kl 23.00Vi søker aktivitetsledere for fargerik idrett

Postet av Utleira IL den 1. Nov 2016

Mandager 14.30-16.00 i Utleirahallen.
Oppstart førstkommende mandag.

Fargerik idrett er et tilbud for barn og ungdom som faller utenfor idretten av ulike årsaker. Vi tilbyr dem transport fra skolen til hallen, enkel servering og aktivitet hver mandag. Etter aktiviteten blir de kjørt tilbake til skolen/bussholdeplasser på veien. Fargerik Idrett er et samarbeidsprosjekt med Utleira skole, Nidarvoll skole, Sunnland skole, Steindal skole, Hoeggen skole, familietjenesten og Nav. Prosjektet støttes blant annet av Idrettsrådet, Håndballforbundet, Fotballforbundet og Idrettsforbundet.

Har du lyst å bli aktivitetsleder for barn/ungdom, som ønsker å spille håndball/fotball? Da er det kanskje deg vi ser etter. Vi trenger 4-6 aktivitetsledere til aktivitet mandager mellom 14.30 og 16.00. Treningene holdes i Utleirahallen.

Du må være idrettsinteressert, engasjert og ha et ønske om å hjelpe barn og ungdom som trenger et aktivitetstilbud. Du må være punktlig, ha plettfri vandel og snakke godt norsk.

Arbeidsoppgaven er å planlegge morsomme aktiviteter for barn/ungdom og gjennomføre aktiviteten. I tillegg vil du fungere som hjelpetrener for hovedtrenerne i fotball og håndball. Aktiviteten skal være varriabel. Vi hjelper deg med forslag til øvelser.

Vi ønsker spesielt at ungdommer, fra 14 år om å søke. Ungdommer på Hoeggen og Sunnland skole kan sitte på bussen til hallen ca 14.30 sammen med barn og ungdom fra nærliggende skoler.

Vi tilbyr:
- Nye treningslokaler
- Gratis aktivitetsleder kurs
- Sportsengasjerte omgivelser
- Fin bemerkning i CV
- Lønn etter avtale

For mer info ta kontakt med daglig leder ved Utleira IL, Pål Wahl per mail leder@utleira.no


Illustrasjonsbilde.

Vi ønsker oss flere spillere!

Postet av Utleira IL den 30. Okt 2016


Vi har hatt en flott oppstart i Utleira HU! Vi har allerede blitt flink til å kaste ball og score mål. Det er veldig gøy. Nå har vi lyst på flere på laget vårt! Kjenner du noen som kan tenke seg å spille med oss?

Dette er et håndballtilbud for utviklingshemmede barn mellom 8 og 18 år. Vi trener i Utleirahallen onsdager kl 18.00-19.00. Tilbudet er gratis. Ta kontakt på marie.bendiksen.lind@gmail.com.

Velkommen!

Ønsker du inntekt til ditt lag?

Postet av Utleira IL den 28. Okt 2016

Klæbu Sparebank er hovedsponsor for Utleira IL. Dette gir idrettslaget gode lånebetingelser og billige forsikringer, i tillegg til sponsorstøtte. Vi har valgt Klæbu Sparebank fordi det var det desidert beste tilbudet i markedet. Nå kan du få et godt tilbud fra Klæbu Sparebank. Det er allerede mange fornøyde medlemmer som har blitt kunder i Klæbu Sparebank.

Hvordan tjener mitt lag penger?
Laget undersøker hvilke familier som ønsker et møte med Klæbu Sparebank for å få et uforpliktende tilbud. Laget får kr 1000,- for hvert møte som resulterer i en avtale. Laget står fritt til å verve andre enn foreldrene på laget. Fyll ut skjema under. Kampanjeperioden er frem til 1. desember, men fint med fortløpende innsending av skjema. Leveres til leder@utleira.no.

Alle som skrives på listen skal være informert og ha et ønske om et møte med Klæbu Sparebank.

Utbetaling og bonus
Utbetaling skjer innen 1. april.
Beste lag vil i tillegg vinne en bonus-premie fra Klæbu Sparebank.

Tips
- Presenter dette på neste foreldremøte og få foreldrene til å skrive seg på listen.
- Send ut informasjon til alle foreldre pr. e-post.
- Legg ut info på lagets nettside om kampanjen.
- Legg ut linken på sosiale medier og få folk til å registrere ditt lag.

Registrering på nett:
Nedlasting av skjema print:


Utleira ILLag: _____________________ Idrettsgren: _____________________

Fornavn

Etternavn

E-post

Telefonnummer


Vennlig hilsen Utleira IL og Klæbu SparebankStøtt opp om Stuban Vel, som de støtter idrettslaget!

Postet av Utleira IL den 28. Okt 2016

Stubban Vel er en samarbeidspartner til Utleira IL . Stubban Vel er en velforening på Stubban, som årlig arrangerer bla. miljødag, juletrefest for lokalmiljøet. Støtt opp om lokalmiljøet, bli med i vår velforening. Det gjør du ved å gå inn på denne linken: http://stubbanvel.no/innmelding ellers ligger mer info på får hjemmeside: stubbanvel.no
Stor intern dugnad med god inntjening til lagene i Utleira IL

Postet av Utleira IL den 28. Okt 2016

Utleirahallen vil i perioden 28. november til 21. desember brukes til Eksamener ved NTNU. Dette er gode inntekter for idrettslaget, samtidig som vi ønsker å opprettholde samtlige treninger på kveldstid og på søndager, samt kamplørdager. For å få til dette trenger vi dugnadshjelp fra lagene våre. Hovedlaget betaler 3000 pr dugnad (ca 1 time) og vi estimerer av laget må stille med minimum 15 personer pr dagnad. Dette skal hovedsaklig være voksne, men ungdommer fra 12 år kan godt hjelpe til. Oppgaven på ettermiddager mellom 15.00-16.00 er å stable alle bord og stoler, samt ta av gulvbeskyttelsesdekke. Oppgaven på senkvelden mellom 23.00-24.00 er å sette ut gulvbeskyttelsesdekke, bord og stoler.

Vi vil sammenstille alle skjema som kommer inn pr uke, og fordele dugnader til lagene. Etterhvert vil de dugnadstidspunktene som er fordelt bli fjernet fra oversikten.

Det er en fordel å svare snarest om man ønsker de mest gunstige dugnadstidspunktene for sitt lag.
Vi ser frem til å høre fra dere, og er stolt over at vi kan arrangere dugnad for lagene som vil bidra med ca 220 000 i året tilbake til lagene.

Meld ditt lag på dugnad her

Vi oppfordrer til at barn og ungdom hjelper til på ettermiddagsøktene.

Oppstart fargerik idrett i Utleirahallen 7. november

Postet av Utleira IL den 27. Okt 2016

Vekommen til fargerik idrett!
Oppfordrer alle til å dele linken med de som er i målgruppen. Innholdet er også oversatt til flere spåk. Se nederst i saken.


Gratis lavterskel aktivitetstilbud etter skoletid for barn og ungdom som i dag faller utenfor organisert idrett.

Utleirahallen, Mandager 14.30-16.00.
2016
: Uke 45-47, 2017: Uke 1-7 og 9-14

Alle deltakere får gratis mat og aktivitet i Utleirahallen. Man kan velge mellom fotball og håndball, men enkelte ganger vil det også være andre idretter. Fint om alle har med innesko og treningsklær. Vi vil også kunne være behjelpelig med utstyr.

Det er henting i buss ved Nidarvoll skole, Sunnland skole, Hoeggen skole og Steindal skole. Elever ved Utleira skole går fra skolen til Utleirahallen i følge med av ansvarlig person. Transport fra andre skoler vil vurderes ved behov. Hjemkjøring etter aktiviteten (tilbake til skole/bussholdeplass på veien)

Vi ønsker å bidra til bedre integrering gjennom aktiv lek og mestring. Målsetningen med tilbudet er å tilrettelegge for at deltakerne skal inkluderes i ordinære aktiviteter i ulike idretter i Utleira IL, eller andre idrettslag.

Last ned infoark med svarslipp:

Norsk: Velkommen til fargerik idrett.
Arabisk: أهلاً وسهلاً بكــــم في الرياضــة النابضــة بالحيــاة!أهلاً وسهلاً بكــــم في الرياضــة النابضــة بالحيــاة!أهلاً وسهلاً بكــــم في الرياضــة النابضــة بالحيــاة!
Somalisk: Ku soo dhowaada ciyaaro loo dhan yahay Ku soo dhowaada ciyaaro loo dhan yahay
Engelsk: Welcome to Colourful Sports!
Nystekte baguetter med godt pålegg selges i kiosken!

Postet av Utleira IL den 19. Okt 2016

Nystekte baguetter med godt pålegg, hver dag i Utleirahallen! Introduksjonspris kr 30 for halv baguette og kr 50 for hel baguette. Kom gjerne innom på lunsj i dag fra kl. 11.00. Om ikke har vi baguetter i kiosken fra kl. 16.00.Endelig plan for fotografering av alle lag/grupper og portrettbilder.

Postet av Utleira IL den 16. Okt 2016

Oppdatert info: Det er gjort en siste endring i planen for fotball og håndball-lag som skal ta bilder sammen. I stedet for å ha oppmøtetid etter hverandre, skal alle møte på samme tidspunkt. Det vil si at en del håndball og fotball-lag er slått sammen til en fotosession. Dette gjør at begge lagbilder blir tatt først og at porttrettbildene taes deretter.

Det er viktig at man har på kampantrekk med riktig drakt, shorts og sokker. Når det gjelder sko foretrekkes det at alle stiller med indoor-sko. Shortsen er den samme på håndball og fotball. Fotballsokker kan brukes på håndballbilde, men brettes da ned. Mellom bildene skal man kun bytte drakt.


Oppdatert info: Tidligere tidspunkt var satt i tilfeldig rekkefølge. Nå har vi prøvd å sette samme årgang i håndball og fotball sammen, helst på dag med trening uten at foto krasjer med treningen. Det er mulig å bytte innbyrdes eller med tidspunktene for forfilbilder for de som ikke kan på oppsatt tid.

Vi håper på en super fotosession og masse gode bilder.

Vi skal bli fotografert av Foto Norden AS, og det er viktig at alle stiller til fotografering. Utleira IL tar det som en forutsetning for alle som stiller til fotografering at det er greit for deres foreldre at de deltar på lagbilder og har portrett-bilde i klubbkatalogen. Utleira IL ønsker ikke å innhente bekreftellse fra alle foreldre og administrere dette.

Her er oppsettet for alle lag. Det er viktig at lagene varsler om dette krasjer med treninger eller liknende. Vi håper nå at dette passer for alle, men det er mulig å bytte tidspunkt om det er helt håpløst. Last ned oversikt i pdf her

Se i oversikten når ditt lag skal ta bilde. Vi gjør oppmerksom på at det er oppmøtetidspunktet som gjelder. Noen lag vil ta lenger tid å fotografere enn det som står oppsatt på tidsskjemaet.

Vi må møte ferdig skiftet senest 5 min før fotostart, viktig at alle husker drakter og sko. Det skal ikke være annet tøy under draktene da dette vil synes på bildene. Det tar ca 2 minutter pr enkeltbilde og ca 20 minutter pr lagbilde. Klubben har ingen kostnader ved å bli fotografert.

Foresatte mottar en bildekode på sms/epost eller brev, så snart bildene er klare. Dette vil normalt ta maks 14 dager. Bildekoden kan man bruke for å logge inn og se på bilder, og bestille de bildene man måtte ønske.

All fotografering skjer i klubbhuset og i garderobe 1 og 2.

Klubben skal lage A5-kataloger med alle bildene som blir tatt av lagene. Dette vil bli et flott rekrutteringsverktøy og et bra sted for våre sponsorer til å kunne markedsføre seg selv.1 Kommentar

Basis og innebandy tar høstferie

Postet av Utleira IL den 10. Okt 2016

Basis og innebandy ønsker alle en riktig høstferie og takker for deltagelse så langt. Vi sees igjen i uke 42.

Hilsen styre for Utleira Basis og Innebandy.Skal ditt lag delta på Trondheim Håndballcup?

Postet av Utleira IL den 2. Okt 2016


KUN EN MÅNED IGJEN TIL PÅMELDINGEN ÅPNER
Velkommen til ny håndballfest i Trondheim 27. april til 1.mai 2017.
Nå er det 1 måned igjen til påmeldingen åpner.
Gå inn på vår hjemmeside Trondheim Håndballcup
Hvem er ildsjelene i ditt idrettslag? Nominér kandidater nå!

Postet av Utleira IL den 30. Sep 2016

mailto: leder@utleira.no

Hvem mener du er den mest markante ildsjelen i ditt idrettslag som fortjener den fantastiske utmerkelsen Årets ildsjel? Nå kan du nominér din kandidat!

Se mer informasjon her eller send ditt forslag til leder@utleira.no
Åpen kiosk på onsdager 11.00-13.00

Postet av Utleira IL den 28. Sep 2016

Utleira IL har engasjert Wenche Mikalsen. Hun vil holde åpen kiosk med lunsjservering på onsdager mellom 11.00 og 13.00. Vi ønsker alle i bydelen velkommen innom hallen for en god lunsj.Velkommen til åpen hall og infomøte for 1. og 2. trinn søndag 25. sept kl. 12.00

Postet av Utleira IL den 21. Sep 2016

Her blir det full aktivitet i hallen for barna, mens foreldrene får informasjon om idrettslagets aktivitetstilbud for både store og små. Her blir man kjent med både basis-tilbudet og særidrettene som starter fra 2. trinn. I tillegg blir det kort info om mosjonsidrett for voksne.

Enkel servering.


Gothia cup 2017 har åpnet påmeldingen.

Postet av Utleira IL den 21. Sep 2016

Gothia cup 2017 arrangeres i Gøteborg 16.-22. juli. Dette er en av verdens største fotballturneringer med rundt 1600 lag i ulike aldere. Påmeldingen er nå åpnet for 2017. Mer informasjon på www.gothiacup.se
Basis 1. og 2. Trinn får Fotball avdeling på besøk

Postet av Utleira IL den 20. Sep 2016

Hei.

Basis har invitert fotball avdelingen til å kjøre et opplegg førstkommende trening i hallen (onsdag 21.09.2016) for Basis deltagere fra 1. og 2. trinn. Alle bør ta med seg gym sko som er egnet til innendørs bruk. Alle foreldre oppfordres å holde ungene på den banehalvdelene nærmest tribunen til ungene blir hentet av trenere og hente ungene når treningen er ferdig. Dette for å unngå kaus når neste gruppe skal trene.

Velkommen til trening

Hilsen Utleira Basis StyretNytt håndballtilbud for utviklingshemmede i Trondheim

Postet av Utleira IL den 20. Sep 2016

Utleira IL i Trondheim er i gang med et nytt håndballtilbud for utviklingshemmede. Dette er primært et tilbud til unge utviklingshemmede mellom 8–18 år.

- Vi er allerede ei lita gruppe, men ønsker oss flere. Vi har treninger i Utleirahallen onsdager kl. 1800-
1900, sier Marie Bendiksen Lind, ansvarlig for aktiviteten. Hun har god erfaring som trener og leder for målgruppen og er barneskolelærer. For påmelding eller spørsmål; e-post:
marie.bendiksen.lind@gmail.com og mobil 9706 8694.Velkomstarrangement utsatt til søndag 25/9 kl. 12.00

Postet av Utleira IL den 16. Sep 2016

Søndag 25. september vil alle i 1. og 2. trinn inviteres til en velkomstdag i Utleirahallen. Her blir det ulike aktiviteter for barna. Samtidig vil det bli arrangert foreldremøte hvor alle idrettene i Utleira IL presenterer seg. Formålet med denne dagene er at både barn og foreldre skal få et innblikk i idrettslaget og at vi blir kjent med dere. Mer informasjon om dette arrangementet kommer. I mellomtiden: Husk å sette av denne datoen.Oppdeling av Utleira Basis grupper

Postet av Utleira IL den 13. Sep 2016

Etter å ha gjennomført treningene i forrige uke ser vi at antall deltagere er stor nok til å dele i flere grupper. Vi ser for oss følgende inndeling:

GruppeTidspunktPlassering
Basis 1. - 2. trinn fornavn A-KOnsdag 16:30-17:15Utleirahallen
Basis 1. - 2. trinn fornavn L-ÅOnsdag 17:15-18:00Utleirahallen
Basis førskolebarn fornavn A-KTorsdag 16:30-17:15Utleira skolens gymsal
Basis førskolebarn fornavn L-ÅTorsdag 17:15-18:00Utleira skolens gymsal

Velkommen til trening! :)Oppstart Utleira Innebandy barn/voksen

Postet av Utleira IL den 5. Sep 2016

For barn 1. til 5. klasse

Oppstart fredag 23. september 16:30-17:15. Vi har valgt å legge første trening etter Velkomstarrangement lørdag 17. september der Innebandy blir representert. Innebandy er lavterkel sport som kan være sekundær sport for de som allerede er med på andre idretter. Det er snakk om en trening i uken og ca en kamp i måned som kalles for minirunder. Vi har alt utstur som trengs så det er bare å møte opp på trening.

Velkomstarrangement søndag 25. september kl. 12.00

Søndag 25. september vil alle i 1. og 2. trinn inviteres til en velkomstdag i Utleirahallen. Her blir det ulike aktiviteter for barna. Samtidig vil det bli arrangert foreldremøte hvor alle idrettene i Utleira IL presenterer seg. Formålet med denne dagene er at både barn og foreldre skal få et innblikk i idrettslaget og at vi blir kjent med dere. Mer informasjon om dette arrangementet kommer. I mellomtiden: Husk å sette av denne datoen.

For voksne

Oppstart torsdag 8. september 21:30-22:45. De som ønsker å delta må melde seg på på samme vis som barn ved å benytte linken under. Vi har opprettet en facebook gruppe for å lettere kommunisere info om treningene, Gruppen heter Utleira IL Senior Innebandy.

Innmelding via http://www.utleira.no/p/8394/skjema

Minirunder høst

Vi ønsker å stille lag på arrangementer som heter Minirunder. Det er meget artig arrangement der barn deltar i 4-5 kamper med varighet på 12 min og får medaljer. Et lag må bestå av minst 5 deltagere.

Det er blitt vedtatt at innebandy tilbudet for både barn og voksne skal koste 400 kr per semester. Medlemsavgiften i Utleira IL kommer i tillegg. Deltagelsen for minirunder for barn er gratis for de som deltar på innebandy.

Mer praktisk info for Innebandy kommer på Utleira A-Å sidene.

Spørsmål kan rettes til Anatoli Jernakov pr e-post: anatoliy_j@yahoo.no
Redusert treningsavgift for medlemmer som deltar i flere idretter

Postet av Utleira IL den 5. Sep 2016

Redusert treningsavgift for medlemmer som deltar i flere idretter 25 % av treningsavgiften kan krediteres ved årets slutt, for medlemmer som deltar i flere idretter og som fyller kriteriene under.
a) Gjelder kun fra det året medlemmet fyller 13 år.
b) For å få kreditering må søknad leveres daglig leder i løpet av november. Det lages et eget søknadsskjema for dette som publiseres senest 1. november. Alle søknader skal leveres via www.utleira.no
c) For å ha krav på kreditering må alle faktura for medlemskontingent og treningsavgifter være betalt.Videoklipp fra Utleira-Byåsen Elite

Postet av Utleira IL den 1. Sep 2016

Her kan du se et videoklipp fra NRK Midtnytt

Kampresultat: Utleira - Byåsen Elite 12-33
Gratis Hjertestarterkurs 29. september

Postet av Utleira IL den 30. Aug 2016

Sted: Byåsen idrettslags klubbhus på Myra (like ved Kyvannet)
Start: 29.09.2016 18:30 Slutt: 29.09.2016 21:30

Trondheim kommune, i samarbeid med Sør-Trøndelag Idrettskrets, tilbyr nå gratis kurs for idrettslagene i Trondheim. Målet er økt kompetanse når det gjelder bruk av hjertestarter, hjerte-/lungeredning (HLR) og generell førstehjelp.

Kurset handler om mer enn teknisk førstehjelp. Enkeltmennesket er i fokus, og man er opptatt av emosjonelle erfaringer ved uforutsette hendelser. Med mål om engasjerte deltakere som tør å involvere seg og bry seg om andre mennesker, jobbes det med den enkeltes mentale helse for å bygge kompetanse og skape mestringsfølelse.

Invitasjon - hjertestarter- med førstehjelpskurs Trondheim høst 2016.pdf

Mer info og påmelding:

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/sor...
Velkommen til en prat om pensjon med Eika og foredrag med Nils Arne Eggen

Postet av Utleira IL den 30. Aug 2016

Målet vårt denne kvelden er at du du skal få overblikket og tryggheten til å gjøre de riktige valgene rundt din pensjon.


Tid: Onsdag 7. september, kl. 18

Sted: Scandic Lerkendal, Trondheim

Arrangementet er gratis.

Les mer og meld deg på her
Seniortreff i Utleirahallen hver onsdag kl 11.00

Postet av Utleira IL den 24. Aug 2016

Vi fortsetter suksessen fra i vår , hvor vi inviterer seniorene i bydelen til Utleirahallen hver onsdag kl. 11.00. Her er det enkel servering og god stemning. Dette er uformelt, sosialt og på ingen måte forpliktende. På disse treffene er det ofte mimring om gamle dager, informasjon om hva som skjer i idrettslaget og gode samtaler om alt mulig. Vi ser at dette både resulterer i gode trenings- og turkamerater, dugnadsoppgaver og nye vennskap. Vi håper flere ønsker å ta turen til Utleirahallen disse dagene. Velkommen!Oppstart basis for 1. og 2. trinn

Postet av Utleira IL den 24. Aug 2016

Oppstart basis for 1. og 2. trinn er onsdag 7. september i Utleirahallen. Aktiviteten starter kl 17.00. Trening varer i 45 minutter.

Videre fremover er det tenkt å dele inn i 2 der 1. trinn vil trene mellom 16:30 - 17:15 mens 2. trinn vil trene fra 17:15 - 18:00. Alle endringene vil bli varslet på nettsiden og gjenspeilet i kalenderen. Følg med på kalender på høyre side under Basis/Innebandy nettsiden.

Nytt av året er at de ulike idrettene i Utleira IL vil involveres i større grad enn tidligere. Dette betyr at basistilbudet vil bestå av fotball, håndball, innebandy, basketball, ski og friidrett. Selv om det er mer fokus på særidretter vil man bruke leker i oppvarming, samt videreutvikle leker til å bli mer idrettsspesifikke. Gjennom dette tilbudet skal barna få et inntrykk av de ulike idrettene, føle mestring og ha det artig.

I løpet av året vil man også tilby denne gruppen å delta på ulike turneringer i f.eks fotball og innebandy. Det vil også bli tilbud på deltakelse på Telenor-karusellen i ski og idrettsleker. Sistnevnte er ikke en del av treningsavgiften.

Prisen for deltakelse er kr 400 på halvår. I tillegg til dette kommer medlemsavgiften i Utleira IL.

Innmelding via http://www.utleira.no/p/8394/skjema

For praktisk info rund basis besøk følgende side Basis Praktisk Info

Spørsmål kan rettes til Bård Jenssen pr e-post: baardjenssen@hotmail.com

Velkomstarrangement søndag 25. september kl. 12.00
Søndag 25. september vil alle i 1. og 2. trinn inviteres til en velkomstdag i Utleirahallen. Her blir det ulike aktiviteter for barna. Samtidig vil det bli arrangert foreldremøte hvor alle idrettene i Utleira IL presenterer seg. Formålet med denne dagene er at både barn og foreldre skal få et innblikk i idrettslaget og at vi blir kjent med dere. Mer informasjon om dette arrangementet kommer. I mellomtiden: Husk å sette av denne datoen.
Oppstart basis for førskolebarn (født 2012)

Postet av Utleira IL den 24. Aug 2016

Basis for førskolebarn har oppstart på Utleira skole 6. september. Det er to grupper hvor den ene starter kl 16.45, og den andre klokken 17.30. Oppmøte fem minutter får aktivitetsstart. Samtidig som barna har aktiviteter og bli-kjent leker i gymsalen er det foreldremøte, som også holdes på Utleira skole.  Her vil dere få møte daglig leder i idrettslaget og styret for Allidrett, som vil informere om Utleira IL generelt og Allidrett spesielt. Vi kjører to møter, ett for hver av gruppene.

Ungene må ha med drikkeflaske, ha på klær som er gode å bevege seg i, og ha gymsokker på beina, ev. gå barbeint (det er ikke lov med sko eller vanlige sokker).

Basis for barn født i 2012 vil være aktiviteter basert på lek og mestring, hvor målet er at barna skal ha det morsomt og lære mange nye leker. For førskolebarn vil det være faste trenere som skaper trygghet og aktiviserer barna på en positiv måte. Det vil være mye lek, men også noen ellementer fra ulike særidretter.

Aktiviteten vil foregå på Utleira skole på torsdager mellom kl 16..45-18.15, fordelt på to grupper a 45 minutter. Prisen for deltakelse er kr 400 på halvår. I tillegg til dette kommer medlemsavgiften i Utleira IL.


Vi søker aktivitetsledere for basis

Postet av Utleira IL den 24. Aug 2016

Har du lyst å bli aktivitetsleder for barn 5-8 år? Da er det kanskje deg vi ser etter. Vi trenger 2-4 aktivitetsledere til aktivitet onsdager og/eller torsdager mellom 16.00 og 18.00. Treningene holdes i Utleirahallen på osdager og Utleira skole på torsdager. Oppstart er allerede 7. september.

Du må være idrettsinteressert og være glad i å jobbe med barn. Gjennomført aktivitetslederkurs er en fordel men ikke nødvendig da vi tilbyr det gratis til alle trenere. Du må være punktlig, ha plettfri vandel og snakke godt norsk. Minimum 16 år.

Arbeidsoppgaven er å planlegge morsomme aktiviteter for barn og gjennomføre aktiviteten. Aktiviteten skal være varriabel. Vi hjelper deg med forslag til øvelser.

Vi tilbyr:
- Nye treningslokaler
- Gratis aktivitetsleder kurs
- Sportsengasjerte omgivelser
- Fin bemerkning i CV
- Lønn etter avtale

For mer info ta kontakt med daglig leder ved Utleira IL, Pål Wahl per mail leder@utleira.noUtleira møter Byåsen Elite i NM 2.runde i Utleirahallen 31.august

Postet av Utleira IL den 24. Aug 2016

Utleira vant meget kontrollert i dagens 1. runde kamp mot Skaun i Skaunhallen. Til slutt lyste det 32-10 på tavla, etter at Utleirajentene ledet med 15 mål til pause. Dermed er det klart for 2. runde kamp i Utleirahallen onsdag 31. august kl. 19.00. Motstander blir Byåsen Elite. Vi håper på fullt trøkk i hallen og topp stemning når byens beste lag møtes til dyst.

Velkommen!
Bli med på høstdugnad!

Postet av Utleira IL den 22. Aug 2016

Utleira IL ønsker å gjennomføre en større dugnad for å klargjøre anlegget for høsten og vinteren. Dugnaden arrangeres i uke 36 (Tirsdag, onsdag, torsdag og søndag) I denne forbindelse søker vi dugnadshjelp. Du velger selv når du har mulighet til å bidra og hva du fortrinnsvis ønsker å jobbe med. Alle som sender inn skjema vil få svar angående oppmøtested, oppgave og om man evt. skal ha med noe.

Se arbeidsoppgaver og tidspunkter for dugnad. Meld deg på i dag!

Alle som bidrar til denne dugnaden bidrar til laget eller avdelingen med kr 300 pr dugnadsdag. I tillegg blir alle dugnadsarbeidere invitert til en dugnadsmiddag i hallen litt senere i høst.1 Kommentar

Invitasjon til 25 års jubileum ved Kvamsgrindkollektivet

Postet av Utleira IL den 17. Aug 2016

Utleira IL har innledet et samarbeid med Kvamsgrindkollektivet. Pr i dag er en av deres elever på arbeidstrening ved Utleira Idrettspark 2 dager i uken. Dette fungerer utmerket, og begge parter ser på muligheten til å utvide samarbeidet i tiden fremover. I forbindelse med samarbeidet er idrettslaget invitert til 25-års jubileum.

Lørdag 3. september er det åpen dag ved Kvamsgrindtunet på Bjørkmyr for å feire 25 års drift ved Kvamsgrindkollektivet. Alle som har-/har hatt tilknytning til, eller som er nysgjerrige på Kvamsgrind, er velkomne til en uformell sammenkomst.

Vi feirer oss selv med taler, kunstneriske innslag, foto- og gatekunstutstilling, aktiviteter for barna og enkel servering. Arrangementet starter med offisiell åpning kl. 12.00 og avsluttes ca. kl. 15.00.Utleira IL gir støtte til barn og ungdom fra økonomisk vanskeligstilte familier

Postet av Utleira IL den 15. Aug 2016

Kjenner du noen som gjerne vil delta i idretten, men som ikke har god nok økonomi? Utleira IL ønsker å legge til rette for at barn og ungdom i vår bydel får tilpasset betalingene etter familiens betalingsevne.

Utleira IL skal være et inkluderende idrettslag som tar vare på barn og ungdom, også de som kommer fra økonomisk vanskeligstilte familier. Dette betyr at familiene kan få redusert treningsavgift slik at barn og ungdom kan fortsette med aktiviteten i idrettslaget. Det er viktig at barn og ungdom får utfolde seg sammen med sine venner. Vi skal ikke hindre dem…

Hvordan kan man søke økonomisk støtte?
Skriv en søknad hvor du forteller om familiesituasjon og familieøkonomi i korte trekk. Videre skal dette dokumenteres med en uttalelse fra NAV, familietjenesten, eller liknende som dokumenterer familiesituasjon og økonomi. Dette sendes til leder@utleira.no

Ingen vil få fritak fra alle kostnader.
Det er mulig å få fritak fra treningsavgiften. Alle må betale medlemsavgiften på kr 400 pr år, samt varer hentet ut i forbindelse med salgsdugnader.

Ved innvilgelse av støtteordninger vil dette registreres i vårt medlemsregister. Hver gang det sendes ut nye faktura vil de som har fritak få faktura på samme måte som resten. De må da sende en mail hvor de refererer til inngått avtale. Vi ser at mange ønsker å betale etter hvert og selv avslutter avtalen om fritak fra treningsavgift.

Det er viktig å presisere at øvrige medlemmer ikke betaler mer for at vi skal ha denne ordningen. Idrettslaget mottar støtte fra idrettsrådet og andre samarbeidspartnere som dekker kostnadene.

(Bilde: Illustrasjonsfoto, Utleira IL.)Utleira IL representert på NØK sin håndballskole på Tynset

Postet av Utleira IL den 8. Aug 2016

Fredag 5. og lørdag 6. august var Herman Iversen og Magnus Høvde fra vårt gutter 05 lag deltakere på håndballskole i forbindelse med Santa Kristina cup på Tynset. Cupen hadde blant annet eliteserielagene Kolstad, Elverum og Haslum som deltakende lag. Gutten fikk i løpet av de to dagene de var deltaker på håndballskolen veiledning og instruksjoner av eliteseriespillere fra nevnte klubber.

Dette syntes guttene var veldig moro og lærerikt. Herman og Magnus var de eneste som var tilreisende på håndballskolen, og med sine oransje og svarte Utleira t-skjorter ble de fanget opp av lokalpressen kun minutter etter at de entret hallen. Selv om håndballsesongen ikke har begynt enda syntes guttene at dette var moro og at det fristet til gjentakelse.Vi søker barn og ungdom til fotografering torsdag 23. juni kl 14-17

Postet av Utleira IL den 22. Jun 2016

Utleira IL har engasjert en meget dyktig fotograf som skal ta bilder av utøvere i ulike situasjoner. Dette blir de nye profileringsbildene til idrettslaget og vil brukes på bilder, profileringsmateriell og på nettsiden. Det vil både våre actionbilder og still-bilder. Fokus er å få frem idrettsglede, samhold, jubel og våre gode verdier: respekt, inkludering, mestring og engasjement.

Vi ønsker at 20-30 utøvere deltar. vi kan ikke garantere at alle blir med på bildene som velges ut til slutt. Alle som deltar må gi en skriftlig tillatelse fra foreldre om at det er greit at bildene brukes av idrettslaget og evt. samarbeidspartnere i felles-markesføring.

Fotballspillere bør møte opp ved innbytterbenkene på torsdag kl. 14.00 i kamputstyr (med drakt og riktige sponsorer). Håndballspillere møter kl. 15.00 i kamputstyr i vestibylen i hallen. Ski/friidrett og andre idretter møter samme sted kl. 16.00 i overtreksdrass eller tilsvarende. Ta med gjerne med rulleski.

Vi ønsker barn og ungdom i alle aldre.

Ønsker du å delta på dette?
Skriv gjerne en kommentar i kommentarfeltet, og tips gjerne venner til å bli med på dette.


19 Kommentarer

God fotball-sommer!

Postet av Utleira IL den 22. Jun 2016

Da nærmer vårsesongen seg slutten og lagene går sommer-cupene i møte.

Gjennom denne våren har vi sett Utleira-fotballen på sitt beste, med gode treninger, mange spennende kamper og ikke minst en godt gjennomført cup i egen regi.

Stor takk til alle trenere, lagledere, foreldre og spillere som stiller opp og gjør fotballen til en glede for en så stor gjeng.

Når vi nå skal ut å representere Utleira Fotball på diverse cuper og tilstelninger er det viktig at vi tar med oss Fair-Play og foreldrevettet på tur. Når engasjementet blir som størst og temperaturen på banen øker er det viktig at vi ikke mister fokus på dette:

• Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.

• Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.

• Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.

Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!

• Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller!

Fotballstyret hadde satt pris på at alle lagledere og trenere tar en runde med alle spillere og foreldre rundt dette temaet, bruk gjerne denne e-posten. Det er en selvfølge for alle tilknyttet Utleira Fotball å vise god folkeskikk overfor andre spillere, trenere, foreldre, dommere og øvrige tilknyttet klubber og lag. Derfor setter vi retningslinjene for Fair Play høyt, og fokuserer på disse i de sammenhengene det er naturlig og nødvendig.

Fotballstyret ønsker dere alle en god fotball-sommer!

Stian Eggen,
Leder Utleira fotballStor takk fra styret i Utleira Fotballcup til alle medlemmer, foreldre og deltakere

Postet av Utleira IL den 19. Jun 2016

Cup-styret for Utleira Fotballcup ønsker å takke alle som deltok med dugnadsinnsats i forbindelse med avvikling av cupen 4. juni. Både foreldre og aktive i eldre klasser gjorde en kjempeinnsats for at avviklingen av cupen fungerte knirkefritt!

Noen tall og tygge på for å forstå hvor viktig det er med bidrag fra alle for at et slikt arrangement skal gå rundt:

 • Mer enn 500 dugnadstimer gjennomført fra fredag ettermiddag til lørdag ettermiddag
 • Over 100 kaker ble bakt
 • Ca 350 hamburgere og ca 600 pølser ble solgt
 • Vi hadde 108 deltakende lag
 • Det betyr ca 800 deltakende spillere
 • Disse spilte 162 kamper fordelt på 7 baner
 • ca 2000 besøkende tilskuere/supportere på kunstgressbanene og hallen i løpet av dagen!


Vi takker for hjelpa for i år og håper på like stor oppslutning rundt neste års cupavvikling.


Neste år vil Utleira fotballcup arrangeres helga 10. og 11. juni 2017


I hovedsak er det frivillige fra de to eldste klassene i cupen som har hovedansvar for planlegging av cupen. Men det er lov for andre å engasjere seg i dette også. De som ønsker å delta aktivt med planlegging og gjennomføring av cupen, kan allerede nå melde sin interesse til cup-styret. Ta kontakt med:


Jon Ivar Wold: jwold@parker.com


eller


Kurt Aasly: kaasly@gmail.com


Åpen hall under Utleira Fotballcup 4. juni

Postet av Utleira IL den 2. Jun 2016

Det blir masse aktiviteter for barn i Utleirahallen 4. juni. Alt er gratis, men man må ta skoene.

Det blir
- Innebandy med vant
- Fotball i oppblåsbae baner
- Laser
- Presisjonsskyting
- Hopping på tjukkas

Det kommer også en fotballtrikser i løpet av dagen.

Husk at alle som er i hallen må følge ordensreglene og respektere hallvaktene.

Velkommen til middag 4. juni!

Postet av Utleira IL den 2. Jun 2016

Havfruen Catering serverer fiskewok fra kl. 13.00 lørdag 4. juni under Utleira Fotballcup. Tidligere på dagen kan du også få kjøpt tacowraps. Vi håper mange kommer innom Utleira Fotballcup for å oppleve stemningen og ikke minst spise god mat. Hyggelige priser for en god middag.

Utleira IL vil også servere grillmat, drikke, kaker og søtsaker.

Alle stands vil ha betalingsterminaler.
Bestilling av Utleirabekledning fra Nor-Contact

Postet av Utleira IL den 2. Jun 2016

Nor-contact vil ha salgsstand på Utleira fotballcup 4. juni mellom 10.00 og 15.00. I denne perioden kan man kjøpe varer på deres salgsstand og bestille varer som hentes i butikken på Torget når de er ferdige til levering. Dette gjelder alt av bekledning til håndball og fotball.

Vi ønsker alle velkommen til Utleira Fotballcup og håper mange besøker standen til Nor-Contact.
Samarbeidsklubb med Othilienborg

Postet av Utleira IL den 2. Jun 2016

Det ble 30. mai avholdt et møte mellom Othilienborg Il og Utleira IL hvor man ble enig om å restarte samarbeidet innen fotball. Man vil i løpet av august/september innkalle til og gjennomføre et felles lagsmøte for for alle lag fra 2005-2009. Fokuset blir å presentere klubbene for hverandre, se på muligheter for begge parter i et samarbeid og ikke minst bli kjent med hverandre på lagsnivå mellom klubbene. Møtet vil avslutes med gruppearbeid hvor lag i samme årgang og kjønn fra begge klubber blir bedre kjent, sier litt om sine tanker om et samarbeid og finner felles målsetninger for tiltak som skal gjennomføres.

Det er ikke diskutert samarbeid innen andre idretter enn barnefotball.Status Utleira Fotballcup - dagen før påmeldingsfristen utløper

Postet av Utleira IL den 20. Mai 2016

Utleira Fotballcup er snart fullbooket og det er allerede venteliste i noen klasser. Med stort fokus på positive verdier, idrettsglede og sosiale aktiviteter, i tillegg til et godt sportslig tilbud er Utleira Fotballcup på vei til å bli en suksess! Vi har flotte fasiliteter, både inne og ute. Gode parkeringsfasiliteter finnes også, selv om vi råder flest mulig til å bruke beina, sykkelen eller kollektivtrafikk på en slik dag.


Det kommer lag fra alle kanter av byen. Av utenbys-lag kan vi nevne Nabeita IL fra Frøya.

Har du ikke meldt på ditt lag?
Bruk påmeldingslinken nederst i artikkelen. Kun kr 750 pr lag. Vi vil fortløpende vurdere å åpne flere grupper dersom det blir flere enn fire lag på venteliste og vi fortsatt har kapasitet i gjennomføringen. Åpning av nye grupper skjer 23. mai.

J 7 - 2 ledige plasser
J 8 - 2 ledige plasser
J 9 - Fullbooket, ingen lag på venteliste
J10 - 2 ledige plasser

G 7 - Fullbooket, 2 lag på venteliste
G 8 - Fullbooket, 2 lag på venteliste
G 9 - Fullbooket, 3 lag på venteliste
G10 - Fullbooket, 6 lag på venteliste

Link til vår nettside:
http://www.utleira.no/p/6545/utleira-fotballcup

Link til påmelding:
http://www.profixio.com/reg/utleirafotballminicup4juni2016

Se hvilke lag som er påmeldt:
http://www.profixio.com/…/no/lag/listallelag/sort/lag_klasseLagsdugnad eller sommerjobb? Tømming av Britannia hotell sammen CSK

Postet av Utleira IL den 20. Mai 2016

Charlottenlund Sportsklubb har fått i oppdrag å tømme Britannia Hotell i forbindelse med at hotellet skal totalrenoveres. Det er en formidabel jobb som krever masse arbeidskraft. Vi tilbyr nå din klubb å bli med på denne dugnaden. Vi trenger folk som er vant til å ta i et tak i hele uke 29. og 30. Aldersgrense er minimum 18 År.

Hvordan dere gjør det internt i klubben med pengene er opp til dere. Hos oss er det noen som vil at penger skal gå til lagskasse, andre til reduksjon av egenandel og treningsavgifter mens andre igjen gjør det som en ren privat sommerjobb med inntekt til seg selv. Alt er mulig.

Rent praktisk så går den enkelte inn på vedlagte link og melder seg på der. Fyll ut alle opplysninger og vi vil ta kontakt innen en par uker. Betalingen er 130 kr. pr time.

https://docs.google.com/forms/d/1EnLSZ2O57C-5xI1_f8wBoumDJlJhb186dEizw5Wf2Hc/edit?usp=forms_home
Spillemiddelseminar i Trondheim Spektrum onsdag 1.juni kl 18.00-20.00

Postet av Utleira IL den 17. Mai 2016

Idrettrådet i samarbeid med Trondheim Kommune inviterer til spillemiddelseminar i Trondheim Spektrum onsdag 1. juni kl. 18.00 - 20.00. Seminaret er obligatorisk for de som skal søke spillemidler i 2016.

Her finner du Fullstendig invitasjon og Agenda

Påmeldsingsfrist er 26.mai

Lenke til påmelding: Påmelding spillemiddelseminar 2016

Faglige spørsmål vedr spillemiddelsøknader rettes til Trondheim kommune v/ Mona Rise på tlf 950 95 808. E-post: mona.rise@trondheim.kommune.no

Seminaret er obligatorisk for de som skal søke spillemidler i år.
Frist for forhåndsgodkjenning av søknad er 1. september. Frist for levering av komplett søknad er 1.oktober. De som har tenkt å søke i år, bør gjøre gode forberedelser før møtet, slik at dere kan få avklart flest mulig spørsmål og utfordringer knyttet til søknaden.

Agenda og mer info om kvelden vil dere finne på kommunens hjem,meside her: http://trondheim.kommune.no/idrettogfriluftsliv/spillemiddelseminar/

Her finner dere gjeldende bestemmelser for spillemidler hos KUD:
Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet
...og mye annen viktig info for dere som planlegger å bygge idrettsanlegg:
Idrettsanlegg.no

Vel møtt!Ønsker du å utgjøre en forskjell?

Postet av Utleira IL den 16. Mai 2016

Det er deilig å kjenne følelsen av mestring og god samvittighet. Det er godt å ha et stort sosialt nettverk i nærmiljøet og møte anerkjennende blikk og nikk på butikken. Det er ingenting som er bedre enn å bidra til barn og unges oppvekst, og se deres utvikling og idrettsglede.

Jeg tror de fleste av oss ønsker å bidra og utgjøre en forskjell. Spesielt om dette gjelder å utvikle oppvekstmiljøet for våre barn. Jeg tror også mennesker flest ønsker gode sosiale nettverk, annerkjennelse i nærmiljøet, oppnå mestring, utvikle og utfordre seg selv.

Når vi i Utleira IL søker etter styremedlemmer i ulike sportslige avdelinger, søker vi etter personer som har gode verdier. Vi søker etter de som ønsker å bidra til utvikling av idrettslaget og aktivitetene. Vi søker etter de som er opptatt av å skape idrettsglede. Vi søker etter vanlige folk som er engasjerte og som ønsker å utgjøre en forskjell. Dette er mye viktigere enn spesialkompetanse.

Utleira IL er en suksesshistorie i idretts-Norge. Klubbens utvikling de siste årene blir en del av årsrapporten til Norges Idrettsforbund. Trondheim kommune, Håndballforbundet, Idrettskretsen og ti-talls idrettslag fra fjern og nær har kommet for å høre vår historie. De kommer for å lære. Ikke for at vi er så himla gode, men fordi vi har oppnådd gode resultater, gjennom anleggsutbygging, økonomi og samarbeid.

Vi har mye å lære av andre, uansett kompetanse og bakgrunn. Vi spør ofte andre om råd. Vår målsetning er å samarbeide og bli best mulig sammen. Da må vi bidra til samarbeid og utveksling av kompetanse.

Utleira IL har voksesmerter, fordi utviklingen i anlegg, årsomsetning og medlemsvekst går fortere enn vi klarer å skrive nye rutiner tilpasset vår nye hverdag. Vi er ikke en sertifisert kvalitetsklubb. Vi har mange utfordringer som alle andre idrettslag. Vår største utfordring pr i dag er at svært mange tror at man må være overmenneskelig for å ta på seg et styreverv i idrettslaget. Dette stemmer selvfølgelig ikke.

De frivillige som har bidratt de siste årene har gjort en prisverdig innsats, men deres utgangspunkt var det samme som ditt. De var foreldre som ønsker det beste for oppvekstmiljøet, var engasjert og som ville utgjøre en forskjell.

Våre avdelingsstyrer er pr i dag ikke fulltallig. Det er her vi håper at du kan bidra. Som styremedlem i en av de sportslige avdelingene er du med på å videreutvikle avdelingen og tilbudet til dine barn. Mange sier at de gjerne vil bidra til laget, men jobben som gjøres i avdelingene er ofte den viktigste jobben for lagene. Vil du utgjøre en forskjell, er det nå du har muligheten!

Ta kontakt med valgkomiteens leder Per Hangerhagen, per.hangerhagen@gipling.noGratis fotballdag på Othilienborg-banen

Postet av Utleira IL den 12. Mai 2016

Othilienborg IL inviterer til gratis fotballdag 21. mai kl. 10.00-14.00. Åpen kiosk, konkurranser, premier og underholdning for store og små!

Velkommen skal dere være!

Mvh.Fredrik Hellevik
Othilienborg IL


Lyst å spille litt basket?

Postet av Utleira IL den 5. Mai 2016

Morsomt prøveprosjekt for å se om det er interesse for en mosjonistgruppe for ungdom/voksne til å spille litt basketball for å ha det artig. Dette er ikke snakk om egen avdeling og lisens i basketballforbundet. Kun mosjonist-tilbud. Vi starter med fire treninger nå på våren som er gratis for medlemmer i Utleira IL.Hovedstyre-referater på nett, årsmøte-referat for årsmøte holdt 19. mars 2016, samt hovedstyrets kalender

Postet av Utleira IL den 24. Apr 2016

Årsmøtet ble avholdt 19. mars 2016 i klubbrommet i Utleirahallen. Det ble for første gang avholdt i egne lokaler.

Referatet er signert og lagt ut på nett på sammen med alle sakspapirer til årsmøtet.

http://www.utleira.no/storage/Preview?id=ed81b0ff-...

Videre blir alle referater fra hovedstyret lagt ut løpende på følgende mappe på www.utleira.no:

http://www.utleira.no/storage/files?uid=1100128935...

Møtereferat fra møte nummer 4:

http://www.utleira.no/storage/Preview?id=f24c720c-...

Hovedstyret sin kalender er også delt her:

http://www.utleira.no/profile/calendar?uid=1100128...
Dommerregninger Fotball

Postet av Utleira IL den 21. Apr 2016

Vi opplever at de fleste dommerregninger i fotball ikke er tilstrekkelig utfylt, innehar ofte utydelig skrift og mangler attestasjon fra hjemmelaget. Våre rutiner er endret slik at det nå er regnskapskontoret som utbetaler disse regningene til dommerne, etter attestasjon fra økonomiansvarlig i fotballavdelingen og en person i hovedlaget.

Lagleder eller trener på hjemmelaget må attestere på dommerregningen, og selvfølgelig sjekke at denne er korrekt utfylt med all informasjon, samt at innholdet er leselig. Oppfordrer alle til å be dommeren om å skrive på telefonnummer og e-post, i tilfelle det er problemer med utbetalingen.

Vi klarer ikke å behandle og utbetale dommerregninger innen 10 dager, dersom vi mangler informasjon, info ikke er leselig eller mangler attestasjon. I ytterste konsekvens vil vi motta bøter, eller at vi må tilbake til kontant betaling som overhodet ikke er ønskelig.

Det er viktig at alle dommerregninger leveres i postkassen utenfor hallen, på servicebygget mot parkeringsplassen, snarest etter kamp. Vi har ingen tid å miste.

Ber om at alle lagledere og trenere tar dette til etterretning.


1 Kommentar

Hold orden i garderobene

Postet av Utleira IL den 10. Apr 2016

Til alle brukere av fotball-garderobene i hallen. Garderobene er utstyrt med søppelbøtte, kost og støvbrett, samt ordensregler. Vi setter pris på at alle lag etter alle treninger og kamper rengjør garderoben for gummigranulat, tape og andre etterlatenskaper.

Fint om også motstanderlag får beskjed om hvilke forventninger vi har til ryddighet i våre garderober, samt at hjemmelaget sjekker at garderoben er ok før neste lag kommer.

På forhånd takk!Påmelding til Coerver Weekly School 2016

Postet av Utleira IL den 8. Apr 2016

Påmeldingen er nå åpnet. Begrenset med plasser.

Link til Påmelding: http://coerver.no/shop/kurs/Coerver-Weekly-Schools...Hvorfor er det så viktig å vinne?

Postet av Utleira IL den 7. Apr 2016

Kravet om å vinne i barne- og ungdomsidretten er etter min menig det som skaper flest konflikter, og bidrar vesentlig til at barn og ungdom slutter med idrett. Konflikter splitter lag, hindrer utøvere å delta i flere idretter og gjør at foreldre trekker seg fra frivillige verv. Hvorfor er det da så viktig å vinne?

Idrettslagets rolle er å være en allmennyttig organisasjon som fremmer fysisk aktivitet, og skape idrettsglede og folkehelse for barn, ungdom og voksne i nærmiljøet. Dette er i alle fall den opprinnelige årsaken til at de fleste idrettslag ble stiftet.

Når det kommer til stykket er det ikke ungdommene, men foreldrene som er mest opptatt av resultatene. Barn og ungdom kan være skuffet etter et tap, men ikke spesielt lenge. Livet går videre. De vil heller ha det gøy sammen, enn å henge med hodet.

Foreldre er den mest avgjørende grunnen til at barn og ungdom slutter med idrett, men også den viktigste faktoren til de som lykkes. Foreldrene har derfor en avgjørende rolle i Norsk idrett. Ikke bare som foreldretrenere og frivillige i ulike verv og roller, men også hvordan de oppfører seg i forhold til egne og andres barn.

Barn og ungdom slutter ofte når det ytre presset er større enn den indre motivasjonen. Dette ytre presset kommer gjerne fra foreldrene. Ungdommene selv sier ofte at det viktigste med idretten er det sosiale, fellesskapet, å føle utvikling og mestring. Det beste foreldrene kan bidra med er motivasjon, positivt fokus og støtte opp om fellesskapet rundt idrettslaget eller treningsgruppen.

Å konkurrere for barn og ungdom handler i stor grad om å lære seg å konkurrere. Resultatet er ikke det viktigste. De skal både lære å vinne og tape, men det viktigste er å lære konkurransesituasjonen og øve under nye omstendigheter. Man skal lære å respektere spillet, dommeren og trenerens disponeringer. Tar man ut alt potensiale og er taktisk dyktig er det lett å vinne med en gjeng 12-åringer. Dette betyr mindre noen år senere, hvor sannsynlig flere har stagnert og kanskje sluttet på grunn av ytre press eller manglende mestring.

Hvorfor foreldre kjefter og truer dommere er uforståelig og uakseptabelt. De ødelegger for laget, seg selv, sine barn, klubben og for dommeren. De dreper idrettsgleden. Slike foreldre finnes det dessverre litt for mange av. I noen klubber flere enn i andre. Her har klubbene en viktig jobb å gjøre. Man må jobbe med verdigrunnlaget, og konfliktløsning på et tidlig tidspunkt før dette utvikler seg til en ukultur. Husk alltid at vi ønsker å skape idrettsglede, også for dommerne. Enten du vil eller ikke skal barn og ungdom også lære fair play og at dommeravgjørelser kan oppleves urettferdig.

Lag splittes ofte på grunn av konflikter innad i foreldregruppen. Dette gjelder ofte topping av lag, at ikke alle får delta, ulik spilletid og hospitering. Som tidligere nevnt er det ikke barn og ungdom som absolutt vil vinne, eller delta på et høyere nivå enn sitt eget årskull. Det er foreldrene. Noen vil at det skal satses på de beste, og andre ønsker at alle skal få delta på like prinsipper. I mange tilfeller bytter de beste spillerne klubb, og resten står tilbake med et redusert trener/støtteapparat da dette ofte er foreldre til noen av de beste spillerne. På denne måten går lag i oppløsning.

Konfliktene dannes gjerne mellom ulike idretter, som kjemper om de samme utøverne. Dette tvinger utøvere til å velge idrett i ung alder. Gjennom samarbeid er det mulig å tilrettelegge for at flere får gleden av å delta i flere idretter. Mange eksempler viser at dagens toppidrettsutøvere har allsidig treningsbakgrunn, og mange har også blitt verdens beste i sin tidligere sekundæridrett. Om de måtte velge tidlig, er det ikke sikkert at de har blitt verdensmestre.

Det viktigste i idretten er å skape idrettsglede, gjerne gjennom respekt, inkludering, mestring og engasjement. Dette er i alle fall målsetningen som vi jobber etter i vårt idrettslag. Den viktigste oppgaven vi har som idrettslag er å inkludere alle i vår bydel til å delta i idretten, gjerne i flere idretter på ulikt nivå. For å få til dette må vi inkludere og respektere hverandre, og ikke minst skape utvikling hos hver enkelt gjennom mestring og positivt engasjement. Man skal trives, lære noe og ha en god følelse etter hver trening. Da skaper vi idrettsglede i hverdagen, som gir livslang folkehelse.

Diskusjonen angående profesjonelle eller foreldretrenere, handler ikke om man er foreldre eller ikke. Det handler om kvalitet. Skal man lykkes med utvikling og mestring over tid må man ha god kvalitet i alle ledd. Det hjelper ikke å gi mye penger til en dårlig trener.Det er ofte smartere å gi kompetanse til foreldre som har et stort engasjement for laget og vil sine barn det beste. Starter man tidlig nok med kursing kan foreldre være gode trenere lenge. Man må heller satse på eksterne trenere når spillegruppen ikke har mer å lære av foreldrene.

De aller fleste blir aldri toppidrettsutøvere og vi bør derfor ikke forme barne- og ungdomsidretten for å skape enere. De fleste toppidrettsutøvere i Norge kommer fra idrettslag som satser på å få med flest mulig lengst mulig. Gjerne fra små idrettslag som må få med alle for å opprettholde et tilbud. Å satse på bredden er ikke motstridig med å utvikle toppidrettsutøvere. Jeg mener det heller er motsatt, for det er ofte de nest neste som blir best i voksen alder. Om de blir utkonkurrert og tilsidesatt vil de dessverre slutte alt for tidlig.

Sportslig hilsen

Pål B. Wahl
Daglig leder
Utleira ILGymsalen stengt for trening

Postet av Utleira IL den 6. Apr 2016

Utleira Skolekorps arrangerer loppemarked i helga. Dette betyr at all trening i gymsalen torsdag og fredag utgår. Etter dette fortsetter treningene i gymsalen frem til 1. mai. Etter dette stenges gymsalen for idrettsaktiviteter dette skoleåret.

Utleira IL får alt av tekstiler, sko og klær etter loppemarkedet, til idrettsinnsamlingen som gir klubben penger i kassa. Samme helg er det også loppemarked på Åsvang Skole hvor Utleira IL får overskuddslager av klær, sko og tekstiler til innsamlingen.Nye vedtekter etter ny lovnorm

Postet av Utleira IL den 31. Mar 2016

Sør-Trøndelag Idrettskrets har godkjent våre nye vedtekter som ble vedtatt på årsmøtet. Eneste endring som Idrettskretsen påpekte var at det ikke var nødvendig i paragraf 15-11 å ha med punkt g) to revisorer. Grunnen til dette er at det tidligere står at vi skal velge en statsautorisert revisor og en kontrollkomite. To interne revisorer er derfor overflødig og fjernet fra vedtektene før endelig godkjenning. Vi ber idrettslaget ta dette til etterretning. Nye vedltekter finner du her.

Også endelig revisjonsberetning er levert i signert versjon etter at godkjente og signerte regnskap ble sendt inn etter årsmøtet.

Styret fikk oversendt noen saker fra årsmøtet for videre behandling og oppfølging. Dette vil bli sak på første styremøte i neste.Vil du jobbe i Idrettsrådet?

Postet av Utleira IL den 21. Mar 2016

Idrettsrådet i Trondheim skal styrke administrasjonen og søker etter ny fast medarbeider i 100%-stilling. Stillingen vil blant annet få hovedansvar for vårt viktige arbeid med "Inkludering i IL".

Utlysning og ytterligere informasjon finner dere her: http://m.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=72791656 og på vår hjemmeside. Legg gjerne ut info om stillingen på klubben og kretsens egen hjemmeside.Trenerkurs i Innebandy 1.-3. april

Postet av Utleira IL den 21. Mar 2016

Trener 1 Trondheim, 1.-3.april, informasjon og påmelding på linken, http://www.mnbr.no/regelverk/kurs.asp Utleira IL betaler trenerkurset for medlemmer som ønsker å bidra på treninger i innebandy.
ENDELIG: Prøving av Utleira sommer- og sykkelbekledning

Postet av Utleira IL den 18. Mar 2016

Klubblokalet, søndag 3. april kl. 1730 - 1930

OBS! Ny bestillingsfrist: 3. april kl. 2359.


Sammen med Trimtex har Utleira IL Ski designet en spennende og komplett kleskolleksjon for klubben. For første gang kan våre medlemmer nå iføre seg sommer- og sykkelbekledning med Utleira-profil, noe som gir mulighet for å vise klubbfargene på nye arenaer. Klærne er tekniske, funksjonelle og av høy kvalitet. Alle tilknyttet Utleira IL kan bestille.

Det er fremdeles litt igjen av skisesongen, men for å være klar for barmarkstrening til våren så har vi åpnet for bestilling allerede nå. Det blir mulighet for bestilling frem til 3. april, med levering i uke 19. En prøvekolleksjon blir tilgjengelig i klubblokalet i Utleirahallen, så alle får sjekket kvaliteter og størrelser.

Link til nettbutikk:

http://www.teamorder.no/

Logg inn med teamkode for å få tilgang til vår kolleksjon: Utleira16

Bestilling er personlig, og hver enkelt kunde registrerer seg med eget brukernavn og passord for å gjennomføre sine kjøp.

Spørsmål kan rettes til: Vibeke Remseth, 400 48 680 eller Ørjan Knutzen, 909 60 898.
Futsal-kval i Bodø endte med protest.

Postet av Utleira IL den 15. Mar 2016

Utleira Futsal deltok sist helg på kvalikk til Eliteserien i Bodø. Laget vant sin innledende pulje, men tapte finalespillet hvor vinneren sikret opprykk til Eliteserien. Etter kampen er det lagt inn protest mot motstander-laget etter at det ble kjent at laget har brukt spillere og lagleder under falsk navn. Dette er et klart brudd på reglene og idrettens verdier.

Utleira IL vil ikke kommentere saken ytterligere inntil videre.

Her er relaterte nyhetssaker angående denne saken.
Adresseavisen - http://www.adressa.no/100Sport/fotball/article7100...
TV2 Sporten - http://www.tv2.no/sport/8135103/
Klæbu Sparebank inviterer alle konfirmanter til møte.

Postet av Utleira IL den 15. Mar 2016

Vi i Klæbu Sparebank er opptatt av at du som ung voksen lærer deg å ta ansvar for egen økonomi, og inviterer derfor alle konfirmanter til et åpent møte hos oss i banken.

Vi arrangerte åpent møte for alle konfirmanter for første gang i fjor med stor suksess. 33 konfirmanter deltok på møte og lærte blant annet om mobilbank, forsikring, sparing og økonomisk bevissthet.

Vi i banken håper å kunne gi råd som fører til at pengene brukes fornuftig.

 • Summen konfirmanter får i snitt tilsvarer ofte et førerkort :)
 • En konfirmasjon kan fort blir en dyr affære og langt fra alle foreldre har økonomiske forutsetninger for å delta i pengegaloppen i konfirmasjonsgavene.

Med dette ønsker vi å gjøre dere konfirmanter litt mer bevisste din økonomiske hverdag. Vi ønsker samtidig at du skal bli litt bedre kjent med oss sånn at det skal bli lettere for deg å ta kontakt med oss for å få personlige råd og hjelp i økonomiske spørsmål i fremtiden.

Her er noen av tilbakemeldingene vi fikk etter møtet i fjor:

  • ”Jeg lærte mye jeg ikke viste fra før av. Noe jeg tror kanskje komme til å bli nyttig for fremtiden”
  • ”Jeg lærte mye nytt om forsikring og sparing som jeg vil ta med meg videre”
  • ”Jeg fikk blant informasjon om forsikring og sparing som jeg ikke visste om fra før”
  • ”Fikk vite mer om sparing og hvordan man kan spare”
  • ”Jeg synes det var interessant. Nyttig og lære litt om sparing og økonomi”


Praktisk informasjon

Tid: 14. April, kl. 15-17
Sted: Klæbu Sparebank, Banksalen i 3 etasje, Klæbu

 • Vi serverer pizza og brus
 • All som deltar på møte er med i trekningen av et nettbrett
 • Påmelding SMS: Send KLBUSB KONF til 26112 innen 11. April

Har du ikke anledning til å delta på møtet, kan du avtale et eget møte med oss innen 1. Juli 2016.

Ring 04358 eller send e-post til post@klabu-sparebank.no

Velkommen!Vi søker nye styremedlemmer til avdelingsstyrene

Postet av Utleira IL den 11. Mar 2016

Utleira IL er i meget positiv utvikling. Mange har gjort en god jobb i sine frivillige verv. Pr i dag ser vi at de sportslige avdelingene (Ski/friidrett, fotball og håndball) mangler personer som kan komplettere deres avdelingsstyre. Dette er ekstremt viktig for å opprettholde og utvikle den sportslige aktiviteten videre, i hver avdeling og på tvers av avdelingene.

Det er i de sportslige avdelingene at de fleste beslutninger rundt aktivitet og utvikling i avdelingen foregår. Dette arbeidet gir deg mulighet til å skape bedre oppvekstmiljø for barn og ungdom i bydelen, sakpe folkehelse og idrettsglede. Utvikle store og små til gode personer med gode holdninger. Her har du også mulighet til å bli kjent med personer i ditt nærmiljø, ha det artig og ikke minst utvikle deg selv som menneske.

Håndballavdelingen søker
- Nestleder
- Dugnad(Arrangementsansvarlig
- Sportslig leder Barn
- Sportslig leder Ungdom
Interessert? Kontakt Per Kristian Norddal pr mail: per.kristian@norddal.eu

Fotballavdelingen søker
- Nestleder
- Informasjonsansvarlig
- Dugnadsansvarlig
- Sportslig leder eldre
Interessert? Kontakt Stian Eggen pr mail: stian@wieholding.no

Ski/Friidrett søker
- Økonomiansvarlig
- Informasjonsansvarlig
- Sportslig leder
Kontakt Ørjan Knutzen pr mail: orjan.knutzen@gmail.comEndret regnskapsresultat etter revisjon

Postet av Utleira IL den 11. Mar 2016

Regnskapstall presentert på åpent styremøte i håndball var basert på et foreløpig regnskap under revisjon. I forkant av møtet og under møtet kom det frem noen korreksjoner, som i ettertid har blitt rettet. I tillegg til dette var det kr 125 000 i diverse inntekter som viser seg å være en balansepost, og ikke en driftsinntekt. Denne posten er i ettertid fjernet av revisor, med det resultat at driftsregnskapet for håndball viser underskudd.

Nytt regnskap viser kr 1813 i underskudd.

På vegne av Utleira IL beklager jeg dette, og har forståelse for at håndballstyret synes det er ubehagelig å presentere et bra overskudd når det til slutt viser seg å være et knapt underskudd.

Håndballavdelingen har ikke skyld i den feilinformasjon som er sendt ut.Problemer med autogiro og e-faktura

Postet av Utleira IL den 10. Mar 2016

I forbindelse med bankbytte var det en missforståelse mellom bankene som skape en del problemer for oss i desember og januar. Dette er fikset, men det viser seg at gamle autogiro og e-faktura-avtaler ikke fungerer som tidligere. Ber om at alle som har e-faktura og/eller autogiro (avtalegiro) om å slette avtalen i sin nettbank og legg inn denne på nytt når dere mottar faktura.
Åpent styremøte i fotball, torsdag 10. mars kl. 19.00

Postet av Utleira IL den 9. Mar 2016

Åpent styremøte i fotball, torsdag 10. mars kl. 19.00 i klubbhuset i Utleirahallen. Hvert lag må minimum stille med en representant hver.

Gjennomgang av
- Årsmelding pr lag
- Årsmelding for avdelingen
- Regnskap for avdelingen
- Budsjett for avdelingen
- Valg av leder, konstituering av styre.
Superuker hos Nor-Contact

Postet av Utleira IL den 4. Mar 2016

Gratis Dagsseminar - Utøveren i sentrum

Postet av Utleira IL den 3. Mar 2016

Mandag 14. mars kl. 11.00 – 16.15 inviterer Olympiatoppen Midt-Norge til dagseminar for trenere, ledere og foreldre/foresatte til morgendagens toppidrettsutøvere. Tema på seminaret er: UTØVEREN I SENTRUM

Foredragsholdere er:

-BJØRN HANSEN, UEFA Pro Coach og UEFA spillerutvikler

-TORE KRISTIAN AUNE, Førstelektor i idrett Nord Universitet

-FRODE MOEN, avdelingsleder i Olympiatoppen Midt-Norge

Seminaret er i Toppidrettssenteret i Granåsen, Granåsen Konferansesenter.

Det koster kr. 300 å delta (inkl. lunsj). Utleira IL betaler dette for medlemmer i frivillige verv.

«Førstemann til mølla» prinsippet, maks. 70 plasser.

Bindende påmelding innen 9. mars til trine.lokke@ntnu.no.

Velkommen!


Dugnad: Utlevering av dopapir mandag 14. mars kl. 17.00

Postet av Utleira IL den 1. Mar 2016

Ekstra utdeling av toalettpapir for de som ikke har fått hentet ut. Mandag 14. mars kl 17:00

Utleveringen skjer på baksiden av Utleirahallen mot Akka Bakka.


2 Kommentarer

Årsmøte i Utleira IL 17. mars.

Postet av Utleira IL den 26. Feb 2016

Utleira IL har årsmøte 17. mars kl. 19.30. Årsmøtet avholdes i klubbhuset i 2.etg i Utleirahallen.
Sakspapirer lastes ned i linkene under. Det vil ikke bli kopiert sakspapirer til alle fremmøtte.

Agenda

Åpning.
1. Godkjenning av fremmøtte representanter.
2. Godkjenning av forretningsorden, og innkalling til årsmøte.
3. Valg av dirigent, sekretær og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Årsmelding 2015, fra hovedstyret og avdelingene.
5. Behandle regnskap 2015
6. Behandle forslag og saker
7. Fastsettelse av medlemskontingent for 2017.
8. Vedta budsjett 2016
9. Behandle organisasjonsplan.
10. Engasjere revisor for 2016
11. Valg

Her kommer linker til de ulike dokumentene til årsmøtet.

Generelle sakspairer - Last ned
Vedlegg:
4. Årsmelding - Hovedlaget - Fotball - Håndball - Ski/Friidrett - Basis.
5. Regnskap - Off. regnskap - Regnskapsnoter - Revisjonsberetning - Kontrollkomiteens beretning
Avdelingsvise regnskap er ikke 100% oppdatert, da siste endringer kun er gjort i offentlig regnskap til behandling. (Hovedlag - Fotball - Uteanlegg - Håndball - Topphåndball - Ski/Friidrett - Basis)
6. Forslag og saker
Sak 1 Forslag til nye vedtekter - Ny lovnorm - Kommentarer ang.endringer - Tidligere vedtekter
Sak 2 Oversikt over medlemsmasse i forhold til deltakelse i flere idretter.
Sak 4 Strategiplan
8. Budsjetter - Last ned

For sent innlevert forslag som hovedstyret ikke har kunne behandle. Behandles ikke på årsmøtet.
Minihåndball-trenerkurs søndag 28.februar kl 12.00 i Utleirahallen

Postet av Utleira IL den 26. Feb 2016

Det er stor påmelding til søndagens kurs for minihåndball-trenere, men pr i dag er det kun en påmeldt fra Utleira IL. Når kurset arrangeres på vår hjemmebane håper vi det er flere som stiller opp. Påmeldingen er stengt, men jeg har fått løfte om at Utleira IL får 6 ekstra plasser om dere vil på kurs.

Send en e-post til Kristian.Valstad@handball.no og møt opp i hallen søndag kl. 12.00.

Vel møtt!Innslag på Risvollan TV - Intervju med daglig leder

Postet av Utleira IL den 26. Feb 2016

Hall gjorde bydelen hel

Postet av Utleira IL den 26. Feb 2016

Den nye idrettshallen på Utleira er blitt bydelens nye samlingssted. Her er det aktivitet fra morgen til kveld. Hit kommer store og små, unge og gamle.

Les hele saken herEt fantastisk idrettsanlegg

Postet av Utleira IL den 26. Feb 2016

Barna på Utleira trener mer enn de gjorde før. Både i skoletida og fritida bruker de den nye Utleirahallen. Les hele saken her.Bekledning, fargebruk og logoer i Utleira IL

Postet av Utleira IL den 25. Feb 2016

I de idrettene hvor det er naturlig å benytte Adidas skal dette brukes. I Utleira IL gjelder dette alle idretter utenom skiavdelingen. Skiavdelingen har egen avtale med Trimtex. (denne avtalen holdes utenfor videre i denne artikkelen).

Generelle prinsipper
Offisielle Utleira-produkter er en kolleksjon satt sammen for å styrke vårt samhold og vår klubbfølelse. Dette er produkter som et utvalg på tvers av idrettene har satt sammen. Fokus på å ha riktige produkter, riktige farger og riktig antall slik at prisene og risiko reduseres, samt at varelager og fellesuttrykk forsterkes. Utleira IL har forpliktet oss til å bruke Adidas. Eneste kjente unntak er topphåndball som i kontrakt fikk mulighet til å ha en reisejakke sponset av annen leverandør.

Fargebruk
I Utleira IL er vi stolt av å være oransje. Dette er vår identitet og historie, som også skal komme klart frem i Utleira-kolleksjonen. Enkelte plagg er desverre i svart og hvit av praktiske årsaker, men disse skal prydes med oransje logo og tekst. Topphåndball har spesiell tilatelse for å bruke trenings -t-skjorter i andre farger. Vi kan ikke bestemme hvilke farger eller merker våre utøvere skal bruke på trening, men dersom det er laget som kjøper felles utstyr for bruk på trening skal dette være innenfor våre rettningslinjer.

Logobruk på drakter
Alle drakter i Utleira IL skal bære logoene til Klæbu Sparebank, Trym Bolig, Nor-Contact, Adidas og Proa (på shortsene). I tillegg skal fotball ha to Extra-logoer på drakten. Shortser med Aktiv og drakter med andre sponsormerker skal ikke brukes.

Øvrig logobruk
Alle logoer som skal trykkes på kampdrakter, overtrekksdrakter, reklameskilt, osv i sammenheng med Utleira IL skal godkjennes av markedsgruppa. Grunnen til dette er at man ønsker å unngå konflikter med klubbens hovedsamarbeidspartnere. Dersom man skal ha en lagssponsor på f.eks en trenings-t-skjorte må det vurderes om også hovedsponsorene skal på samme skjorte.Nyhetsbrev fra Nor-Contact

Postet av Utleira IL den 23. Feb 2016

Ny junior-avdeling i butikken, hvor du kan teste skoene på kunstgress. Norges beste utvalg av fotballsko. Trykk her for mer info og flere bilderUtleira Kunstgress er stengt mandag 15. februar

Postet av Utleira IL den 15. Feb 2016

Banen er stengt i dag. Årsaken er at vår traktor er til reperasjon. Vi har fram til nå benyttet oss av traktor som vi har fått låne, men måtte leveres tilbake i forrige uke. Ny "lånetraktor" ankommer i kveld, og vi får derfor ikke brøytet banen i dag. Banen vil være brøytet fra i morgen av.Basis fotball 2009 bytter treningstid

Postet av Utleira IL den 12. Feb 2016

Basis fotball 2009 bytter treningstid. Ny tid er torsdager kl. 17.00 i Utleira Skole gymsal.

Gratis hjertestarterkurs 15. mars og 3. mai.

Postet av Utleira IL den 8. Feb 2016

Bidra til bedre sikkerhet for de rundt deg. Vi tilbyr gratis hjertestarterkurs til medlemmer i Utleira IL som har frivillige verv. Kun 10 plasser pr kurs. Førstemann til mølla. Påmelding til drift@utleira.no

Møterom "klubbhuset" i Utleirahallen

15. mars kl. 18.00-20.30
3. mai kl. 18.00-20.30
Aktivitetslederkurs barneidrett Trondheim Spektrum – april 2016

Postet av Utleira IL den 7. Feb 2016

Sted: Trondheim Spektrum, møterom 8, AB-området (benytt hovedinngangen på oversida)
Start: 13.04.2016 18:00 Slutt: 27.04.2016 22:00

Utleira IL betaler kursavgiften for medlemmer som ønsker å bli eller som allerede er trener/aktivitetsleder i Utleira IL.

Sør-Trøndelag Idrettskrets arrangerer aktivitetslederkurs barneidrett (16 timer) i Trondheim. Kurset går over tre kvelder, pluss 2 timer E-læring (selvstudium). Kurset er første del av idrettens trenerstige, og deltakerne får kursbevis.

Invitasjon - aktivitetslederkurs Trondheim - april 2016.pdf
Gratis kurs i økonomistyring og regnskap for idrettslag 10. mars

Postet av Utleira IL den 7. Feb 2016

Dette kurset tar for seg regnskapsbestemmelsene slik at klubbens økonomiansvarlige er godt rustet til å føre klubbens regnskap innenfor bestemmelsene og til det beste for medlemmene.

Utleira IL tar kostnaden for medlemmer i frivillige verv som deltar på dette.

Økonomistyring og regnskap 10. mars 2016.pdfTemakveld kosthold «Kroppens drivstoff» 7. mars.

Postet av Utleira IL den 7. Feb 2016

Utleira IL tilbyr dette gratis til klubbens medlemmer med frivillige verv. At klubben betaler forutsetter at deltakerne deler sine notater og skriver en artikkel om temaet på våre nettsider eller liknende.

Om hverdagsmat og idrettsernæring i teori og praksis. Sør-Trøndelag Idrettskrets ønsker å spre kunnskap om kosthold og ernæring, som en viktig forutsetning for et sunt og godt liv, og det å kunne prestere i idrett.

Invitasjon kostholdskurs 7 mars_2016.pdfGratis kurs i skadeforebyggende og utviklingsfremmende trening for unge utøvere

Postet av Utleira IL den 7. Feb 2016

Utleira IL betaler kurs for medlemmer i frivillige verv. 29. februar kl.18.00-22.00 i toppidrettssenteret i Granåsen. Sør-Trøndelag Idrettskrets, i samarbeid med Trondheim Idrettsklinikk, arrangerer kurs med fokus på forebygging av de vanligste idretts- og belastningsskadene i barne- og ungdomsidretten (9-15 år). Kun 20 plasser.

Mer info og påmelding.
Endelig mulig å betale med KID

Postet av Utleira IL den 3. Feb 2016

Siden 8. desember har vi hatt store problemer med innbetalinger via medlemsnett med KID. Dette er nå endelig i orden. Vi ber derfor alle som har utestående faktura om å betale disse snarest.

Dersom du fortsatt opplever problemer ved innbetaling, send en e-post til leder@utleira.noNye rutiner, åpningstider og oppgaver, gir redusert dugnadsbehov.

Postet av Utleira IL den 1. Feb 2016

Som mange har fått med seg har vi endret åpningstidene noe, når det gjelder kiosk, treningsrom og inngangsdøra. Dette kombinert med nye rutiner og arbeidsoppgaver for kiosk og tilsynsvakt skal dette redusere behovet for dugnad med ca 30 timer pr uke.

På følgende link finner dere
- Plan med nye åpningstider
- vaktskjema pr uke.
- Vaktlite med oversikt over når de ulike lagene har vakt.
- Skjema for kioskoppgaver
- Skjema for tilsynsoppgaver
- Instruks kioskoppgaver
- Instruks tilsynsoppgaver
- Info hjertestarter
- branninstruks.

Det er viktig at alle lag fyller ut vaktskjema og leverer dette senest 14 dager før vaktuka starter. Helst enda lengre slik at flest mulig kandelta på samkjørt opplæring. Når man fyller ut vaktskjema skal man alltid sette opp reservevakter til lørdag og søndag morgen. Disse skal kun møte dersom det er aktivitet i hallen før kl 12.00. Det er deres ansvar å sjekke dette. Ny aktivitet kan tilkomme på kort varsel.

Takk til alle som ønsker å bidra.
Gjenglemte klær og utstyr, hentes før tirsdag 2. feb kl.21.00

Postet av Utleira IL den 1. Feb 2016

Nå er det siste frist for henting av gjenglemte klær, sko og diverse utstyr, er tirsdag 2.2.16 kl 21.00. Deretter blir resterende utstyr donert til Renotec idrettsinnsamling til inntekt for Utleira IL og barneklinikken på St. Olav. Sjekk bildene, og ta turen til garderobe 3 for en titt.


Ildsjeler søkes!

Postet av Utleira IL den 26. Jan 2016

Utleira IL er inne i en meget spennende fase som bydelsklubb. Med ny bane og ny hall på plass har klubbens tidligere og nåværende ildsjeler gjort en formidabel jobb. Bydelen kan nå tilby våre barn og unge de beste forutsetninger for et aktivt idrettsliv.

Utleira IL er nå, i tillegg til å være bydelens breddeklubb, også anleggseier. Med eierskapet følger både ansvar og muligheter. Ansvar for å drifte og ta vare på anlegget, slik at generasjoner av barn og unge får de samme mulighetene som våre barn får. Muligheten ligger i at klubben nå er blitt mer salgbar, både når det gjelder sponsor, arrangement og utleieinntekter. Det er her det finnes muligheter for de neste ildsjelene.

Utleira IL skal skape idrettsglede, gjennom respekt, inkludering, mestring og engasjement.

Selv om vi nå har lønnede ressurser til å jobbe for klubben må vi fortsette med det frivillige arbeidet. Utleira IL har behov for personer i ulike roller på alle nivåer, som sammen med mange andre kan bidra til at vi får en god utvikling i årene som kommer. Vi skal dele på oppgavene og bidra etter evne, og ikke minst ha det moro sammen!

Det skal velges nye medlemmer til hovedstyret i Utleira IL, og valgkomiteen ønsker å nå ut til de med engasjement og hjerte for klubben. Det vi ønsker av kompetanse, er vanlig ryddighet og struktur. Styreleder bør være litt visjonær for klubben. Oppfordrer spesielt kvinner til å melde sin interesse da kvinneandelen i styret må besettes. Det er også mange andre muligheter i idrettslaget for de som ikke ønsker verv i hovedstyret.

Ønsker du å skape idrettsglede, og bidra med å videreutvikle Utleira IL, så ta kontakt med leder for valgkomiteen Tora Aune, 99630073,
tora@robenel.co, eller med daglig leder Pål B. Wahl, 93045500, leder@utleira.no

Vi er en breddeklubb av ildsjeler, drevet av ildsjeler, med hjerte i lokalmiljøet.Minirunde-suksess for Utleira Innebandy

Postet av Utleira IL den 18. Jan 2016

Utleira Innebandy deltok i helga med 2 lag i minirunde. Her var det stort engasjement og mye idrettsglede både hos spillerne og heiagjengen. Barna synes dette var stas, og flere har allerede spurt om når neste minirunde skal spilles.

Kampene var veldig fint organisert med 12 min spilling og 15 min venting mens vi ser på det andre Utleira-laget. Synes det var akkurat passe lang spilletid, antall kamper og lengde på pauser.

Micro laget “Utleira Toranados” hadde 6 små tornadoer så vi hadde kun en på benken. Her fikk ungene virkelig springe fra seg litt energi. Men selv i siste kamp var det full fres og glede. Fikk scoret noen mål og medalje til slutt gjorde susen.

Mini laget “Utleira Lions” hadde 11 spillere så der byttet hele laget midt i kampene, slik at alle fikk bra med spilletid. På dette laget var det noen hockey-spillere som hadde full kontroll på ballen. Mye bra spill og gode resultater, som også inspirerte micro-laget.

Som sagt tidligere er interessen for innebandy ganske stor i Utleira. Har allerede fått flere spørsmål om faste treninger og deltakelse på flere minirunder.

Neste minirunder er 13. og 14. februar. Her er det mulighet til å stille med flere lag om ønskelig. Vil du spille er det bare å ta kontakt. Det er allerede flere påmeldte. Takker alle for deltagelse. Dette var en strålende opplevelse som definitivt skal gjentas.

Forhåndsvis vedlegget IMG_7163.JPG
Forhåndsvis vedlegget IMG_7168.JPG
Forhåndsvis vedlegget IMG_7171.JPG
Forhåndsvis vedlegget IMG_7177.JPG
Forhåndsvis vedlegget IMG_7190.JPG
Forhåndsvis vedlegget IMG_7193.JPG
Forhåndsvis vedlegget IMG_7196.JPG
Forhåndsvis vedlegget IMG_7208.JPG
Forhåndsvis vedlegget IMG_7223.JPG
Forhåndsvis vedlegget IMG_7224.JPG
Forhåndsvis vedlegget IMG_7228.JPG
Forhåndsvis vedlegget IMG_7236.JPG
Forhåndsvis vedlegget IMG_7239.JPG
Forhåndsvis vedlegget IMG_7240.JPG
Forhåndsvis vedlegget IMG_7245.JPG
Forhåndsvis vedlegget IMG_7269.JPG
Forhåndsvis vedlegget IMG_7277.JPG